Z zagranicy 18/2020

28 maja 2021 10:02 2021 Wersja do druku

Finlandia – Rozwój energetyki wiatrowej na terenach państwowych

Szwecja – Certyfikacja i wyłączanie lasów z użytkowania

Bawaria, Niemcy – Pozostawianie ubitej zwierzyny w łowisku

Austria – Leśne 2020 piwem barrique

Czechy – Wyższe subsydia dla właścicieli lasówFinlandia

Rozwój energetyki wiatrowej na terenach państwowych

Celem Finlandii jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2035 roku. Ważna rola przypada przy tym fińskiemu gospodarstwu parkowo-leśnemu Metsähallitus, które zarządza praktycznie całością obszarów państwowych w Finlandii. W 2019 r. na terenach gospodarstwa wyprodukowano blisko 800 GWh energii wiatrowej. Metsähallitus zamierza kilkakrotnie zwiększyć produkcję takiej energii do 2030 r. w ramach realizacji swojego programu ochrony klimatu. Zadaniem gospodarstwa jest opracowanie kompletnych projektów farm wiatrowych w konkretnych lokalizacjach. Prawa do tych projektów zostaną sprzedawane zwycięzcom stosownych przetargów. Metsähallitus będzie pobierał opłatę za dzierżawę miejsc lokalizacji wiatrowych instalacji energetycznych (grunty pozostaną własnością państwa). – Popyt na energię wiatrową wzrasta. Wiele prognoz wskazuje na to, że tendencja wzrostowa utrzyma się przez następnych dziesięć lat. Reagujemy na popyt, rozwijając naszą działalność w zakresie projektowania. Stosujemy wysokie standardy jakościowe, toteż nasze projekty cieszą się dobrą renomą. Konkurują o nie zarówno fińskie, jak i zagraniczne firmy – mówi Tuomas Hallenberg, dyrektor Agencji Deweloperskiej Metsähallitusa.

Źródło: www.metsa.fi


Szwecja

Certyfikacja i wyłączanie lasów z użytkowania

Zgodnie ze statystyką Agencji Leśnej, która nadzoruje gospodarkę leśną w Szwecji, w 2019 r. certyfikacją leśną w systemach FSC i PEFC było w tym kraju objętych 14,9 mln ha lasów produktywnych (lasy o przeciętnej rocznej produktywności wynoszącej co najmniej 1 m3/ha). To oznacza wzrost o niespełna 1% w stosunku do 2018 roku. Z kolei powierzchnia lasów produktywnych dobrowolnie wyłączonych przez ich właścicieli z użytkowania ze względów przyrodniczych wynosiła w 2019 r. 1,3 mln ha. W tym przypadku wzrost w stosunku do 2018 r. sięgnął 4%. Na właścicieli lasów certyfikowanych przypadało 84% całkowitej powierzchni lasów wyłączonych z użytkowania. Działaniu takie-mu poddali oni 7,1% swoich lasów produktywnych.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Bawaria, Niemcy

Pozostawianie ubitej zwierzyny w łowisku

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) i bawarski Krajowy Sojusz na rzecz Ochrony Ptaków (LBV) rozpoczęły realizację projektu poprawy bazy pokarmowej orła przedniego, bielika i orłosępa, które są w Bawarii gatunkami rzadkimi. Na obszarach objętych projektem polowanie będzie wykonywane wyłącznie z zastosowaniem amunicji bezołowiowej, a te sztuki ubitej zwierzyny, których tusze trudno byłoby podnieść i zużytkować, będą pozostawiane na miejscu w łowisku. Mają one stanowić uzupełniające źródło pokarmu dla wspomnianych trzech gatunków ptaków szponiastych, które w mniejszym lub większym stopniu żywią się padliną. Celem jest stabilizacja ich bawarskich populacji.

Odsetek ubitej zwierzyny do pozostawienia w łowisku nie został z góry określony. Poszukiwanie postrzałków będzie przeprowadzane bez ograniczeń. Nie będą pozostawiane w łowisku sztuki zwierzyny czarnej. Projekt BaySF i LBV ostro krytykują myśliwi.

Źródło: www.jagderleben.de


Austria

Leśne 2020 piwem barrique

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, już od dziesięciu lat warzą we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye koneserskie piwo Leśne (Waldbier). Dotychczas każdy rocznik trunku był wzbogacany o inny dodatek pochodzący z lasów ÖBf. W 2020 r. Leśne będzie piwem barrique, czyli takim, które dojrzewało w dębowej beczce. Beczkę wykonano z 200-letniego dębu bezszypułkowego z lasów ÖBf rosnących w paśmie górskim Las Wiedeński. Dąb ścięto w 2015 r.i kilka lat suszono, zanim ręcznie wytworzono z niego 60 klepek na beczkę. „Intensywne aromaty drewna dębowego nadają piwu Leśnemu szczególną nutę, przypominającą bourbon, rum i morele” – mówi Axelem Kiesbye.

Leśne 2020 będzie dostępne od września br. w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l. ÖBf zaczęły produkować limitowane partie piwa Leśnego w 2011 r. – Międzynarodowym Roku Lasów. Podstawowym dodatkiem do warzenia pierwszych roczników piwa Leśnego były młode pędy, szyszki, nasiona lub żywica iglastych drzew leśnych – jodły (2011), limby (2012), modrzewia (2013), sosny czarnej (2014) i świerka (2015). W 2016 r. dodatkiem były gałązki, igły i szyszkojagody alpejskiej odmiany jałowca, w 2017 r. – kwiaty czeremchy zwyczajnej, w 2018 r. – kwiaty, liście i pędy dzikiej gruszy, a w 2019 r. – owoce jarzębu brekinii.

Źródło: www.bundesforste.at


Czechy

Wyższe subsydia dla właścicieli lasów

Czeski rząd przyjął 22 czerwca 2020 r. rozporządzenie ws. stopniowego zwiększenia subwencji dla niepaństwowych właścicieli lasów o 2,5 mld koron. W następnych czterech latach wsparcie finansowe ma rosnąć o przeszło 600 mln koron rocznie. O subwencję w wysokości 500 mln koron będą się mogły ubiegać również Lasy Republiki Czeskiej,  zarządzające czeskimi lasami państwowymi.

Dodatkowe subwencje mają zostać przeznaczone na odnowienie i hodowlę lasu (2 mld koron), wykonywanie i utrzymanie grodzeń (200 mln koron), pielęgnowanie upraw (1,45 mln koron) i łowiectwo. – Celem przyjętego rozporządzenia jest przede wszystkim stymulowanie szybkiego odnowienia lasu na powierzchniach pokornikowych (…).

W minionym roku zarządcy i właściciele czeskich lasów posadzili 111,6 mln drzew liściastych i 36,1 mln świerków – powiedział Miroslav Toman, minister rolnictwa.

Zgodnie z informacjami Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2019 r. pozyskano w Czechach 32,6 mln m3 drewna. Aż 95% tej masy stanowiły użytki przygodne. Powierzchnia odnowień wzrosła o 35% w stosunku do 2018 roku. W odnowieniach dominowały gatunki liściaste (51,3%).

W razie uchwalenia budżetu zakładającego deficyt w wysokości pół biliona koron czeskie Ministerstwo Rolnictwo będzie mogło przeznaczyć 7 mld koron na zwalczanie kornika. Pieniądze te trafią głównie do właścicieli lasów niepaństwowych.

Źródło: www.silvarium.cz