Z zagranicy 21/2020

28 maja 2021 10:34 2021 Wersja do druku

Francja – Aplikacja do ochrony gleby leśnej

Litwa – Sprzedaż państwowego drewna na drugą połowę 2020 roku

Łotwa – Inwestują w szkółkarstwo

Czechy – Projekt kolejnej nowelizacji prawa łowieckiego

Szkocja, Wielka Brytania – Kobieta naczelnym leśnikiem krajuFrancja

Aplikacja do ochrony gleby leśnej

Francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF), który we Francji metropolitalnej sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych, i francuski Krajowy Instytut Badawczy Rolnictwa, Żywności i Środowiska (INRAE) uruchomiły mobilną aplikację For-Eval, która ma pomóc leśnikom w zapobieganiu szkodom glebowym powstającym wskutek prac leśnych. Aplikacja ułatwia charakteryzowanie gleby i umożliwia dokonanie niezwłocznej oceny jej stanu bez analizy laboratoryjnej.

Do aplikacji można wprowadzać rozliczne dane, takie jak np. forma próchnicy czy uziarnienie i głębokość gleby. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych wygenerowany zostaje wynik oceny podatności gleby na destrukcję (skala oceny jest trzystopniowa). Aplikacja powstała w ramach projektu INSENSÉ (wskaźniki wrażliwości ekosystemów leśnych podlegających zintensyfikowanemu pozyskiwaniu biomasy).

Źródło: www.onf.fr


Litwa

Sprzedaż państwowego drewna na drugą połowę 2020 roku

Aukcje surowca drzewnego oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących drugie półrocze 2020 r. trwały od 22 do 27 maja. Zgodnie z informacjami spółki Baltpool, operatora litewskiego państwowego Elektronicznego Systemu Sprzedaży Drewna (EMPS), nabywców znalazło 96% oferty sprzedaży drewna okrągłego, której łączny wolumen wynosił 817 tys. m3.

Uzyskana przez VMU średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 33,04 euro/m3 (ok. 147 zł). To oznacza spadek o 9% w stosunku do aukcji odnoszących się do pierwszej połowy 2020 r. i o 24% w stosunku do aukcji na drugą połowę 2019 roku. Średnioważona cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne 62,28 euro (spadek o 2% w stosunku do aukcji sprzed pół roku); krótkie drewno liściaste twarde 185,60 euro (+6%); drewno opakowaniowe 42,1 euro (+10%); papierówka 24,18 euro (-4%); drewno opałowe 17,43 euro (-11%); drewno na płyty 15,44 euro (-4%); pozostałości pozrębowe 11,45 euro (-13%).

VMU sprzedaje drewno głównie elektronicznie za pośrednictwem systemu EMPS w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (większość wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych. Wszystkie aukcje przeprowadzane są na platformie internetowej: Litewska Giełda Energetyczna, której administratorem jest wspomniana już spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.

Źródło: www.baltpool.eu


Łotwa

Inwestują w szkółkarstwo

Rada nadzorcza Łotewskich Lasów Państwowych (LVM) w lipcu 2020 r. zatwierdziła przeznaczenie 14,4 mln euro na budowę nowej, supernowoczesnej szkółki w okolicy miejscowości Jaunkalsnava. Inwestycja jest elementem projektu zwiększenia rocznej produkcji wysokojakościowych sadzonek przez LVM do blisko 70 mln szt. w okresie do 2024 roku. Jednocześnie nowa szkółka zapewni miejscowej ludności przeszło 50 dodatkowych miejsc pracy. Obecnie całkowita po-wierzchnia szkółek LVM wynosi prawie 435 ha, z czego szklarnie zajmują 5,5 ha.

Źródło: www.lvm.lv


Czechy

Projekt kolejnej nowelizacji prawa łowieckiego

29 czerwca 2020 r. czeski rząd zatwierdził projekt kolejnej nowelizacji ustawy o łowiectwie. Nowe przepisy przewidują m.in., że pozyskana zwierzyna będzie musiała zostać zarejestrowana w mobilnej aplikacji, przy czym wymagane będzie zapisanie obrazu całej tuszy. Ma to zwiększyć poziom zabezpieczenia tej metody kontroli wykonania planu pozyskania zwierzyny przed manipulacjami. Wszelka sprawozdawczość łowiecka będzie miała formę elektroniczną. Organy administracji państwowej, które są zobowiązane do kontroli wykonania planu pozyskania zwierzyny, będą wnosiły do niego uwagi w przypadku, gdy uznają, że wyrządza ona zbyt duże szkody w lasach. Za niewykonanie planu myśliwi będą podlegali sankcjom. Jednocześnie nowelizacja zwiększy możliwości polowania na zwierzynę czarną, sarny i daniele. Zniesiony zostanie np. zakaz stosowania urządzeń noktowizyjnych.

Projekt nowych przepisów jest zasadniczo popierany przez czeskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Samorządowych i Prywatnych (SVOL). Jego członkowie uważają jednak, że nowelizacja jeszcze nie zapewnia wystarczającej ochrony odnowień przed szkodami od zwierzyny płowej. SVOL postuluje np. zmniejszenie minimalnej powierzchni własnościowych obwodów łowieckich do 250 ha (minimalna powierzchnia wspólnotowych obwodów łowieckich miałaby nadal wynosić 500 ha).

Źródło: www.silvarium.cz


Szkocja, Wielka Brytania

Kobieta naczelnym leśnikiem kraju

Dr Helen McKay została mianowana nowym naczelnym leśnikiem Szkocji. Ekolożka, pracująca od 1988 r. w ogólnobrytyjskiej agencji Badania Leśne, absolwentka Uniwersytetu Edynburskiego, jest obecnie kierownikiem naukowym agencyjnego Centrum ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej i Zmiany Klimatu. Stanowisko naczelnego leśnika kraju zostało w Szkocji ustanowione na mocy ustawy z 2018 r. o gospodarce leśnej i gospodarowaniu gruntami. W swojej nowej roli Helen McKay będzie techniczną doradczynią rządu szkockiego w kwestiach gospodarki leśnej i zarazem szefową ds. merytorycznych w odniesieniu do wszystkich leśników sektora publicznego. Naczelny leśnik kraju jest w Szkocji funkcją niepełnoetatową: Helen McKay zamierza poświęcić na jej sprawowanie 1,5 dnia w tygodniu.

Źródło: www.forestry.gov.scot