Z zagranicy 24/2018

15 stycznia 2019 12:23 2019 Wersja do druku

Czechy
Walka z klęską kornika

Łotwa
System wywozu drewna z lasów państwowych

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2017 roku

Niemcy
Leśna klęska stulecia?

Czechy
Walka z klęską kornika

Czeskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało we wrześniu 2018 r., że zwalczenie klęski kornika, która dotyka lasy w Czechach, będzie wymagało koordynowania działań na poziomie ogólnokrajowym, stosowania środków nadzwyczajnych i wydatkowania kwoty rzędu miliarda koron. – Aby zwalczyć klęskę, trzeba bezwzględnie ograniczyć pierwszą rójkę kornika na wiosnę 2019 r. – podkreśla Miroslav Toman, czeski minister rolnictwa. Klęska kornika pociąga za sobą spadek cen drewna i trudności z jego zbytem.

W 2016 r. pozyskano w Czechach ok. 4 mln m3 świerkowego drewna kornikowego, a w 2017 r. – blisko 6 mln m3. Prognoza na rok 2018 to 10–12 mln m3. Do czasu obecnej klęski historycznie najwyższy poziom pozyskania drewna kornikowego w Czechach wynosił 2–3 mln m3.

We wrześniu 2018 r. całkowitą miąższość drzew zasiedlonych przez kornika szacowano na 15–20 mln m3. Dla porównania: całoroczne regularne pozyskanie drewna w Czechach kształtowało się we wcześniejszych latach na poziomie 17 mln m3. Właściciele lasów niepaństwowych oceniają straty od kornika na 2,7 mld koron (ok. 456 mln zł).

Jedną z możliwości, które bierzemy pod uwagę, jest wstrzymanie regularnego pozyskania na jeden rok – informuje minister Miroslav Toman. Na obszarach najbardziej dotkniętych klęską kornika nie wyklucza się wprowadzenia, począwszy od przełomu marca i kwietnia przyszłego roku, stanu wyjątkowego. Rozważa się również kwestię energetycznego wykorzystania drewna kornikowego oraz sprowadzenia wykwalifikowanych robotników leśnych z zagranicy do uprzątania powierzchni pokornikowych. Ministerstwo rolnictwa planuje zwiększenie w 2019 r. subwencji dla leśnictwa niepaństwowego o 650 mln koron (ok. 110 mln zł).

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, całkowicie wstrzymały regularne pozyskanie drewna. Jeszcze w maju 2018 r. ze stanowiska dyrektora generalnego LČR odwołany został, za brak skuteczności w powstrzymywaniu klęskowej gradacji kornika, Daniel Szórád, który piastował to stanowisko od kwietnia 2014 roku. Na nowego dyrektora generalnego LČR powołany został 3 września 2018 r. Josef Vojáček. 

Źródło: www.lesycr.cz

 


Łotwa
System wywozu drewna z lasów państwowych

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) sprzedają drewno okrągłefranco zakład odbiorcy, toteż same organizują transport surowca. Regularnie współpracują z 38 przewoźnikami, którzy dysponują 140 pojazdami do transportu drewna. Podstawowym założeniem systemu wywozu drewna z lasów LVM jest wyposażenie pojazdów wywozowych w komputery z dostępem do internetu i moduł nawigacji. System udostępnia kierowcom nie tylko lokalizację stosów i trasy wywozu, lecz również aktualne informacje o dostępności dróg wywozowych i ich nośności. Sygnalizuje ograniczenia w ruchu lub jego wzmożenie, notowane na danej trasie wywozowej np. w związku z imprezami masowymi. Dzięki takiemu systemowi wywóz drewna z lasów może się odbywać w sposób płynny.

Fot. www.pxhere.com

Każdy pojazd wywozowy musi być wyposażony w hydrauliczny żuraw załadowczy. Kierowcy zasadniczo samodzielnie znajdują miejsca składowania drewna przeznaczonego do wywozu. Sami generują też zezwolenia wywozowe w oparciu o dane w zleceniach przewozowych przesłanych elektronicznie przez służbę logistyczną LVM. Operacja załadunku drewna nie wymaga obecności pracowników LVM.

Źródło: www.lvm.lv

 


Szwecja
Pozyskanie drewna w 2017 roku

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Agencji Leśnej (organ nadzorujący wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach), pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło w ub. roku poziom 90,9 mln m3 brutto (miąższość w korze drzew stojących). To oznacza spadek o 2,6% w stosunku do 2016 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3. Od 1990 r. szwedzkie pozyskanie brutto wzrosło o blisko 25 mln m3.

W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna wyniosło 72,8 mln m3. Podstawowa struktura sortymentowa kształtowała się następująco: drewno tartaczne iglaste 36,5 mln m3, papierówka iglasta i liściasta 28,2 mln m3, drewno energetyczne 7,5 mln m3. Większość pozyskania brutto (59%) została zrealizowana w lasach prywatnych. Największy udział w pozyskaniu miały świerk (ponad 50%) i sosna (ok. 1/3). Cięcia użytkowania rębnego dostarczyły więcej niż połowę pozyskanej masy, trzebieże – nieco ponad 1/3. Łączny rozmiar szkód huraganowych w Szwecji w okresie liczonym od 2005 r. jest szacowany na przeszło 100 mln m3 brutto.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

 


Niemcy
Leśna klęska stulecia?

Niemieckie lasy zostały w 2018 r. dotknięte katastrofalnymi huraganami i suszą. W tych warunkach masowo rozmnażały się korniki, które w ostatnim sezonie wydały cztery pokolenia. W związku z tym niektóre niemieckie kręgi leśne żądają czasowego wprowadzenia ustawowego zakazu pozyskiwania świeżego, zdrowego drewna na obszarze całych Niemiec, a w szczególności w lasach państwowych i samorządowych. Przeciwni temu postulatowi są niemieccy drzewiarze, którzy zwracają uwagę na fakt, że wiele produktów drzewnych może być produkowanych jedynie z drewna świeżego i że mniejszych firm drzewnych nie stać na import takiego surowca.
W związku z klęską suszy i huraganów w Niemczech jest rozważana możliwość wstrzymania wstrzymania pozyskania drewna świeżego na terenie całego kraju Fot. Jakub Słowik

Stowarzyszenia właścicieli lasów alarmują opinię publiczną. –Politycy dyskutują o 100 ha lasu Hambach, a tymczasem miliony drzew umierają wskutek suszy– ostrzega Max von Elverfeldt, przewodniczący organizacji Rodzinne Gospodarstwa Rolne i Leśne w Nadrenii Północnej-Westfalii. W obliczu dalszych niechybnych szkód w lasach, związanych ze zmianą klimatu, Max von Elverfeldt wzywa niemieckie władze do utworzenia specjalnego funduszu klęskowego przeznaczonego na wyrównanie strat. Ich rozmiar wg szacunków właścicieli lasów sięga 5 mld euro.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr.A.S.