Z zagranicy 20/2020

28 maja 2021 10:15 2021 Wersja do druku

Finlandia – Pozyskanie drewna w 2019 roku

Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Większe wsparcie dla lasów niepaństwowych

Amazonia – Las deszczowy blisko punktu krytycznego

Wielka Brytania – Inwestowanie w pojedyncze drzewa na plantacjiFinlandia

Pozyskanie drewna w 2019 roku

Zgodnie z informacjami fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) w 2019 r. w lasach Finlandii pozyskano łącznie 73 mln m3 drewna okrągłego. W stosunku do 2018 r. jest to spadek o 5 mln m3. Ok. 83% pozyskania stanowiło drewno tartaczne i stosowe przemysłowe, resztę – drewno energetyczne. Pozyskanie drewna tartacznego i przemysłowego zmniejszyło się o 8%. Mniej pozyskano przede wszystkim drewna tartacznego i surowca świerkowego. Ilościowa struktura pozyskania drewna tartacznego i przemysłowego kształtowała się następująco: papierówka sosnowa – 17,6 mln m3, sosnowe drewno tartaczne – 11,4 mln m3, papierówka świerkowa – 10,3 mln m3, świerkowe drewno tartaczne – 13,5 mln m3, papierówka liściasta – 9,9 mln m3, liściaste drewno tartaczne – 1,1 mln m3.

W 2019 r. pozyskano w fińskich lasach także 2,6 mln m3 pozostałości pozrębowych.

Całkowity ubytek drewna, obejmujący pozyskane drewno okrągłe, pozostałości pozrębowe (pozyskane i pozostawione) i drewno martwe, sięgnął 88 mln m3. Przyrost roczny fińskich lasów wynosi ok. 108 mln m3 drewna okrągłego. Instytut Luke szacuje maksymalny roczny potencjał fińskich lasów w zakresie zrównoważonego użytkowania w dziesięcioleciu 2016–25 na 80,5 mln m3 drewna okrągłego.

Źródło: www.luke.fi


Badenia-Wirtembergia, Niemcy

Większe wsparcie dla lasów niepaństwowych

Władze landu Badenia-Wirtembergia przeznaczyły ok. 29 mln euro rocznie na pomoc niepaństwowym właścicielom lasów w likwidacji skutków zjawisk klęskowych związanych ze zmianą klimatu. Stosowne rozporządzenie weszło w życie 17 lipca 2020 roku. Wnioski o kompensatę kosztów niezbędnych czynności gospodarki leśnej mogą się odnosić również do działań podejmowanych przed tym terminem. Podstawę wsparcia stanowi subwencja na wyróbkę drewna poklęskowego w wysokości 6 euro/m3. To dwukrotnie więcej od stawki obowiązującej wcześniej. Subwencjonowane są także: korowanie i zrębkowanie drewna poklęskowego, zakładanie poza lasem składnic do przechowywania drewna na mokro i sucho oraz transport surowca na takie składnice. Rozporządzenie przewiduje także subsydia związane z kontraktową ochroną przyrody w lasach. Właściciele lasów mogą otrzymać np. subwencje na pozostawianie starych drzew i kęp ekologicznych oraz ochronę cennych siedlisk leśnych. Całko-wity roczny fundusz na wykonanie rozporządzenia przekracza 34 mln euro.

Źródło: www.forstpraxis.de


Amazonia

Las deszczowy blisko punktu krytycznego

Związana ze zmianą klimatu susza daje się we znaki nie tylko lasom w Europie. Cierpi od niej także amazoński las deszczowy, który doświadcza przy tym wielkich pożarów. Do tego dochodzą rozległe wylesienia.

W pierwszym półroczu 2020 r. ich łączna powierzchnia sięgnęła 3 tys. km2 – to o 26% więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. W samym tylko czerwcu został zniszczony przeszło 1 tys. km2 lasu deszczowego. Jednocześnie w tym samym miesiącu, na początku amazońskiego sezonu pożarowego, naukowcy naliczyli już prawie 2 250 pożarów na obszarze lasu deszczowego, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do czerwca 2019 roku. Tak licznych pożarów nie notowano o tej porze roku od 13 lat. Obserwacje wskazują na to, że w 2020 r. sytuacja pożarowa może być nawet znacznie gorsza niż w katastrofalnym sezonie pożarowym 2019. Pożary i wylesienia przybierają takie rozmiary, że istnienie amazońskiego lasu deszczowego jako takiego staje się zagrożone. Stracił on już ok. 20% swojej pierwotnej powierzchni. Naukowcy uważają, że przy utracie 25% powierzchni osiągnięty zostanie punkt krytyczny. Wtedy klimat regionalny może się zmienić tak dalece, że rozległe połacie lasu deszczowego zaczną się przekształcać w busz. W rezultacie większość lasu amazońskiego przestanie pełnić niezwykle ważną funkcję, jaką jest ochrona klimatu Ziemi.

Źródło: www.forstpraxis.de


Wielka Brytania

Inwestowanie w pojedyncze drzewa na plantacji

Londyńska firma SmartForest oferuje jako jednostki lokaty kapitału tzw. tokeny – cyfrowe prawa własności mogące być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym – odnoszące się do konkretnych drzew rzeczywistych. Dzięki tego rodzaju tokenom możliwe jest inwestowanie w lasy i plantacje także mniejszych kwot. Normalnie inwestycje leśne wymagają dużych sum, ponieważ wiążą się ze zmianą właściciela całych powierzchni leśnych. W systemie opartym na tokenach każde pojedyncze drzewo jest znormalizowaną jednostką lokaty kapitału. Firma SmartForest gwarantuje wypłaty zysku z inwestycji, jak również wypłatę ubezpieczenia w przypadku wypadnięcia drzewa. Przyznaje jednak, że tokeny na drzewa są lokatami wysokiego ryzyka, ponieważ nie można przewidzieć, jak po-szczególne drzewa będą się rozwijać.

Inwestowanie w pojedyncze drzewa odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej firmy SmartForest. Inwestor wybiera drzewo i płaci za nie. Plantacje firmy znajdują w cieplejszych państwach UE, takich jak Bułgaria, Chorwacja i Słowenia. Do wyboru są, jak dotąd, cztery różne odmiany paulowni. Co sześć miesięcy, po zgromadzeniu partii zamówień, firma SmartForest zleca przedsiębiorstwom partnerskim zakładanie nowych plantacji. Plantacyjna uprawa drzew podlega audytowi, w którym może uczestniczyć każdy inwestor. W okresie od posadzenia do pozyskania drzew inwestorom udostępniane są różne informacje o ich lokatach, takie jak np. szacunkowa cena drewna czy ilość związanego CO2. Inwestorzy mogą czekać do momentu pozyskania drzew i wypłaty zysku lub wcześniej sprzedać swoje tokeny.

Źródło: www.forstpraxis.de