Z zagranicy 7/2019

13 maja 2019 12:05 2019 Wersja do druku

Irlandia
Dyrektor Coillte przechodzi do sektora prywatnego

Łotwa
Europejski Kongres Edukacji Leśnej

Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

Litwa
Nowe uniformy państwowych leśników

Szwecja
Cyfrowy robot pracownik

Irlandia
Dyrektor Coillte przechodzi do sektora prywatnego

Rada nadzorcza irlandzkiego koncernu państwowego Coillte, którego jednym z trzech segmentów jest gospodarstwo leśne, poinformowała w styczniu 2019 r., że Fergal Leamy, dyrektor generalny Coillte, postanowił zrezygnować z tego stanowiska i przejść w czerwcu br. do sektora prywatnego. Fergal Leamy był dyrektorem generalnym koncernu przez przeszło cztery lata.

Fot. L-R/www.coillte.ie

Fergal Leamy (z lewej), wraz z ministrem Michaelem Creedem (w środku) i przewodniczącym (do marca 2019r.) rady nadzorczej Coillte Johnem Moloneyem

Fergal wykonał wspaniałą pracę przez ostatnie cztery lata. Pod jego kierownictwem koncern przeszedł transformację operacyjną i finansową. Firma generuje teraz duże i zrównoważone operacyjne przepływy gotówki, jest bardziej zorientowana na klientów i zwiększa dochody państwa jako akcjonariusza – mówi Roisin Brennan, reprezentująca radę nadzorczą Coillte.

Oprócz segmentu leśnego (Forestry), zarządzającego lasami państwowymi (ok. 350 tys. ha), w skład państwowego koncernu Coillte wchodzą: segment usług bazujących na rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi (Land Solutions) i segment produkcji płyt drewnopochodnych (Medite Smartply). Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka akcyjna, należąca w całości do państwa irlandzkiego.

Coillte przeznacza 80% swoich nakładów kapitałowych na rozwój majątku leśnego. Priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów koncernu jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Roczne pozyskanie i sprzedaż drewna kształtują się na poziomie 2,6 mln m3. Gospodarka leśna Coillte jest certyfikowana w systemach FSC i PEFC.

Źródło: www.coillte.ie


Łotwa
Europejski Kongres Edukacji Leśnej

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), łotewski Krajowy Ośrodek Edukacji i Politechnika Ryska będą gospodarzami 14. Europejskiego Kongresu Edukacji Leśnej, który ma się odbyć 1–4 lipca 2019 r. w Rydze oraz w Parku Przyrody Tērvete. Pierwszego dnia kongresu jego uczestnicy zwiedzą lasy państwowe rozciągające się wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego. W dniu drugim wezmą udział w warsztatach na terenie Politechniki Ryskiej. Trzeciego dnia odwiedzą Park Przyrody Tērvete, gdzie zostanie zorganizowany event o charakterze rynku idei. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać do 31 maja na stronie internetowej https://www.lvm.lv/en/sabiedribai-en/social-responsibility/14th-european-forest-pedagogic-congress-2019/registration.

Źródło: www.lvm.lv


Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

We wszystkich 40 fińskich parkach narodowych zanotowano w 2018 r. łącznie ok. 3,2 mln pobytów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 roku. Rozmiar korzyści ekonomicznych, które pobyty te przyniosły lokalnym społecznościom, wzrósł również o 2%. Wydatki ponoszone przez wycieczkowiczów w związku z ich pobytem w parkach narodowych skutkowały po stronie lokalnych społeczności przychodami rzędu 211 mln euro.

Park Narodowy Koli w Finlandii

Fot. Pentti Rautio/www.wikimedia.org

Niestety, ostatnio fińskim parkom narodowym grozi niebezpieczeństwo obniżenia poziomu finansowania z budżetu, które stanowi podstawowe źródło ich przychodów. Dotychczas łączny fundusz jednostki Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), która zarządza parkami narodowymi (łączna powierzchnia przeszło 1 mln ha), rezerwatami przyrody, obszarami wolnej przyrody i tysiącami ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego, kształtował się na poziomie przeszło 60 mln euro, przy czym z budżetu państwa pochodziło blisko 45 mln euro. – Jeśli nie ma możliwości inwestowania w infrastrukturę parków narodowych i innych popularnych miejsc, to jakość zarządzania nimi pogorszy się, co z kolei grozi utratą wartości przyrodniczych – ostrzega Timo Tanninen, dyrektor P&WF.

Źródło: www.metsa.fi


Litwa
Nowe uniformy państwowych leśników
Fot. www.vivmu.lt

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) zamierza przeznaczyć 3,5 mln euro na nowe uniformy i odzież roboczą dla swoich pracowników. Chodzi o dostawę 4 tys. kompletów ubrań, spełniających wysokie wymagania jakościowe i funkcjonalne. Wybór dostawców nastąpi w drodze przetargu publicznego. Poprzedzi go szczegółowa analiza potrzeb każdego stanowiska pracy w zakresie stroju służbowego. VMU zobowiązało się do zaopatrzenia swoich pracowników w nowe uniformy i odzież roboczą w układzie zbiorowym pracy, zawartym w grudniu 2018 r. ze wspólną reprezentacją związków zawodowych działających w lasach państwowych.

Nowy krój stroju służbowego będzie nowoczesny i praktyczny. Planuje się, że większość pracowników zostanie zaopatrzona w nowe uniformy i nową odzież roboczą do końca 2019 roku. W 2018 r. VMU wydało na zakup uniformów, odzieży roboczej i obuwia ok. 220 tys. euro (wymiana sortów zużytych, komplety dla nowo zatrudnionych).

Źródło: www.vivmu.lt


Szwecja
Cyfrowy robot pracownik

Clerk to pierwszy cyfrowy robot pracownik Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji. Pracuje w sześciu wydziałach firmy, wykonując czasochłonne powtarzalne zadania bieżące (zarządzanie fakturami, księgowość, sporządzanie sprawozdań itd.). W sumie zostało w Södrze zrobotyzowanych 12 różnych procesów. Dzięki pomocy Clerka inni pracownicy Södry mogą się skupiać na bardziej twórczych zadaniach.

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny).

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.