Z zagranicy 22/2020

28 maja 2021 11:00 2021 Wersja do druku

Czechy – Restrukturyzacja lasów państwowych

Europa – Projekt Fem4Forest wspiera kobiety lasu

Niemcy – Ucząca się aplikacja do planowania prac zrębowych

Czechy – Współpraca lasów państwowych z ekologamiCzechy

Restrukturyzacja lasów państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające pod swoim zarządem 1,2 mln ha czeskich lasów państwowych, przygotowują się do reorganizacji swojej struktury. Głównym powodem zmian jest dążenie do obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności procesów administracyjnych oraz wzmocnienie własnego potencjału wykonawczego. W nowej strukturze LČR mają działać od 1 stycznia 2021 roku.

Restrukturyzacja obejmuje likwidację wszystkich 11 dyrekcji krajowych i utworzenie w ich miejsce 7 dyrekcji regionalnych, likwidację 7 zarządów wód płynących (LČR zajmują się również gospodarką wodną) poprzez włączenie ich w struktury nowych dyrekcji regionalnych oraz likwidację trzech spośród dotychczasowych 64 nadleśnictw. Wcześniej, bo we wrześniu 2020 r., została utworzona nowa jednostka o zasięgu ogólnokrajowym – Zakład Techniki Leśnej.

Celem zmian jest znaczne podniesienie poziomu efektywności procesów administracyjnych i własnych zdolności operacyjnych. Co bardzo ważne, krok ten natychmiast obniży nasze koszty ogólne o dziesiątki milionów koron. W 2020 r. LČR znalazły się w gronie odbiorców dopłat i dotacji, ale jednocześnie nie tylko organ założycielski naszego przedsiębiorstwa podkreślał potrzebę poszukiwania oszczędności i obniżania kosztów – powiedział Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR, komentując zmiany.

W następstwie reorganizacji przede wszystkim zmniejszy się liczba pracowników na stanowiskach administracyjnych. Liczba osób pracujących bezpośrednio w lasach pozostanie taka sama, a nawet oczekuje się jej wzrostu. – Reorganizacja z pewnością nie przyniesie zmian w obsadzie nadleśnictw ani w wielkości powierzchni, którą one zarządzają – zapowiedział dyrektor Vojáček. LČR chce położyć większy nacisk na działalność w zakresie gospodarki wodnej i retencji wody w krainach. W związku z tym w każdej dyrekcji regionalnej zostanie utworzone stanowisko wicedyrektora ds. gospodarki wodnej.

Nowo powstały Zakład Techniki Leśnej ma znacząco podnieść zdolność LČR do walki z klęską kornika, dając im możliwość elastycznego i samodzielnego interweniowania w dowolnym miejscu w kraju i wykorzystywania własnych mocy wykonawczych do cięć sanitarnych. Zakład jest ośrodkiem usług wewnętrznych, wykonującym prace z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu. Liczba pracowników zakładu będzie zależała od jego wydajności. LČR zakładają, że w 2021 r. zakład pozyska ok. 120 tys. m3 drewna.

Źródło: www.silvarium.cz


Europa

Projekt Fem4Forest wspiera kobiety lasu

Członkami najróżniejszych leśnych gremiów kierowniczych są niemal wyłącznie mężczyźni, pomimo że wśród właścicieli lasów w Europie jest dużo kobiet. Dążąc do zniwelowania tego dysonansu, Austriaczka Dagmar Karisch-Gierer zainicjowała na płaszczyźnie europejskiej projekt Fem4Forest. Przy jego realizacji współpracują różne organizacje z dziesięciu krajów, a w szczególności państwa regionu Dunaju. Projekt, którego fundusz sięga 1,62 mln euro, obejmuje okres do końca 2022 roku.

Celem inicjatywy jest pomaganie właścicielkom lasów w zwiększaniu przychodów z gospodarki leśnej i wspieranie kobiet pracujących w leśnictwie w rozwijaniu ich kariery zawodowej. Odpowiednie programy szkoleniowe mają wzmocnić poczucie własnej wartości u kobiet i zachęcić je do ubiegania się o wyższe stanowiska. Wypracowane i wypróbowane zostaną także modele trwałego umocnienia pozycji kobiet w leśnictwie.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Ucząca się aplikacja do planowania prac zrębowych

Niemiecka spółka Engineering Data Intelligence (EDI GmbH) opracowuje we współpracy z naukowcami z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) oprogramowanie wspierające leśniczych w podejmowaniu decyzji w procesie planowania prac zrębowych (system Rozszerzone Dynamiczne Planowanie Pozyskania, w skr. EDE 4.0). Oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję. Oprócz kwestii ekonomicznych uwzględnia ochronę przyrody i inne aspekty gospodarki leśnej.

Sztuczna inteligencja tworzy kombinację różnorodnych danych bazowych (informacje o leśnictwie i jego drzewostanach, regionalne prognozy klimatyczne i in.) z empirycznymi wartościami opartymi na doświadczeniu leśniczego. W systemie funkcjonuje cyfrowe leśnictwo bliźniacze, które stanowi podstawę modelu decyzyjnego. Użytkownik aplikacji otrzymuje zawsze konkretne, kontekstowe informacje. Są one przedstawiane w przystępnej formie obrazowej. Projekt jest subsydiowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa za pośrednictwem Specjalistycznej Agencji Surowców Odnawialnych (FNR).

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy

Współpraca lasów państwowych z ekologami

W lipcu 2020 r. wolontariusze z organizacji ekologicznej Hnutí DUHA (Ruch Tęczy) pomagali leśnikom z Lasów Republiki Czeskiej LČR, którzy zarządzają lasami państwowymi. Ekolodzy wykonywali głównie prace z zakresu ochrony odnowień.

Jakkolwiek czasami mamy poglądy odmienne od organizacji Hnutí DUHA, to jednak ta wspólna akcja jest dowodem na to, że opowiadamy się za współpracą i że jest ona możliwa. Wierzymy, że znajdzie to odzwierciedlenie w profesjonalnej dyskusji, którą jesteśmy gotowi prowadzić ze wszystkimi znaczącymi platformami ekologicznymi – mówił Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR. – Wielką korzyścią dla uczestników akcji są również wieczorne dyskusje z leśnikami i innymi specjalistami zajmującymi się ochroną środowiska przyrodniczego – zaznaczył Jiří Beneš, jeden z lokalnych liderów wolontariuszy z organizacji ekologicznej.

Źródło: www.lesycr.cz