Z zagranicy 15–16/2023

21 sierpnia 2023 04:25 2023 Wersja do druku

Wielka Brytania – Wiatr głównym źródłem energii

Anglia, Wielka Brytania – Akcja sadzenia lasów koronacyjnych

Stany Zjednoczone – Lasy federalne dofinansowały szkoły

Stany Zjednoczone – Drzewa rosną o miesiąc dłużej w roku

Austria – Nowe turbiny wiatrowe w lasach państwowychWielka Brytania
Wiatr głównym źródłem energii

Nie tylko Austriacy stawiają na energię wiatru. W pierwszym kwartale 2023 r. turbiny wiatrowe wytworzyły po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii więcej energii elektrycznej niż instalacje opalane gazem. Z farm wiatrowych pochodziła 1⁄3 brytyjskiej produkcji energii elektrycznej. Ponadto kwiecień 2023 r. był rekordowym okresem produkcji energii słonecznej.

Wielka Brytania dąży do tego, aby do 2035 r. cała wytwarzana przez nią energia elektryczna wykazywała zerową emisję netto. Większość energii wiatrowej w Wielkiej Brytanii pochodzi z morskich farm wiatrowych. W Anglii instalowanie nowych turbin wiatrowych na lądzie jest zasadniczo zakazane od 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o budowę lądowych turbin wiatrowych wyłącznie na specjalnie wydzielonych gruntach. Premier Rishi Sunak zgodził się w grudniu 2022 r. na złagodzenie tych ograniczeń, aby przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej.

Przejście na energię odnawialną ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia skutków zmiany klimatu, która w Wielkiej Brytanii daje już wyraźnie o sobie znać: rok 2022 był najgorętszy w tym kraju od czasu rozpoczęcia pomiarów. W pierwszym kwartale 2023 r. ze źródeł odnawialnych pochodziło 42% energii elektrycznej wytworzonej w Wielkiej Brytanii, a z paliw kopalnych, takich jak gaz i węgiel – 33%.

Obecnie większość domów w Wielkiej Brytanii jest jeszcze ogrzewana gazem. Brytyjski rząd stymuluje przestawianie się gospodarstw domowych z kotłów gazowych na pompy ciepła wykorzystujące energię elektryczną.
Źródło: www.bbc.com


Anglia, Wielka Brytania
Akcja sadzenia lasów koronacyjnych

Gospodarka Leśna Anglii – agencja zarządzająca angielską państwową własnością leśną – zainicjowała akcję sadzenia tzw. lasów koronacyjnych w celu upamiętnienia koronacji króla Karola III. Oprócz samego wielkoskalowego sadzenia lasu elementem akcji jest także przyznawanie lokalnym społecznościom w Anglii – samorządom, parafiom, spółdzielniom mieszkaniowym i innym wspólnotom – funduszy na sadzenie drzew na cześć króla. Na zasilenie tych funduszy angielskie władze odpowiedzialne za środowisko przeznaczyły łącznie 2,5 mln funtów szterlingów.

Grunty, które Gospodarka Leśna Anglii kupuje na potrzeby sadzenia lasów koronacyjnych, muszą spełniać surowe wymogi. Lasy
koronacyjne powiększą obszar angielskich lasów państwowych, które obecnie zajmują powierzchnię ok. 214 tys. ha.

Gospodarka Leśna Anglii jest agencją wykonawczą Komisji Leśnej Anglii, która pełni funkcję resortu leśnictwa w angielskiej administracji rządowej. Finanse Komisji Leśnej Anglii są preliminowane w budżecie centralnego rządu brytyjskiego, będącego zarazem rządem Anglii.

Akcja sadzenia lasów koronacyjnych ma trwać do marca 2025 roku

Fot. www. forestryengland.uk

Źródło: www.forestryengland.uk


Stany Zjednoczone
Lasy federalne dofinansowały szkoły

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), mająca w swojej pieczy ponad 150 kompleksów lasów federalnych, przekazała w kwietniu 2023 r. jednostkom samorządu terytorialnego na obszarach wiejskich przeszło 228 mln dolarów na szkoły, drogi i programy rozwoju lokalnego. Płatności USFS na powyższe cele są dokonywane na mocy ustawy o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samostanowienia wspólnot lokalnych, uchwalonej przez Kongres w 2000 roku. Uzupełnia ona bezterminową ustawę z 1908 r., zobowiązującą USFS do przekazywania corocznie 25% swoich przychodów ze sprzedaży drewna i pozostałych źródeł tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. W ciągu ostatnich 10 lat lasy federalne wyasygnowały na program zabezpieczenia szkół na obszarach wiejskich łącznie 2,4 mld dolarów.

Program zabezpieczenia szkół na obszarach wiejskich jest jednym z wielu działań, dzięki którym służba leśna zapewnia stałe wsparcie społecznościom w całym kraju – mówi Randy Moore, szef USFS. – Te pieniądze nie tylko zapewniają fundusze na szkoły i drogi. Program służy również zwracaniu samorządom kosztów prowadzenia akcji ratunkowych w lasach federalnych oraz wspiera doskonalenie lokalnych planów ochrony przeciwpożarowej i wszystkich newralgicznych projektów poprawy jakości życia tych społeczności – dodaje. Część funduszy jest przeznaczana na realizację projektów poprawiających kondycję lasów i tworzenie miejsc pracy w lokalnych społecznościach wiejskich. Projekty te są kwalifikowane przez zespoły doradcze, w skład których wchodzą reprezentanci różnych miejscowych grup interesariuszy.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) – jednego z resortów amerykańskiego rządu federalnego. Oprócz zarządzania lasami federalnymi zadaniem agencji jest udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 762 tys. km2, są obszarami chronionymi kategorii VI według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
Źródło: www.fs.usda.gov


Stany Zjednoczone
Drzewa rosną o miesiąc dłużej w roku

Wyniki najnowszych badań wskazują na to, że globalne ocieplenie istotnie zmienia przebieg procesu wzrostu drzew. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Ohio, badający lasy liściaste rosnące w północno-zachodniej części tego stanu, stwierdzili, że 100 lat ocieplania klimatu wydłużyło sezon wegetacyjny tych zbiorowisk średnio o miesiąc.

Badacze m.in. porównali współczesne obserwacje ze szczegółowymi notatkami, które miejscowy rolnik Thomas Mikesell robił w latach 1883–1912. Skrupulatnie zapisywał on dane o wzroście drzew, opadach i temperaturze powietrza w swoim rodzinnym mieście Wauseon w stanie Ohio. Od czasu rewolucji przemysłowej nasza planeta ociepliła się o 1,1°C. Ponieważ intensywne ocieplanie się klimatu przypada na ostatnie dziesięciolecia, naukowcy uznają obserwacje Mikesella za unikalny zbiór danych sprzed ocieplenia, który można porównać z czasami współczesnymi.

Profesor Kellen Calinger-Yoak, główna autorka opracowania analitycznego, monitorowała wiosną i jesienią w latach 2010–14 siedem gatunków drzew liściastych w okolicach miasta Wauseon. Stwierdziła, że liście pozostały na drzewach mniej więcej o 15% czasu dłużej niż w czasach Mikesella. – Cały miesiąc przedłużenia sezonu wegetacyjnego to ogrom czasu, zważywszy na to, że zmiany te wyraziły się w stosunkowo krótkim okresie – podkreśla prof. Calinger-Yoak.

Implikacje wydłużenia okresu wzrostu drzew nie zostały jeszcze dobrze poznane. Dłuższy okres wegetacji prawdopodobnie oznacza, że drzewa pochłaniają z atmosfery więcej CO2, który ociepla planetę. Zarazem jednak wyższe, zmieniające się temperatury mogą również w nieznany dotąd sposób oddziaływać stresująco na drzewa. Prof. Calinger-Yoak uważa, że potrzeba jest więcej gatunkowo specyficznych badań nad rolą sadzenia drzew w ograniczaniu zmiany klimatu. – Gdy myślimy o stosunkowo niedrogiej strategii łagodzenia skutków ocieplenia, to masowe sadzenie drzew, które pochłaniają CO2 z powietrza, jest naprawdę dobrą strategią, ale by ją promować, trzeba również mieć dowody na stopień korzyści, jakie można by czerpać z jej realizacji – zaznacza prof. Calinger-Yoak.
Źródło: www.bbc.com


Austria
Nowe turbiny wiatrowe
 w lasach państwowych
Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, wznoszą w swoim parku wiatrowym Pretul w Styrii cztery nowe turbiny. Po zakończeniu prac montażowych, planowanym na październik 2023 r., produkcja energii elektrycznej przez styryjski park wiatrowy wzrośnie o 43% i osiągnie poziom 133 mln kWh rocznie. Takie moce produkcyjne odpowiadają zaopatrywaniu w odnawialną energię elektryczną ok. 38 tys. gospodarstw domowych i redukcji emisji CO2 o blisko 117 tys. ton rocznie.

Jeszcze jesienią 2022 r. we współpracy z regionalnymi partnerami projektu wykonano solidne betonowe fundamenty pod nowe turbiny wiatrowe. Cztery instalacje o łącznej mocy ok. 16,6 MW będą wytwarzać rocznie blisko 40 mln kWh energii elektrycznej. – Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonani, że energetyka wiatrowa może i powinna wnieść istotny wkład w transformację energetyczną w naszym kraju – także w lokalizacjach alpejskich. Jako firma zajmująca się przyrodą zwracamy szczególną uwagę na realizację naszych projektów w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając oprócz aspektów ekonomicznych w równym stopniu aspekty ekologiczne i społeczne – podkreśla Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf.

Cztery nowe turbiny wiatrowe Enercon – w tym trzy typu E-138 EP3 E3 i jedna typu E-126 EP3 – składają się z komponentów, których masa wynosi kilka ton. Wysokość gotowych turbin wyniesie 110 lub 86 m, a średnica ich wirników – 138 lub 126 m.

Rozbudowie parku wiatrowego Pretul towarzyszy szeroki wachlarz działań służących ochronie fauny i flory. Na obszarze objętym projektem ÖBf zabezpieczyły środowiska bytowania rzadkich płazów i gadów. Na powierzchni ok. 18 ha poprawiły strukturę siedlisk cietrzewia i głuszca pod kątem wymagań tych ptaków. W okolicznych lasach górskich wyznaczyły fragmenty starodrzewu o powierzchni do dwóch hektarów i pozostawiły je do spontanicznego rozwoju.

ÖBf działają w formie niegiełdowej spółki aukcyjnej. W swojej pieczy mają 0,51 mln ha lasów, co stanowi 15% wszystkich austriackich lasów. Zatrudniają przeciętnie ok. 960 pracowników, w tym blisko 600 osób na stanowiskach nierobotniczych. Pozyskują rocznie prawie 1,8 mln m3 drewna przy przyroście równym 3,3 mln m3.

W parku wiatrowym Pretul powstają cztery nowe turbiny wiatrowe

Fot. www.bundesforste.at

Źródło: www.bundesforste.at

Opr. A.S.