Z zagranicy 23/2020

28 maja 2021 11:07 2021 Wersja do druku

Szwecja – Pozyskanie drewna w 2019 roku

Austria – Wysokorozdzielcza mapa wszystkich lasów

Federacja Rosyjska – Promocja sprzedaży drewna na giełdzie

Świat – Ekspansja gatunków obcych

 Szwecja

Pozyskanie drewna w 2019 roku

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Agencji Leśnej, organu nadzorującego wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach, pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło w 2019 r. poziom 94,1 mln m3 brutto (suma miąższości w korze drewna wyrobionego i pozostałości pozrębowych). To oznacza wzrost o 3% w stosunku do 2018 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3. Wg kalkulacji Agencji Leśnej i Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) maksymalny roczny poziom zrównoważonego użytkowania lasów w Szwecji wynosi 95–100 mln m3.

W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna wyniosło nieco ponad 75 mln m3. Podstawowa struktura sortymentowa kształtowała się następująco: drewno tartaczne iglaste – niespełna 50%; papierówka iglasta i liściasta – przeszło 40%; drewno energetyczne – 7%. Cięcia użytkowania rębnego dostarczyły ponad połowę pozyskanej masy, a trzebieże i pozostałe cięcia – blisko jedną trzecią. Największy udział w pozyskaniu miały świerk (ponad 50%) i sosna (ok. jednej trzeciej).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Austria

Wysokorozdzielcza mapa wszystkich lasów

Austriackie Związkowe Centrum Badawcze Leśnictwa (BFW) sporządziło pierwszą wysokorozdzielczą mapę wszystkich lasów Austrii. Pracowało nad nią 20 osób przez cztery lata. W przyszłości będzie ona corocznie aktualizowana i dostępna dla każdego. Podstawę do sporządzenia mapy stanowiły dane ze skanowania laserowego i cyfrowe zdjęcia lotnicze z lat 2016–18. Dane ze skanowania posłużyły do opracowania modelu terenu (sam grunt), a zdjęcia lotnicze – do stworzenia modelu powierzchni (grunt wraz z drzewami i innymi znajdującymi się na nim obiektami). Dodatkowe informacje zostały pozyskane z numerycznej mapy katastralnej (DKM) i urzędowej mapy topograficznej (ÖK 50).

Źródło: www.forstpraxis.de


Federacja Rosyjska

Promocja sprzedaży drewna na giełdzie

We wrześniu 2020 r. na terenie Międzynarodowej Giełdy Towarowo-Surowcowej w Sankt Petersburgu (SPIMEX) odbyło się spotkanie, na którym minister zasobów naturalnych i ekologii Federacji Rosyjskiej – Dmitrij Kobyłkin, omówił projekt nowelizacji kodeksu leśnego i ustawy o przetargach. Najistotniejszą kwestią była sprzedaż przez instytucje państwowe surowca drzewnego na giełdach towarowych.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie przejrzystości obrotu drewnem i ograniczenie „czarnego rynku”. W osiągnięciu tego celu pomogą zmiany w kodeksie leśnym, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Od dwóch lat ściśle współpracujemy z petersburską Międzynarodową Giełdą Towarowo-Surowcową. (…) Handel giełdowy jest korzystny dla wszystkich: zarówno dla państwa, jak i dla sektora komercyjnego. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu dojdzie do intensyfikacji zmian legislacyjnych i zwiększy się wolumen obrotu drewnem na giełdzie – konkludował minister Kobyłkin.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Federacji, Dumy Państwowej, Federalnej Służby Antymonopolowej, Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji, rosyjskiego Związku Przemysłu i Eksportu Drzewnego oraz innych instytucji i organizacji. Przedstawione propozycje legislacyjne zostały przekazane rządowi Rosji.

Źródło: www.rosleshoz.gov.ru


Świat

Ekspansja gatunków obcych

W skali globalnej liczba gatunków obcych zwiększy się do 2050 r. przeciętnie o 36% w stosunku do 2005 roku. W znacznej części gatunkami tymi będą owady. W Europie stosowny przyrost względny wyniesie 64%, co oznacza 2,5 tys. nowych gatunków obcych. Na to wskazują wyniki analiz międzynarodowego zespołu naukowców pracujących pod kierunkiem dra Hanno Seebensa , które opublikowano w październiku 2020 r. w czasopiśmie „Global Change Biology” (artykuł pt. „Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050”). Dr Seebens jest pracownikiem naukowym niemieckiego Ośrodka Badań nad Bioróżnorodnością i Klimatem we Frankfurcie nad Menem (SBiK-F).

Już w 2005 r. w różnych zakątkach świata było przeszło 35 tys. gatunków obcych. Do połowy wieku ich liczba będzie w największym stopniu wzrastać prawdopodobnie w Europie. Najniższego przyrostu względnego naukowcy spodziewają się zaś w Australii. Wśród gatunków obcych będą dominowały owady i inne stawonogi. – Nie możemy całkowicie zapobiec zawlekaniu gatunków obcych, ponieważ oznaczałoby to poważne ograniczenia w handlu. Jednak dzięki surowszym przepisom i ich rygorystycznemu egzekwowaniu możemy powstrzymać zalew nowych gatunków. Opracowania analityczne dowiodły celowość stosowania odpowiednich środków. Zwłaszcza w Europie, gdzie przepisy są jeszcze stosunkowo łagodne, wciąż istnieje wiele sposobów uniknięcia sprowadzania nowych gatunków – mówił dr Seebens.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.