Z zagranicy 18/2021

18 listopada 2021 14:12 2021 Wersja do druku

Czechy – Gospodarka bliska przyrody w lasach wojskowych

Słowacja – Lasy państwowe za regulacją liczebności niedźwiedzi

Litwa – Sprzedaż państwowego drewnaCzechy

Gospodarka bliska przyrody w lasach wojskowych

Lasy i Dobra Wojskowe (VLS) – przedsiębiorstwo państwowe zarządzające gruntami wojskowymi w Czechach – wdrażają model gospodarki leśnej bliskiej przyrody.

W czerwcu 2021 r. Petr Král, dyrektor VLS, i Róbert Marušák, dziekan Wydziału Leśnictwa i Technologii Drewna (FLD) Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze, podpisali memorandum ws. stosownej współpracy. VLS przy metodycznym wsparciu wydziału wprowadzą do praktyki gospodarki leśnej reguły użytkowania selektywnego w odpowiednich lokalizacjach.

Umowa przewiduje utworzenie co najmniej trzech pokazowych obiektów gospodarki leśnej bliskiej przyrody, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej. Do tej pory VLS wybrały sześć potencjalnych lokalizacji. Każdy z obiektów pokazowych będzie miał powierzchnię w granicach od 30 do 50 ha. – Jest to specyficzny sposób gospodarowania, wspierający w maksymalnym stopniu procesy naturalne i prowadzący do powstawania drzewostanów zróżnicowanych przestrzennie, wysokościowo i wiekowo. Celem są wielopiętrowe drzewostany o zupełnie innym charakterze niż drzewostany znane z tradycyjnego gospodarstwa opartego na klasach wieku – wyjaśnia dyrektor. – W ramach projektu będziemy wspierać metodycznie VLS w zarządzaniu tymi ekosystemami leśnymi tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać procesy naturalne przy jednoczesnym zachowaniu funkcji produkcyjnej lasów gospodarczych – dodaje dziekan FLD.

Gospodarka leśna bliska przyrody jest powszechnie stosowana w Austrii. Duże doświadczenie w jej praktykowaniu ma również Gospodarstwo Państwowe „Lasy Saksonii”, zarządzające lasami państwowymi tego niemieckiego kraju związkowego. I właśnie to gospodarstwo jest drugim po FLD partnerem wspierają-cym projekt metodycznie.

Źródło: www.silvarium.cz


Słowacja

Lasy państwowe za regulacją liczebności niedźwiedzi

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, od dawna zwracają uwagę na rosnącą liczebność populacji niedźwiedzia brunatnego na Słowacji. Na niektórych obszarach sytuacja jest już krytyczna: na 300 ha przypada tam jeden niedźwiedź. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo tragicznych następstw spotkań człowieka z niedźwiedziem brunatnym, należy wg LSR objąć jego populację na Słowacji łowiecką regulacją liczebności.

O ile zgodnie z analizami Politechniki Zwoleńskiej z roku 2014 bytowało na Słowacji co najmniej 1256 niedźwiedzi brunatnych, o tyle wg statystyki Krajowego Centrum Leśnictwa w Zwoleniu na dzień 31 marca 2020 r. ich liczebność kształtowała się na poziomie 2760 osobników. To oznacza wzrost o 1504 osobniki w ciągu ostatnich 6 lat. Natomiast w stosunku do roku 2000, kiedy na Słowacji występowało 700–900 niedźwiedzi brunatnych, stan liczebny populacji się potroił.

14 czerwca 2021 r. w często odwiedzanej przez turystów dolinie Banskô w Niżnych Tatrach znaleziono zwłoki 57-letniego mężczyzny z miejscowości Liptovská Lúžna. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł w wyniku ran zadanych przez niedźwiedzia. To pierwsza oficjalnie potwierdzona ofiara niedźwiedzia na Słowacji w czasach współczesnych.

W latach 2015–21 na terenach znajdujących się w zasięgu terytorialnym LSR odstrzelono łącznie 19 niedźwiedzi brunatnych. W okresie od 2010 r. złożono wnioski o odstrzał 48 osobników w samym tylko regionalnym gospodarstwie leśnym Liptovský Hrádok, w którym doszło do tragicznego wydarzenia. Jednak władze zatwierdziły odstrzał jedynie ośmiu niedźwiedzi. Poza tym ze względu na opóźnienia w procesie zatwierdzania ostatecznie możliwe było odstrzelenie tylko czterech osobników na obszarze wspomnianego gospodarstwa.

Źródło: www.lesy.sk; www.lesmedium.sk


Litwa

Sprzedaż państwowego drewna

W maju 2021 r. odbyły się w litewskim państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) aukcje surowca drzewnego oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących drugie półrocze 2021 roku. Nabywców znalazło praktycznie 100% oferty sprzedaży, której łączny wolumen wynosił 691 tys. m3 drewna. Popyt na drewno okrągłe był bardzo duży: suma mas ofert zakupu złożonych przez licytujących sześciokrotnie przekroczyła masę oferty sprzedaży, co skutkowało znacznymi zwyżkami cen. W największym stopniu wzrosły ceny drewna opakowaniowego, surowca na płyty i drewna tartacznego.

Uzyskana przez gospodarstwo średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 59,73 euro/m3 (ok. 268 zł).

To oznacza wzrost o 42% w stosunku do aukcji odnoszących się do pierwszego półrocza 2021 r. i o 84% w stosunku do aukcji na drugie półrocze 2020 roku. Średnioważona cena 1 m3 drewna wybranych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: krótkie drewno liściaste twarde – 211,34 euro (ok. 948 zł); drewno tartaczne – 109,91 euro (ok. 493 zł); drewno opakowaniowe – 76,11 euro (ok. 341 zł); papierówka – 32,89 euro (ok. 148 zł); drewno opałowe – 26,55 euro (ok. 119 zł); drewno na płyty – 24,99 euro (ok. 112 zł); pozostałości pozrębowe – 15,63 euro (ok. 70 zł).

VMU sprzedaje drewno głównie elektronicznie za pośrednictwem systemu EMPS w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (zdecydowana większość wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych. Wszystkie aukcje przeprowadzane są na platformie internetowej Litewska Giełda Energetyczna, której administratorem jest spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie. VMU pozyskuje rocznie ok. 3,6 mln m3 drewna.

Źródło: www.baltpool.eu; www.vivmu.lt

Opr. A.S.