Z zagranicy 13–14/2020

28 maja 2021 09:29 2021 Wersja do druku

Finlandia – Wytwarzanie drewna martwego

Niemcy – Antywylesieniowe łańcuchy dostaw

Stany Zjednoczone – Lasy federalne dofinansowały szkoły

Szwecja – Lasy państwowe inwestują w szkółki

Słowacja – Szybka zmiana na szczycie lasów państwowych

Litwa – Likwidacja państwowych obwodów łowieckichFinlandia

Wytwarzanie drewna martwego

W fińskich lasach gospodarczych każdego dnia wytwarzane są setki sztuk stojącego drewna martwego w postaci drzew ogłowionych na wysokości kilku metrów. Właściciele lasów zrzeszenia leśnego Metsäliitto, które jest macierzystą firmą koncernu drzewno-papierniczego Metsä, pozostawiają pniaki o wysokości 2–4 m zarówno w cięciach rębnych, jak i przedrębnych od 2016 roku.

W pierwszych latach liczba takich pniaków wynosiła 2 szt./ha. W 2020 r. wzrosła do 4 szt./ha.

Przed 2020 r. pozostawialiśmy może jakieś 250 tys. wysokich pniaków rocznie. Teraz jest to 500 tys. szt. – informuje Janne Soimasuo, menedżer ds. środowiska przyrodniczego w koncernie Metsä. Choć wytwarzanie drewna martwego jest w zrzeszeniu Metsäliitto dobrowolne, to stosuje je aż czterech na pięciu właścicieli lasów, którzy są w nim zorganizowani. Koszty pozostawiania wysokich pniaków (utracone korzyści ekonomiczne) są szacowane na nie więcej niż 1 euro/ha.

Drewno martwe jest wytwarzane również w fińskich lasach państwowych, którymi zarządza Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy). W 2017 r. wyznaczyło ono jako swój cel pozostawianie rocznie 100 tys. wysokich pniaków w cięciach rębnych  i przedrębnych. Wytwarzanie drewna martwego stało się odtąd integralnym elementem codziennej praktyki. – Koncentrujemy się na brzozie i osice, które szybciej się rozkładają – mówi Maarit Kaukonen, specjalistka ds. ekologii w MM Oy.

Źródło: www.forest.fi


Niemcy

Antywylesieniowe łańcuchy dostaw

Niemiecki rząd federalny, jako pierwszy spośród władz unijnych państw członkowskich, przyjął w kwietniu 2020 r. wytyczne do kształtowania łańcuchów dostaw surowców rolnych w sposób niepowodujący wylesień. Celem władz Niemiec jest zwiększenie efektywności przeciwdziałania globalnej deforestacji. Według ostrożnych szacunków rocznie niszczonych jest na świecie 8,8 mln ha lasów, głównie w strefie tropikalnej. Przekształcanie obszarów leśnych na rolne może stanowić nawet 80% przyczyn globalnej deforestacji. Większość produktów rolnych pochodzących z przekształconych obszarów jest sprzedawana za granicą, w tym na rynku unijnym. Wytyczne obejmują takie obszary działania, jak promowanie odpowiednich inicjatyw ze strony gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji; tworzenie systemów przejrzystych dla konsumentów; stymulowanie konsumpcji produktów wytwarzanych w sposób niepowodujący wylesiania; partnerskie wspieranie krajów dostarczających produktów rolnych w tworzeniu odpowiednich łańcuchów dostaw; zacieśnianie współpracy z największymi krajami konsumenckimi; rozwijanie stosownej bazy wiedzy naukowej. W proces wdrażania wytycznych zostaną zaangażowane wszystkie podstawowe grupy interesariuszy dostaw surowców rolnych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Stany Zjednoczone

Lasy federalne dofinansowały szkoły

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), mająca w swojej pieczy ponad 150 kompleksów lasów federalnych, przekazała w marcu 2020 r. jednostkom samorządu terytorialnego na obszarach wiejskich przeszło 215 mln dol. na szkoły, drogi i pro-gramy rozwoju lokalnego. Płatności USFS na powyższe cele są dokonywane na mocy ustawy o zabezpieczeniu szkół na obszarach wiejskich i wsparciu samo-stanowienia wspólnot lokalnych, uchwalonej przez Kongres w 2000 roku. Uzupełnia ona bezterminową ustawę z 1908 r., zobowiązującą USFS do przekazywania corocznie 25% swoich przychodów ze sprzedaży drewna i pozostałych źródeł tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. W ciągu ostatnich 10 lat lasy federalne wyasygnowały na program zabezpieczenia szkół na obszarach wiejskich łącznie 2,6 mld dol.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) – jednego z resortów amerykańskiego rządu federalnego. Oprócz zarządzania lasami federalnymi zadaniem agencji jest udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), toteż nie są intensywnie użytkowane. W 2019 r. USFS sprzedała ok. 8 mln m3 drewna.

Źródło: www.fs.usda.gov


Szwecja

Lasy państwowe inwestują w szkółki

Firma szkółkarsko-nasiennicza Svenska Skogsplantor (SSP), wchodząca w skład podstawowej struktury szwedzkich lasów państwowych (Sveaskog), przeznaczyła na inwestycje w rozwój produkcji sadzonek leśnych 100 mln koron szwedzkich (ok. 42 mln zł). Jest to reakcja na notowany od dłuższego czasu w Szwecji wzrost popytu na materiał sadzeniowy. Na południu tego kraju zapotrzebowanie na sadzonki zwiększyło się głównie w wyniku konieczności odnowienia dużych powierzchni objętych klęską kornika drukarza.

SSP zabezpiecza sadzonki przed szeliniakiem sosnowcem nie chemicznie, lecz mechanicznie – za pomocą specjalnej powłoki piaskowej (środek Conni-flex). Fakt ten dodatkowo zwiększył zainteresowanie ofertą SSP, ponieważ systemy certyfikacji leśnej FSC i PEFC zakładają eliminację stosowania pestycydów chemicznych. Dzięki inwestycjom w szkółki SSP będzie mogła rocznie produkować ok. 35 mln sadzonek zabezpieczonych mechanicznie. SSP jest największym na szwedzkim rynku dostawcą leśnego materiału nasiennego i sadzeniowego. Ma również licznych klientów wśród właścicieli lasów w Finlandii i Norwegii.

Źródło: www.sveaskog.se


Słowacja

Szybka zmiana na szczycie lasów państwowych

Od 25 marca 2020 r. Lasy Republiki Słowackiej (LSR), które zarządzają słowackimi lasami państwowymi, mają nowego dyrektora generalnego. Został nim Matej Vigoda – wpierw jako p.o., a później jako dyrektor z konkursu. Jego poprzednik, Marian Staník, sprawował swoją funkcję od 2016 roku. Zmiana na szczycie słowackich lasów państwowych nastąpiła w cztery dni po zaprzysiężeniu nowego rządu Słowacji, który uformował się po ostatnich wyborach parlamentarnych w tym kraju, przeprowadzonych 29 lutego br. Powoływanie dyrektora generalnego LSR leży w gestii ministra odpowiedzialnego za rolnictwo.

LSR funkcjonują w formie przedsiębiorstwa państwowego. Mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów, czyli ok. 44% wszystkich lasów Słowacji. Zatrudniają 3,6 tys. pracowników, w tym 2,3 tys. osób na stanowiskach nierobotniczych.

Źródło: www.lesy.sk


Litwa

Likwidacja państwowych obwodów łowieckich

Jak informuje portal zw.lt, litewski minister środowiska Kęstutis Mažeika podjął decyzję o likwidacji państwowych komercyjnych obwodów łowieckich. Podstawą decyzji była analiza dochodów z łowiectwa uzyskiwanych w ostatnich latach. Mini-ster wziął również pod uwagę negatywny stosunek litewskiego społeczeństwa do państwowych komercyjnych obwodów łowieckich. Według Mažeiki zarządzające tymi obwodami Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) powinno wzmacniać inne niż łowiectwo sfery swojej działalności, a w szczególności produkcję materiału sadzeniowego, pielęgnację młodych drzewostanów, gospodarkę drewnem i społeczne funkcje lasu.

W 2019 r. dochody z polowań osiągnięte przez VMU kształtowały się na poziomie 65 tys. euro. Państwowe komercyjne obwody łowieckie mają zostać sprzedane na aukcjach. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wzmocnienie kontroli wykonywania polowań.

Źródło: www.zw.lt

Opr. A.S.