Z zagranicy 20/2022

10 października 2022 07:29 2022 Wersja do druku

Czechy – Jednak wypłacą państwu dywidendę?

Niemcy – Nowe, dynamiczne tablice zasobności drzewostanu

Czechy – 21 kandydatów na dyrektora lasów państwowych


 


Czechy

Jednak wypłacą państwu dywidendę?

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, mają odprowadzić w 2022 r. do budżetu państwa dywidendę w wysokości 3,81 mld koron czeskich (ok. 703 mln zł). Poinformował o tym w sierpniu 2022 r. Vojtěch Bílý, rzecznik prasowy czeskiego Ministerstwa Rolnictwa, któremu u naszych południowych sąsiadów podlega gospodarka leśna. Po 2018 r., w którym LČR przekazały do budżetu 2,5 mld koron dywidendy, były one corocznie zwalniane z tego świadczenia finansowego ze względu na kryzys klimatyczny w lasach.

Wypłacenie państwu dywidendy przez LČR zostało przewidziane w nowelizacji budżetu, którą czeski rząd przyjął latem 2022 roku. Nałożenie na lasy państwowe świadczenia dywidendowego w tym roku Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy znacznym wzrostem cen drewna, skutkującym osiąganiem przez LČR w ostatnich kwartałach o wiele lepszych wyników finansowych, niż oczekiwano. – Szanujemy decyzję rządu i musimy dostosować do niej nasze plany inwestycyjne – powiedziała Eva Jouklová, rzeczniczka prasowa LČR.

– Odprowadzenie w tym roku do budżetu państwa dywidendy przez przedsiębiorstwo państwowe LČR (…) jest w naszym zamyśle świadczeniem nadzwyczajnym, niezbędnym z uwagi na skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę i konieczność udzielenia pomocy obywatelom, którzy jej potrzebują – wyjaśnił Zdeněk Nekula, minister rolnictwa.

Wypłacie dywidendy państwu przez LČR jest przeciwna partia Piraci, która wchodzi w skład koalicji rządzącej w Czechach. Piraci wskazują na to, że w deklaracji programowej rządu wyraźnie jest napisane, że lasy państwowe nie powinny już odprowadzać pieniędzy do budżetu. Na wypłatę dywidendy państwu nie zgadzają się też związki zawodowe działające w LČR. Stosowne wspólne oświadczenie związkowcy wysłali do przewodniczących partii koalicyjnych, ministra rolnictwa i rządu 5 sierpnia 2022 roku. Związki zawodowe również wskazują na niezgodność poboru dywidendy z deklaracją programową rządu. Według związkowców zyski LČR powinny być przeznaczane na rozwój firmy, a w szczególności na odnowienie i regenerację lasu po klęskach. Związkowcy zwracają uwagę także na fakt, że LČR mają znaczny deficyt inwestycyjny z lat ubiegłych, zwłaszcza w sferze infrastruktury budowlanej i sprzętowej. Ponadto przez kilka najbliższych lat będą obciążone wyjątkowo wysokimi kosztami odnowienia, ochrony i pielęgnacji lasu.

LČR sprawują zarząd nad blisko 1,2 mln ha lasów, czyli nad 1/6 powierzchni Czech i mniej więcej połową wszystkich czeskich lasów. Zatrudniają ok. 3,6 tys. osób, w tym 2,6 tys. pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Źródło: www.silvarium.cz

Fot. www.adobe.stock.com


Niemcy

Nowe, dynamiczne tablice zasobności drzewostanu

Leśny Zakład Badawczy Niemiec Północnozachodnich (NW-FVA) oraz Instytut Ekonomiki Leśnej i Urządzania Lasu Wydziału LeśnegoUniwersytetu Getyńskiego opracowały nowe niemieckie tablice zasobności drzewostanu dla czterech najważniejszych w Niemczech gatunków drzew – świerka, sosny, buka, dębu i daglezji. Są to tablice dynamiczne, co oznacza, że aktualizacja ich parametryzacji będzie się odbywać w stosunkowo krótkich odstępach czasu, bo co 10–20 lat. Ma to na celu dostosowywanie tablic do zmieniających się warunków wzrostowych i współczesnych koncepcji hodowli lasu.

Projekt opracowania dynamicznych tablic zasobności drzewostanu był subsydiowany przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa za pośrednictwem resortowej Agencji Surowców Odnawialnych (FNR). – Klimatycznie uwarunkowane wydłużenie okresu wegetacyjnego, poprawa żyzności gleby w wielu miejscach i nowoczesne koncepcje zagospodarowania lasu sprawiają, że drzewa osiągają dziś większą wysokość i miąższość, niż były one podawane w dotychczas używanych tablicach zasobności drzewostanu – mówi prof. Hermann Spellmann z NW-FVA, kierownik projektu. Dane do tablic są generowane w oparciu o tzw. koncepcję teleskopową, zgodnie z którą rozwój drzewostanów modelowych określany jest najpierw za pomocą symulatora wzrostu pojedynczych drzew. Pozyskane informacje o pojedynczych drzewach są następnie agregowane do postaci reprezentacji drzewostanowej.

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy

21 kandydatów na dyrektora lasów państwowych

W wyborze dyrektora generalnego Lasów Republiki Czeskiej (LČR) pomaga praska agencja kadrowa Constellation. Zgodnie z danymi zawartymi w publicznym rejestrze umów, Ministerstwo Rolnictwa, któremu w Czechach podlegają lasy i gospodarka leśna, zapłaci agencji za jej usługi pół miliona koron czeskich (ok. 96 tys. zł).

Resort rolnictwa wynajął agencję kadrową do pomocy rekrutacyjno-selekcyjnej po tym, jak minister rolnictwa Zdeněk Nekula nie wybrał na szefa LČR żadnego z dwóch kandydatów rekomendowanych mu przez ministerialną komisję konkursową. Konkurs na stanowisko dyrektora generalnego LČR Ministerstwo Rolnictwa rozpisało jeszcze 31 grudnia 2021 roku. Wcześniejszy dyrektor generalny LČR, Josef Vojáček, został zdymisjonowany 22 grudnia, w kilka dni po utworzeniu koalicyjnego rządu Czech, który uformował się po ostatnich wyborach parlamentarnych w tym kraju.

– Dwa tygodnie temu przekazaliśmy sprawę agencji kadrowej, która wykorzysta headhunterów i reklamy, aby dotrzeć do potencjalnych kandydatów, następnie powinniśmy wyłonić nowego dyrektora w kilku rundach selekcji jesienią. (…) Szacunkowy termin zakończenia tego procesu to październik, listopad – donosił pod koniec lipca 2022 r. Vojtěch Bílý, rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa. Termin zgłoszenia się do agencji kandydatów na dyrektora generalnego LČR został ustalony na 10 sierpnia.

Zgodnie z informacjami Jana Brázdy, właściciela agencji Constellation, proces obejmuje rozmowy kwalifikacyjne i testy prze-prowadzane przez ekspertów z zakresu psychologii menedżerskiej. W skład agencyjnej komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, środowiska akademickiego, menedżerowie z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi firmami i psychologowie.

Jak poinformował w połowie sierpnia 2022 r. minister Zdeněk Nekula, 21 osób zgłosiło do agencji swoje kandydatury na dyrektora generalnego LČR. – Cieszę się, że przejrzysty proces selekcji wzbudził takie zainteresowanie. Byłem mile zaskoczony liczbą zgłoszeń – przyznał minister. Do etapu finalnego agencyjna komisja konkursowa zmierza zakwalifikować 3–5 kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów z nimi planuje sporządzenie ich rankingu i przekazanie go Ministerstwu Rolnictwa w pierwszej połowie czwartego kwartału 2022 roku. 

Źródło: www.silvarium.cz

Opr. A.S.