Z zagranicy 21/2021

18 listopada 2021 14:37 2021 Wersja do druku

Czechy – Lasy państwowe pomagają Morawianom

Saksonia, Niemcy – Ruszyło 3. kartowanie biotopów leśnych

Szwajcaria – Pozyskanie drewna w 2020 roku

Niemcy – Znacznie mniejsza powierzchnia pożarów lasówCzechy

Lasy państwowe pomagają Morawianom

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, przekazały do 26 lipca mieszkańcom Moraw, których domy zostały zniszczone 24 czerwca 2021 r. przez tornado, 25,2 mln koron (ok. 4,5 mln zł) i 900 m3 drewna na nowe więźby dachowe. Podpisanych zostało 280 umów o darowiznę. Termin składania wniosków o pomoc został wyznaczony na koniec 2021 roku.

Już w dzień po tornadzie LČR zaoferowały poszkodowanym drewno na nową więźbę lub pomoc finansową w wysokości 100 tys. koron (ok. 18 tys. zł). Do 26 lipca popisały z nimi 28 umów na dostawę drewna i 252 umowy o darowiznę pieniężną. Większość wniosków o pomoc została złożona w ciągu pierwszych dwóch tygodni po katastrofie. – Obecnie sześciu naszych pracowników jest zaangażowanych w pomoc oso-bom poszkodowanym przez tornado, w tym dwóch zajmuje się zawieraniem umów o darowiznę i sporządzaniem protokołów przekazania w terenie – mówi Miroslav Svoboda, dyrektor gospodarstwa leśnego LČR Židlochovice.

Tornado dotknęło również lasy i infrastrukturę LČR. Wiatr złamał lub powalił ok. 28 tys. drzew na powierzchni 120 ha. Straty w budynkach i sprzęcie oszacowano na 6,5 mln koron.

Źródło: www.lesycr.cz


Saksonia, Niemcy

Ruszyło 3. kartowanie biotopów leśnych

Latem 2021 r. rozpoczęło się w landzie Saksonia trzecie kartowanie biotopów leśnych. Przewiduje się, że pełna rewizja inwentaryzacji biotopów zajmie 12 lat. Prace są wykonywane na zlecenie Gospodarstwa Państwowego „Lasy Saksonii”, które zarządza lasami państwowymi oraz opiekuje się lasami prywatnymi i samorządowymi landu. Drużyny inwentaryzacyjne szczegółowo opisują stan i strukturę każdego biotopu i formułują zalecenia co do jego pielęgnacji. Wszystkie gromadzone dane będą sukcesywnie, w odstępach rocznych, udostępniane w postaci cyfrowej w internecie. Pierwsze kartowanie biotopów leśnych w Saksonii miało miejsce w latach 1994–2000, drugie – w latach 2006–16. Ponowna rewizja stała się konieczna, ponieważ ostatnio biotopy w lasach znacznie się zmieniły wskutek przyspieszonej zmiany klimatu.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwajcaria

Pozyskanie drewna w 2020 roku

W szwajcarskich lasach pozyskano w ub. roku 4,8 mln m3 drewna. To o 4% więcej niż w roku 2019, ale o 8% mniej niż w roku 2018, który cechował się nasiloną gradacją korników, suszą letnią i niszczycielskimi wichurami w zimie. Pozyskanie drewna iglastego i liściastego sięgnęło odpowiednio 3,4 mln m3 (wzrost o 8% w stosunku do 2019 r.) i 1,4 mln m3 (-3%). Dominującą grupą sortymentową było drewno tartaczne: pozyskano go 2,3 mln m3 (+5%). Pozyskanie zrębków osiągnęło poziom 1,2 mln m3 (+5%). W przypadku tego ostatniego sortymentu tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2016 roku.

W 2020 r. 660 szwajcarskich gospodarstw leśnych zanotowało łącznie przychody rzędu 525 mln franków szwajcarskich (-2%) i koszty w wysokości 569 mln franków (-1%). Nadwyżka kosztów nad przychodami wzrosła o 5% w stosunku do 2019 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Znacznie mniejsza powierzchnia pożarów lasów

Zgodnie ze wstępnymi danymi niemieckiego Federalnego Centrum Informacyjnego Rolnictwa (BZL) powierzchnia pożarów lasów w Niemczech w 2020 r. zmniejszyła się przeszło siedmiokrotnie (z 2711 do 368 ha) w stosunku do roku wcześniejszego. Na jeden pożar przypadło średnio 0,27 ha pożarzyska. Średnia roczna powierzchnia pożarów lasów w okresie od 1991 r. wynosi u naszych zachodnich sąsiadów 797 ha, a średnia powierzchnia jednego pożarzyska – 0,59 ha. Znaczny spadek powierzchni pożarów lasów w Niemczech jest wynikiem stosowania kompleksowego pakietu technicznych środków zarządzania ryzykiem pożarowym, pozwalających na wcześniejsze wykrywanie i szybsze zwalczanie ognia.

2020 był drugim pod względem wysokości temperatury powietrza rokiem w Niemczech od czasu rozpoczęcia tam regularnych pomiarów w 1881 roku. Landem, w którym ogień strawił najwięcej lasów (119 ha), była Brandenburgia. Zagrożenie pożarowe lasów jest w tym landzie wyjątkowo duże, ponieważ dominują w nim piaszczyste gleby i bory sosnowe.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.