Z zagranicy 23/2022

5 grudnia 2022 05:04 2022 Wersja do druku

Wielka Brytania – Postulat restytucji lasów deszczowych na Wyspach

Niemcy – Statystyka lasów prywatnych

Węgry – Protesty przeciwko zwiększeniu pozyskania drewna

Europa – Leśny sojusz


 


Wielka Brytania

Postulat restytucji lasów deszczowych na Wyspach

Nadatlantyckie lasy deszczowe strefy umiarkowanej, które na Wyspach Brytyjskich były dewastowane od przeszło tysiąca lat, mogłyby zostać restytuowane nawet na mniej więcej 1/5 powierzchni Wielkiej Brytanii. Tak twierdzą animatorzy kampanii o odtworzenie takich lasów, realizowanej w ramach projektu Lost Rainforests of Britain.

Obecnie lasy deszczowe porastają mniej niż 1% powierzchni Wielkiej Brytanii. Guy Shrubsole (na zdjęciu), działacz na rzecz ochrony środowiska, kierujący kampanią, uważa że lasy deszczowe, które zachowały się w Anglii, mogą dwukrotnie zwiększyć swoją powierzchnię w ciągu jednego pokolenia, jeśli pozwoli im się naturalnie regenerować. – Uważam że może niekoniecznie musimy pokryć w całości owe 20% powierzchni. Myślę jednak, że moglibyśmy pozwolić na to, aby te istniejące fragmenty, które zidentyfikowaliśmy, powiększyły się – mówi Shrubsole. Aktywiści zlecili sondaż, z którego wynika, że 93% brytyjskiej opinii publicznej popiera ochronę lasów deszczowych w Wielkiej Brytanii, 85% jest za ich ekspansją, a 80% uważa, że działania restytucyjne należy subsydiować.

Wcześniejsza analiza przeprowadzona przez inicjatorów projektu restytucyjnego wykazała, że 73% zachowanych fragmentów lasów deszczowych strefy umiarkowanej w Anglii nie zostało wyznaczonych jako miejsca szczególnej wagi naukowej, pomimo ich dużego znaczenia dla bioróżnorodności. Guy Shrubsole zachęca obywateli do pomocy w identyfikacji i mapowaniu tych fragmentów. Cztery czołowe brytyjskie organizacje pozarządowe zajmujące się dziką fauną i florą wezwały brytyjski rząd do objęcia ochroną wszystkich lasów deszczowych w Anglii, jak również do wypracowania konkretnej strategii tej ochrony we współpracy z właścicielami gruntów.

Źródło: www.theguardian.com

Źródło: www.theguardian.com


Niemcy

Statystyka lasów prywatnych

Zgodnie z najnowszymi badaniami struktury gospodarstw leśnych, przeprowadzonymi w 2022 r. przez niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), powierzchnia leśna Niemiec wynosi 10,2 mln ha. Przy tym właściciele prywatni, których u naszych zachodnich sąsiadów jest 760 tys., posiadają 4,4 mln lasów, czyli ok. 43% całkowitej niemieckiej powierzchni leśnej. Liczba właścicieli prywatnych została ustalona na podstawie analizy danych niemieckiej instytucji właściwej ds. ubezpieczeń wypadkowych w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie (SVLFG). Obowiązkowym ubezpieczeniom wypadkowym podlegają w Niemczech wszyscy zarządcy leśnych nieruchomości gruntowych o powierzchni leśnej wynoszącej co najmniej
0,1 ha (w wyjątkowych wypadkach wielkość progowa zwiększana jest do 0,25 ha).

Ok. 92% prywatnych właścicieli ma leśne nieruchomości gruntowe o powierzchni leśnej mniejszej niż 10 ha. Ta grupa posiada łącznie 1,4 mln ha lasów. Natomiast do największych w Niemczech 800 prywatnych właścicieli lasów – takich, których posiadłości leśne mają powierzchnię leśną nie mniejszą niż 500 ha – należy w sumie ok. 1 mln ha lasów.

Landami, w których rośnie najwięcej lasów, są Bawaria (2,5 mln ha), Badenia-Wirtembergia (1,4 mln ha) i Dolna Saksonia(940 tys. ha). W Bawarii udział lasów prywatnych w powierzchni leśnej sięga 54%, w Badenii-Wirtembergii – 35%, a w Dolnej Saksonii – 46%.

Źródło: www.forstpraxis.de


Węgry

Protesty przeciwko zwiększeniu pozyskania drewna

Już w sierpniu 2022 r. tysiące ludzi protestowało w centrum Budapesztu przeciwko zwiększeniu pozyskania drewna w węgierskich lasach. Była to reakcja na decyzję rządu Viktora Orbána, który złagodził zasady ochrony lasów w ramach działań na rzecz zaspoko-jenia potrzeb energetycznych kraju. „Zostawcie nasze lasy w spokoju!” i „Trzymajcie swoje brudne ręce z dala od naszych lasów” – takie hasła można było przeczytać na transparentach niesionych przez demonstrantów.

Ok. 70 tys. osób i 300 organizacji podpisało wtedy internetowy apel do Orbána o anulowanie rozporządzenia, które umożliwiło intensyfikację cięć w celu pozyskania większej ilości drewna opałowego. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) wyraził poważne zaniepokojenie nowymi przepisami, twierdząc, że mogą one mieć negatywne konsekwencje dla przyrody w całym regionie. Przeciwko rozporządzeniu są nie tylko ekolodzy i zwolennicy opozycji, lecz nawet część przedstawicieli Fideszu, macierzystej partii Orbána.

Źródło: www.lesmedium.sk

Tysiące ludzi protestowało w Budapeszcie po decyzji Viktora Orbána, który złagodził zasady

ochrony lasów w ramach działań na rzecz zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju

Fot. www.twitter.com


Europa

Leśny sojusz

Cztery lesiste państwa członkowskie Unii Europejskiej – Austria, Finlandia, Słowenia i Szwecja – zawarły leśny sojusz strategiczny o nazwie For Forest Group. Jego celem jest obrona i rozwój aktywnej zrównoważonej gospodarki leśnej. Za swoje podstawowe zadanie sojusz uznaje działania na rzecz respektowania unijnej zasady subsydiarności w sferze polityki leśnej. W przypadku podziału zadań między administracją Unii a administracjami rządowymi zasada subsydiarności, nazywana inaczej zasadą pomocniczości, oznacza, że na najwyższym szczeblu, czyli na poziomie UE, powinno się podejmować jedynie te działania, które nie są efektywnie przeprowadzane przez szczebel niższy, czyli władze państw członkowskich.

Sojusz chce przede wszystkim dbać o to, aby przebiegające na szczeblu unijnym procesy decyzyjne dotyczące lasów i leśnictwa nie prowadziły do blokowania realizacji koncepcji zrównoważonej gospodarki leśnej. Leśni sojusznicy uważają, że zwłaszcza dziś, w dobie kryzysu energetycznego, należy promować, a nie ograniczać, użytkowanie odnawialnych zasobów naturalnych, które są udostępniane przez sektor leśny.

Austria, Finlandia, Słowenia i Szwecja, jako założyciele sojuszu, tworzą jego trzon. Inne unijne państwa członkowskie mogą włączać się do podejmowanych akcji oraz zgłaszać własne pomysły. Członkowie założyciele zamierzają organizować doroczne konferencje leśne, którym będą na zamianę przewodniczyły. Pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2023 r., ma przewodniczyć Austria.

W dniu ogłoszenia zawarcia sojuszu leśnego, 17 października 2022 r., ministrowie odpowiedzialni za lasy w Austrii i Finlandii, Norbert Totsching (na zdjęciu z prawej) i Antti Kurvinen (na zdjęciu drugi od lewej), wezwali Komisję Europejską do wykorzystania przy tworzeniu europejskiego systemu monitoringu leśnego baz danych istniejących już w państwach członkowskich. Postulat poparło 19 państw, których lasy stanowią w sumie blisko 80% powierzchni leśnej UE. 

Źródło: www.forstpraxis.de

Fot. www.forstpraxis.de

Opr. A.S.