Z zagranicy 7/2021

8 lipca 2021 08:45 2021 Wersja do druku

Litwa – Sprzedaż państwowego drewna

Bawaria, Niemcy – Państwowe lasy naturalne objęte ochroną

Szwecja – Zmiana metody ewaluacji aktywów leśnych

Turyngia, Niemcy – Zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w lasachLitwa

Sprzedaż państwowego drewna

W listopadzie 2020 r. odbyły się w litewskim państwowym Elektronicznym Systemie Sprzedaży Drewna (EMPS) aukcje surowca drzewnego oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących pierwsze półrocze 2021 r. i umów wieloletnich, których okres obowiązywania wynosi z reguły 3–10 lat. Nabywców znalazło 99% drewna z oferty półrocznej i 97% drewna z oferty wieloletniej. Na obydwu aukcjach VMU oferowało do sprzedaży łącznie 1,2 mln m3 drewna.

Na aukcji surowca drzewnego oferowanego do sprzedaży w ramach umów obejmujących pierwszą połowę 2021 r. VMU sprzedało 683 tys. m3 drewna. Uzyskana przez gospodarstwo średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 42,21 euro/m3(ok. 189 zł). Średnioważona cena 1 m3 drewna wybranych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: krótkie drewno liściaste twarde 197,18 euro (ok. 882 zł); drewno tartaczne 78,41 euro (ok. 351 zł); drewno opakowaniowe 48,40 euro (ok. 217 zł);papierówka 26,70 euro (ok. 119 zł); drewno opałowe 19,56 euro (ok. 88 zł); drewno na płyty 17,89 euro (ok. 80 zł); pozostałości pozrębowe 12,61 euro (ok. 56 zł).

Na aukcji surowca oferowanego do sprzedaży w ramach umów wieloletnich VMU sprzedało 502 tys. m3 drewna. Średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 35,87 euro/m3 (ok. 161 zł). Średnioważona cena 1 m3 drewna wybranych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: krótkie drewno liściaste twarde 202,62 euro (ok. 907 zł); drewno tartaczne 81,83 euro (ok. 366 zł); drewno opakowaniowe 55,99 euro (ok. 251 zł); papierówka 28,08 euro (ok. 126 zł); drewno opałowe 19,20 euro (ok. 86 zł); drewno na płyty 17,90 euro (ok. 80 zł); pozostałości pozrębowe 13,11 euro (ok. 59 zł).

Litewski rynek drewna wykazuje oznaki stopniowej stabilizacji po gwałtownej zapaści spowodowanej nadpodażą surowca wskutek intensywnych cięć sanitarnych w lasach Europy i obostrzeniami związanymi z pandemią. Ceny drewna wzrosły średnio o 20% w stosunku do okresu sprzed roku.

VMU sprzedaje drewno głównie elektronicznie za pośrednictwem systemu EMPS w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (zdecydowana większość wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych. Wszystkie aukcje przeprowadzane są na platformie internetowej Litewska Giełda Energetyczna, której administratorem jest spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.

Źródło: www.baltpool.eu; www.vivmu.lt


Bawaria, Niemcy

Państwowe lasy naturalne objęte ochroną

Bawarskie władze objęły trwałą ochroną prawną sieć lasów naturalnych wyodrębnionych w Bawarskich Lasach Państwowych (BaySF). Są to lasy szczególnie cenne ekologicznie, które BaySF wyłączyły z użytkowania. Ich łączna powierzchnia sięga 58 tys. ha. – Oddajemy przyrodzie te ogniska różnorodności gatunkowej na stałe, aby mogły się spontanicznie rozwijać bez ingerencji człowieka – mówi Michaela Kaniber, bawarska minister odpowiedzialna za leśnictwo.

Organizacje ekologiczne Sojusz na rzecz Ochrony Przyrody w Bawarii (BN) i Greenpeace Bawaria przyjęły decyzję władz z zadowoleniem, podkreślając, że powinna ona zostać podjęta wcześniej. – Kiedy w 2016 r. przedstawiliśmy wraz z organizacją Greenpeace koncepcję sieci lasów naturalnych, władze landu ją krytykowały. Dziś lasy naturalne są mocno osadzone w bawarskiej polityce w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody, stanowiąc podstawowy komponent tejże polityki – wyjaśnia Richard Merger, przewodniczący BN. – To duży krok we właściwym kierunku. Koniecznie jednak potrzebujemy nie tyle małych powierzchni chronionych, rozsianych niczym drobne śruciny na znacznej przestrzeni, ile dużych obszarów leśnych objętych ochroną. Dlatego domagamy się utworzenia parku narodowego w paśmie górskim Steigerwald i wyodrębnienia następnych dużych lasów naturalnych w masywie Spessart, kompleksie leśnym Gramschatz i w Alpach Ammergawskich – zaznacza Volker Oppermann z Greenpeace Bawaria.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwecja

Zmiana metody ewaluacji aktywów leśnych

Począwszy od czwartego kwartału 2020 r. szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog ewaluuje swoje aktywa leśne (drzewostany i grunty leśne) w oparciu o dane rynkowe. Po zmianie metody ewaluacji wartość tych składników zasobów majątkowych została określona na poziomie 78–83 mld koron szwedzkich (ok. 34–36 mld zł). Dla porównania: wartość przyjmowana w trzecim kwartale równała się 34 mld koron (ok. 15 mld zł).

W nowej metodzie podstawą ewaluacji aktywów leśnych Sveaskogu są leśne transakcje rynkowe przeprowadzone na terenach, na których znajdują się lasy państwowego gospodarstwa.

Sveaskog jest największym szwedzkim zarządcą lasów. Podlega mu 14% powierzchni leśnej Szwecji. W swojej pieczy gospodarstwo ma obszar o łącznej powierzchni 3,90 mln ha, w tym 3,05 mln ha lasów produktywnych (lasy o przeciętnym przyroście rocznym wynoszącym co najmniej 1 m3/ha).

Źródło: www.sveaskog.se


Turyngia, Niemcy

Zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w lasach

Parlament niemieckiego kraju związkowego Turyngia znowelizował w grudniu 2020 r. tamtejszą ustawę o lasach, wprowadzając do niej zakaz wznoszenia na obszarach leśnych turbin wiatrowych. Przeciw zakazowi wypowiedzieli się podczas obszernego wysłuchania publicznego w parlamencie przedstawiciele turyngeńskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów i przedsiębiorstwa Lasy Turyngii, które zarządza lasami państwowymi tego landu. Po stronie reprezentantów branży leśnej opowiedział się też Benjamin-Immanuel Hoff, minister odpowiedzialny za leśnictwo w rządzie Turyngii. – Wolałbym, żeby głosom przemawiającym za dalszym umożliwieniem budowy turbin wiatrowych w lasach dano więcej posłuchu. Żałuję również, że nie wzięto pod uwagę sprawy szkód w lasach i że pozbawia się ich właścicieli ważnego źródła przychodów poprzez zakazanie instalacji wiatrowych w lasach. Jest to szczególnie przykre w dramatycznej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się wielu właścicieli lasów z powodu szkód od kornika – mówił minister Hoff.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.