Z zagranicy 20/2021

18 listopada 2021 14:29 2021 Wersja do druku

Stany Zjednoczone – Nowy szef lasów federalnych

Francja – 475 etatów mniej w lasach publicznych?

Litwa – Krajowe Porozumienie LeśneStany Zjednoczone

Nowy szef lasów federalnych

Dwudziestym szefem federalnej Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych (USFS) został Randy Moore. Jego poprzedniczka na tym stanowisku, Vicki Christiansen, przeszła w sierpniu 2021 r. na emeryturę po 40 latach służby w instytucjach związanych z lasami i zasobami naturalnymi.

Randy Moore jest pierwszym Afroamerykaninem pełniącym funkcję szefa USFS. Wcześniej był naczelnym leśnikiem południowo-zachodniego regionu pacyficznego USFS w Kalifornii, gdzie odpowiadał za 18 kompleksów lasów federalnych. Ponadto nadzorował stanowe i prywatne programy leśne na Hawajach i wyspach na Pacyfiku stowarzyszonych z USA. Funkcje te sprawował od 2007 roku.

Moore rozpoczął swoją karierę zawodową w 1978 r. w Służbie Ochrony Zasobów Naturalnych w Północnej Dakocie. Po przejściu do USFS pracował w kompleksach lasów federalnych w Kolorado, Karolinie Północnej i Missouri. Nowy szef ma też doświadczenie w pracy na szczeblu federalnym: w Waszyngtonie sprawował funkcję zastępcy wiceszefa Systemu Lasów Federalnych i zastępcy kierownika programu ochrony gleb. Randy Moore ukończył studia licencjackie z zakresu nauk o roślinach i glebie na Uniwersytecie Południowym w Baton Rouge w stanie Luizjana.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) – jednego z resortów amerykańskiego rządu federalnego. Oprócz zarządzania lasami federalnymi zadaniem agencji jest udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), toteż nie są intensywnie użytkowane. Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

Źródło: www.fs.usda.gov


Francja

475 etatów mniej w lasach publicznych?

Jak donosi gazeta regionalna „Le Journal de Saône et Loire”, francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF), który we Francji metropolitalnej sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samo-rządowych, planuje zmniejszenie zatrudnienia o 475 etatów do 2025 roku. Obecnie w jednostkach ONF we Francji metropolitalnej pracuje ok. 8,5 tys. osób. Redukcja ma zostać uskuteczniona nie przez zwolnienia, lecz przez likwidowanie stanowisk po pracownikach odchodzących na emeryturę lub z innych powodów kończących pracę w ONF.

Opieka ONF nad lasami samorządowymi odbywa się na podstawie karty lasów samorządowych – umowy zawieranej z francuską Krajową Federacją Gmin Leśnych (FNCOFOR). Francuski rząd chce, aby gminy leśne zwiększyły do 2025 r. dotacje dla ONF o 40%. To miałby być drugi główny element racjonalizacji systemu funkcjonowania ONF. Jednak FNCOFOR zapowiada opór wobec tego projektu.

W lasach państwowych Francji metropolitalnej etat cięć wynosi ok. 6 mln m3 drewna, w lasach samorządowych – ok. 8 mln m3. Sprzedaż drewna z lasów państwowych i dotacje na opiekę nad lasami samorządowymi stanowią obecnie odpowiednio ok. 30 i 25% przychodów ONF.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa

Krajowe Porozumienie Leśne

O przyszłości litewskich lasów będzie decydować Krajowe Porozumienie Leśne (NMS), które ma dążyć do godzenia oczekiwań różnych grup interesariuszy. Prace nad powołaniem do życia NMS rozpoczęły się oficjalnie pod koniec kwietnia 2021 roku. W wydarzeniu inauguracyjnym wzięło udział 135 profesjonalistów z dziedzin związanych z lasami i reprezentantów społeczeństwa. We wstępnym programie NMS wyróżniono cztery obszary tematyczne: przegląd ekosystemów, rozwój lasów, rozwój obszarów chronionych i zwiększenie korzyści ekonomicznych z pozyskiwania drewna.

Porozumienie jest kształtowane metodą współtworzenia (koncepcja Future Search). To nie litewskie Ministerstwo Środowiska, któremu podlegają lasy, jest odpowiedzialne za nadzorowanie i koordynowanie procesu porozumiewawczego, lecz zespół koordynacyjny, w skład którego wchodzą właściciele lasów, politycy, leśnicy, ekolodzy, naukowcy, przedsiębiorcy i inni przedstawiciele społeczeństwa. Reprezentują oni cztery różne grupy interesariuszy leśnictwa – polityczną, gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Zespół koordynacyjny ma dbać o to, aby wszystkie zainteresowane strony były włączone w realny dialog o przyszłości lasów litewskich.

Zdaniem litewskiego ministra środowiska Simonasa Gentvilasa, w ramach NMS całe litewskie społeczeństwo powinno wspólnie decydować o tym, jak dbać o lasy kraju. Jedną z kwestii do rozważenia jest sposób objęcia ochroną 20% terytorium Litwy. Niezbędne będą również zmiany na rynku pracy i rynku produktów drzewnych. – Musimy też wstrzymać eksport drewna, który do dziś funkcjonuje bez wartości dodanej – zaznacza Simonas Gentvilas.

Źródło: www.am.lrv.lt

Opr. A.S.