Z zagranicy 1/2021

28 maja 2021 08:16 2021 Wersja do druku

Słowacja – Odwołanie dyrektora generalnego lasów państwowych

Niemcy – Austria – Wysokorozdzielcza mapa luk w okapie lasów Europy

Bawaria, Niemcy – Powiększenie Lasu Bawarskiego

 Słowacja

Odwołanie dyrektora generalnego lasów państwowych

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, przechodzą proces gruntownej transformacji. Celem jest podniesienie efektywności ekonomicznej państwowego gospodarstwa leśnego przy zapewnieniu wypełniania przez nie niezbędnych świadczeń ekosystemowych na rzecz społeczeństwa. Przeobrażenia zachodzą w trudnym okresie, kiedy na stan lasów w znaczący sposób wpływa zmiana klimatu. Zharmonizowanie funkcji społecznych chroniących wartości tak cenne jak czysta woda i czyste powietrze, niezdegradowana gleba i bogata bioróżnorodność z dynamiczną polityką ekonomiczną wymaga daleko idących zmian w ładzie korporacyjnym. Ich przeprowadzenie wymaga od kierownictwa gospodarstwa dużego doświadczenia menedżerskiego oraz zaangażowania.

Aby zdynamizować proces transformacji, w piątek, 27 listopada 2020 r., odwołałem Mateja Vigodę ze stanowiska dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego LSR. Matej Vigoda to uczciwy leśnik, którego osobiście szanuję i który w przeszłości działał bardzo walecznie. Jednak pod jego kierownictwem doszło do stagnacji  w transformacji firmy. Brakowało jasnej wizji, zasadniczych kroków reformatorskich i usuwania nieuczciwych ludzi ze stanowisk. Kierowanie 3 507 pracownikami w ramach tak gruntownej reformy wymaga energiczniejszego podejścia i determinacji. Naszym obowiązkiem jest prowadzenie polityki personalnej zapewniającej osiągnięcie celu, którym są stabilne i zdrowe lasy. To one są najlepszą zieloną infrastrukturą naszego kraju. Główny ciężar odpowiedzialności realizacyjnej spoczywa na tych pracownikach LSR, którzy są reformatorami. I na takich polegam – komentował swoją decyzję Ján Mičovský, szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, któremu na Słowacji podlega gospodarka leśna.

Odwołanie Mateja Vigody ze stanowiska dyrektora generalnego LSR zaskoczyło komentatorów z branży leśnej. Po ostatnich wyborach parlamentarnych na Słowacji, które odbyły się 29 lutego 2020 r., doszło u naszych południowych sąsiadów do zmiany rządzącej opcji politycznej: koalicję zdominowaną przez socjaldemokrację zastąpiła koalicja centroprawicowa. Matej Vigoda został mianowany p.o. dyrektorem generalnym LSR już w cztery dni po zaprzysiężeniu nowego rządu słowackiego. Później wygrał konkurs na to stanowisko. Gdy Vigoda obejmował szefostwo LSR, zapowiedział, że postara się kierować lasami państwowymi tak, aby społeczeństwo nie odczuwało różnicy między leśnikiem a ekologiem.

Bezpośrednio po odwołaniu Vigody dwóch spośród trzech dyrektorów działów w dyrekcji generalnej LSR ustąpiło ze swoich stanowisk. Byli to Jaroslav Poláček z działu ekonomiczno-handlowego i Eduard Apfel z działu produkcyjno-technicznego. – Dziś w LSR miała miejsce rewolucja w sensie negatywnym. Minister Mičovský odwołał bardzo sprawnego, mądrego, roztropnego i uczciwego inżyniera Vigodę ze stanowiska dyrektora generalnego. Przyszedłem do firmy z przeświadczeniem – iluzorycznym, jak się okazało – że będziemy zmieniać ją na lepsze poprzez wprowadzanie uczciwych, funkcjonalnych i profesjonalnych procedur. Wg mnie inżynier Vigoda spełnia wszystkie warunki. Teraz nie chcę kontynuować pracy w firmie i ustępuję – powiedział Apfel.

Transformacja LSR zakłada ustanowienie przejrzystych relacji ekonomicznych gospodarstwa i zmianę jego struktury organizacyjnej w taki sposób, aby leśnicy mogli poświęcić się głównie pracy w terenie. Przy tym priorytetem pozostaje stopniowe przechodzenie na bliższe natury formy gospodarki leśnej na jak największej powierzchni. Wymaga to rozwijania potencjału ludzkiego, wykorzystywania najnowszej wiedzy naukowej i stosowania nowoczesnych technologii. Gospodarka leśna bliska natury musi odpowiadać możliwościom ekonomicznym państwowego gospodarstwa leśnego.

Dyrektor generalny LSR jest wyłaniany w drodze konkursu. Do czasu jego rozstrzygnięcia minister Mičovský wyznaczył do pełnienia funkcji p.o. dyrektora generalnego LSR Tomáša Čukę, dotychczasowego dyrektora regionalnego gospodarstwa leśnego LSR w Levicach. – Zainteresowała mnie ta oferta. Mam świadomość ogromnego zaufania, jakim obdarza mnie minister, a przede wszystkim odpowiedzialności za zarządzanie największą firmą leśną na Słowacji. Mogę teraz zmienić to, co do tej pory krytykowałem. Ostatecznym celem moich decyzji ma być hodowla zdrowego lasu na Słowacji zgodnie z zasadami gospodarki leśnej bliskiej natury z naciskiem na zrównoważony rozwój tej gospodarki, tak aby zabezpieczone były wszystkie funkcje lasu – powiedział Tomáš Čuka.

Odchodzący dyrektor generalny, Matej Vigoda, pokreślił konieczność kontynuowania rozpoczętych zmian i procesów. – Uważam, że Tomáš Čuka nie zejdzie z drogi, na którą wkroczyliśmy. Trzeba sfinalizować założenia polityki handlowej i utrzymać obrany przez nas kurs na gospodarkę leśną bliską natury. Jest to kluczowe nie tylko dla firmy, ale także dla całego kraju – zaznaczył Vigoda.

LSR mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów, co stanowi ok. 44% wszystkich lasów Słowacji. Realizują blisko 47% całości dostaw surowca drzewnego na słowacki rynek. Od 1999 r. działają w formie przedsiębiorstwa państwowego.

Źródło: www.lesy.sk


Bawaria, Niemcy

Powiększenie Lasu Bawarskiego

Park Narodowy „Las Bawarski”, który istnieje od 50 lat, ma zostać powiększony o 600 ha.

Tym samym stanie się największym niemieckim leśnym parkiem narodowym zajmującym obszar o powierzchni 24,85 tys. ha. Jednocześnie bawarski rząd zainwestuje do 2024 r. dodatkowo 3,5 mln euro we wzbogacenie i doskonalenie oferty turystycznej parku. Las Bawarski odwiedza rocznie ok. 1,3 mln osób. Jest motorem rozwoju turystyki całego regionu. Najcenniejszymi walorami Parku są torfowiska, potoki górskie i drzewostany w stanie rozpadu regenerujące się w naturalny sposób. W Lesie Bawarskim, w jego właściwej strefie, korniki nie są zwalczane.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy – Austria

Wysokorozdzielcza mapa luk w okapie lasów Europy

Politechnika Monachijska (TUM) oraz Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU) sporządziły pierwszą wysokorozdzielczą mapę luk w okapie europejskich lasów. Powstała ona na podstawie analizy 30 tys. obrazów satelitarnych. Autorzy zidentyfikowali 36 mln przerw w okapie, którymi są powierzchnie pozbawione drzewostanu lub poro-śnięte młodym pokoleniem drzew. Odpowiada to utracie okapu drzewostanu na 17% europejskiej powierzchni leśnej w ciągu 30 lat.

Przyczyny utraty okapu są wielorakie – od regularnych cięć użytkowania rębnego po wiatrowały czy pożary. Wielkość luk jest bardzo zróżnicowana. W Szwecji wynosi przeciętnie 2 ha, a w Szwajcarii – 0,6 ha. Zasadniczo w całej Europie zwiększyła się zarówno liczba, jak i przeciętna wielkość przerw w okapie, co jest głównie następstwem nasilenia się zjawisk klęskowych w ostatnich latach. Wzrost lukowatości okapu niesie ze sobą nie tylko zagrożenia dla lasów, ale również zwiększa szansę na powstawanie nowego pokolenia drzew o większej rezyliencji klimatycznej.

Źródło: www.forstpraxis.de