Z zagranicy 2/2019

27 lutego 2019 09:35 2019 Wersja do druku

Finlandia
Gospodarstwo przerębowe nie lepsze od zrębowego

Szwecja
Szkółki Södry wolne od paliw kopalnych

Białoruś – Kuba
Zacieśnią współpracę w leśnictwie

Turyngia, Niemcy
Nie dają za wygraną


Finlandia
Gospodarstwo przerębowe nie lepsze od zrębowego

Gospodarka leśna ze stałym okapem drzewostanu nie jest korzystniejsza ani dla ekosystemu leśnego, ani dla klimatu. Do takich wniosków doszła grupa 12 naukowców z fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), którzy porównali gospodarstwo przerębowe z gospodarstwem zrębowym pod wieloma różnymi względami.

Zgromadzone przez naukowców dane badawcze dotyczą wszystkich elementów obydwu sposobów zagospodarowania lasu, w tym np. cięć użytkowania selektywnego, trzebieży górnej, odnowienia naturalnego, cięć użytkowania rębnego, sadzenia i siewu. Jeśli gospodarstwo przerębowe ma dawać przyzwoity dochód, intensywność cięć użytkowania selektywnego musi być stosunkowo duża. Z tym wiążą się negatywne skutki dla walorów przyrodniczych lasu.


Naukowcy Jari Hynynen (z lewej) i Sauli Valkonen przedstawili wyniki porównania gospodarstwa przerębowego ze zrębowym na konferencji zorganizowanej przez fiński Instytut Zasobów Naturalnych na początku października 2018 r. w Helsinkach
Fot. Antti Ranki

W rezultacie gospodarstwo przerębowe niekoniecznie góruje nad gospodarstwem zrębowym pod względem bioróżnorodności. Jeśli chodzi o mitygację zmian klimatu, to zdaniem fińskich naukowców nie ma różnic między obydwoma gospodarstwami. W jednym i drugim przypadku ostatecznie obowiązuje reguła mówiąca, że im intensywniejsze użytkowanie, tym mniejsza akumulacja węgla w lesie.

W gospodarstwie przerębowym stawia się na odnowienie naturalne. To ma być podstawą rentowności tego sposobu zagospodarowania lasu: można zaoszczędzić na przygotowaniu gleby, sadzeniu lub siewie i na innych czynnościach gospodarki leśnej. Wyniki odnowienia naturalnego muszą być jednak rzeczywiście dobre. Ponadto młode pokolenie w gospodarstwie przerębowym rośnie wolno. W warunkach fińskich może osiągnąć wysokość 1,3 m nawet dopiero po 40–60 latach. Tymczasem w gospodarstwie zrębowym drzewa w tym samym wieku mogą już mieć dymensje bliskie wymiarów surowca tartacznego.

W przypadku drzewostanów świerkowych, rosnących w południowej Finlandii na glebach mineralnych, produkcja drewna w gospodarstwie przerębowym jest o 15–25% mniejsza od produkcji drewna w gospodarstwie zrębowym. W analogicznych badaniach szwedzkich obniżka wynosi 10–20%. Poza tym w gospodarstwie przerębowym drzewa, które pozostają w drzewostanie, bywają uszkadzane podczas cięć użytkowania selektywnego. Uszkodzenia wykazuje 10–20% drzew o średnich dymensjach. Znaczna liczba tych drzew traci wierzchołek.

Przeciętne prawdopodobieństwo szkód od czynników biotycznych i abiotycznych jest zasadniczo większe w gospodarstwie zrębowym. Wyjątek stanowi zgnilizna korzeni w drzewostanach świerkowych, która znajduje korzystne warunki rozwoju w gospodarstwie przerębowym.

Źródło: www.smy.fi


Szwecja
Szkółki Södry wolne od paliw kopalnych

Fot. Jakub Słowik

Szkółki leśne należące do Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – w pełni przestawiły się na działanie obywające się bez paliw kopalnych. Maszyny, urządzenia, pojazdy i instalacje ogrzewnicze – wszystko zasilane jest już energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. – Wytrwałe dążenie do celu i ekologiczne inwestycje rzędu 10 mln koron szwedzkich przyniosły rezultaty – mówi Johan Jonsson, szef firmy szkółkarskiej Södry. Cieplarnie, obiekty produkcyjne i pomieszczenia pracownicze są opalane peletem pochodzącym z tartaków Södry lub ogrzewane energią geotermalną. Energia elektryczna zużywana przez szkółki jest wytwarzana przez celulozownie Södry. Maszyny i pojazdy napędzane są paliwem HVO (uwodorniony olej produkowany z odpadowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych).

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha.

Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Wszystkie działy produkcji Södry mają przestać zużywać paliwa kopalne do 2020 roku. 

Źródło: www.sodra.com


Białoruś – Kuba
Zacieśnią współpracę w leśnictwie

Przedstawiciele białoruskich i kubańskich władz podpisali w Mińsku porozumienie o współpracy w zakresie dokształcania specjalistów leśnych. Współpraca ma obejmować wymianę doświadczeń, wiedzy technologicznej i informacji naukowych. Kubańska delegacja przebywała z wizytą na Białorusi 18–24 września 2018 roku. Zdaniem Kubańczyków białoruskie programy dokształcania i szkolenia specjalistów leśnych cechują się wyjątkowo wysoką jakością. 

Źródło: eng.belta.by


Turyngia, Niemcy
Nie dają za wygraną

Pierwsze wyniki wczesnego wykrywania drzew zasiedlonych przez korniki za pomocą dronów wyposażonych w kamerę na podczerwień, testowanego przez przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, nie są zadowalające. Zbyt wysoki jest poziom błędów. Mimo to projekt badawczy będzie kontynuowany, ponieważ istnieją jeszcze duże możliwości udoskonalenia technologii. Turyngeńscy leśnicy korzystają z know-how niemieckiej firmy Rucon (rolnicze i leśne zastosowania dronów). Testowana technologia bazuje na tym, że drzewa zasiedlone różnią się od zdrowych obrazem spektralnym.

Lasy Turyngii mają w swojej pieczy 200 tys. ha lasów państwowych tego niemieckiego landu. Zatrudniają ok. 570 robotników i 720 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Pozyskują rocznie ok. 1,3 mln m3 drewna przy przyroście wynoszącym 2,28 mln m3 .

Źródło: www.thueringenforst.de


Czechy
Pokazowe powierzchnie bezzrębowe

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, wydzieliły 25 pokazowych powierzchni bezzrębowego użytkowania lasu. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat będą na nich pozyskiwane dane dendrometryczne, ekonomiczne i ekologiczne. Współgospodarzem powierzchni bezzrębowych będzie organizacja Pro Sliva Bohemica – stowarzyszenie leśników i przyjaciół lasu propagujących gospodarkę leśną bliską procesów naturalnych.

Stan zdrowotny lasu, stabilność drzewostanów i pozostałe elementy oceny efektów użytkowania bezzrębowego będą określane co pięć lat. Z uwagi na zmianę klimatu i zjawisko suszy duże znaczenie będzie miało monitorowanie zdolności retencyjnej. Powierzchnie bezzrębowe posłużą również do szkolenia pracowników LČR, leśników z innych gospodarstw leśnych oraz uczniów szkół leśnych i studentów leśnictwa.

Źródło: www.lesycr.cz

Opr. A.S.