Z zagranicy 23/2018

15 stycznia 2019 12:19 2019 Wersja do druku

Nadrenia-Palatynat, Niemcy
Testują elektryczne auta

Nadrenia-Palatynat, Niemcy
Testują elektryczne auta

Bawaria, Niemcy
BaySF zwolnione z daniny budżetowej

Stany Zjednoczone
Milion dolarów na badania związane z kornikiem

Łotwa
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Nadrenia-Palatynat, Niemcy
Testują elektryczne auta

Leśnicy z czterech jednostek Lasów Krajowych Nadrenii-Palatynatu wypróbowują w leśnych warunkach terenowych samochód elektryczny Streetscooter, który został skonstruowany przez niemiecki koncern logistyczny Deutsche Post DHL (firma powstała na bazie sprywatyzowanej niemieckiej poczty państwowej). W dwóch nadleśnictwach, w gospodarstwie Parku Narodowego Hunsrück-Hochwald oraz w Centrum Kompetencyjnym Techniki Leśnej Lasów Krajowych testowane są egzemplarze dwóch wersji samochodu Streetscooter – modelu Work Pickup (otwarta skrzynia ładunkowa) i modelu Work Box (zabudowa zamknięta). Modele te są w Niemczech użytkowane nie tylko przez pocztę, lecz również przez liczne firmy samorządowe i prywatne.

Fot. arch. StreetScooter

Egzemplarze, które wypróbowują leśnicy, nie są jeszcze wyposażone w napęd na wszystkie koła i zaczep holowniczy. Projektowana wersja leśna będzie już jednak miała te elementy wyposażenia. Zastosowana ma w niej zostać także kabina na więcej niż dwie osoby.

Źródło: www.wald-rlp.de


Finlandia
Wzrost rentowności leśnictwa prywatnego

Przeciętny zysk operacyjny, zanotowany w 2017 r. przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne w całej Finlandii, sięgnął 126 euro/ha. To niemal o 17% więcej od średniej w ostatnich dziesięciu latach. Wzrost zysku jest wynikiem zwiększenia pozyskania, podniesienia poziomu cen drewna na pniu i zmniejszenia nakładów inwestycyjnych. Na południu Finlandii przeciętny zysk operacyjny wyniósł 165 euro/ha, na północy – jedynie 49 euro/ha. W kalkulacji zysku uwzględnione zostały subsydia dla lasów niepaństwowych. Przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne są rozumiane gospodarstwa, które nie posiadają własnych zakładów przerobu drewna.

Źródło: www.luke.fi


Bawaria, Niemcy
BaySF zwolnione z daniny budżetowej

Wysokie temperatury, susza, huragany i przede wszystkim walka z kornikiem – pod takimi znakami upłynął ostatni rok obrachunkowy Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF), który trwał od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku. Wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez szkodniki zajęło w tym największym niemieckim państwowym gospodarstwie leśnym (756 tys. ha lasów) w sumie 200 tys. godz. Łączne koszty zwalczania korników osiągnęły poziom 8,7 mln euro. Mimo trudnej sytuacji przeciętna cena drewna, którą uzyskały BaySF, wyniosła 78 euro/m3.

Dzięki stosowaniu specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne, pozwalającej na nanoszenie w czasie rzeczywistym drzew zasiedlonych na mapy numeryczne, od wykrycia do wywiezienia drewna kornikowego z lasu upływało zaledwie kilka dni. Aplikacja ta łączy w sposób sieciowy pracowników ochrony lasu, przedsiębiorców i robotników leśnych oraz spedytorów drewna.

Wyrobione drewno kornikowe, którego BaySF nie były w stanie odpowiednio szybko sprzedać za możliwą do przyjęcia cenę, jest składowane na mokro. Pojemność specjalnych składnic sięga już 1,3 mln m3. Do 2020 r. wzrośnie do 2 mln m3. Ma to tym większe znacznie, że na bawarski rynek drewna napływają duże ilości drewna kornikowego z sąsiednich niemieckich krajów związkowych oraz z Czech i Austrii, jak również wielkie masy drewna pohuraganowego z północnych i środkowych Niemiec, gdzie sama tylko wichura Fryderyka pozostawiła po sobie ok. 15 mln m3 wiatrowałów i wiatrołomów w styczniu 2018 roku.

Rada nadzorcza BaySF, w której skład wchodzą przedstawiciele czterech bawarskich ministerstw, jak również reprezentanci bawarskich środowisk gospodarczych i przedstawiciele załogi, postanowiła zwolnić bawarskie państwowe gospodarstwo leśne z daniny budżetowej za rok obrachunkowy 2017/18. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie płynności finansowej BaySF. W obecnym roku obrachunkowym gospodarstwo wyrabiało do początku października 2018 r. wyłącznie drewno kornikowe.

Źródło: www.baysf.de


Stany Zjednoczone
Milion dolarów na badania związane z kornikiem

Fot. arch. Uniwersytetu Stanu Montana
Amy Trowbridge z Uniwersytetu Stanu Montana, specjalistka w dziedzinie fizjologii roślin, otrzymała z amerykańskiej Narodowej Fundacji Naukowej grant w wysokości miliona dolarów na badania nad podatnością sosen z grupy Piñon na niszczycielskie zasiedlenie przez kornika. – Większość badań nad wywoływanym przez suszę zamieraniem lasów na dużych powierzchniach koncentruje się albo na zagadnieniach ekologicznych (wpływ klimatu na bilans węgla i wody w drzewach), albo na zagadnieniach entomologicznych (wpływ klimatu na rozwój korników). Co się tyczy zrozumienia chemicznych procesów obronnych i interakcji wszystkich stref drzewa, to w naszej wiedzy występuje ogromna luka. Chcemy wyjaśnić reakcję drzewa jako całości na tego rodzaju zagrożenia – informuje Amy Trowbridge. W realizacji programu badawczego, zaplanowanego na trzy lata, będą uczestniczyć także naukowcy z innych amerykańskich uniwersytetów i placówek badawczych.

Źródło: http://panelsfurnitureasia.com


Łotwa
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, zanotowały w pierwszym półroczu 2018 r. przychody ze sprzedaży drewna na poziomie 149 mln euro (ok. 652 mln zł). To oznacza wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Uzyskane przez LVM ceny drewna okrągłego wzrosły o 12%, a ceny zrębków energetycznych – o 8%. Rozmiar dostaw drewna, zrealizowanych w pierwszej połowie 2018 r. przez LVM, osiągnął poziom 2,85 mln m3 (+4%).

W stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. firma dostarczyła w pierwszym półroczu 2018 r. swoim odbiorcom – firmom z branży drzewnej – o 2% więcej iglastego drewna tartacznego, o 16% więcej liściastego drewna tartacznego i o 13% więcej drewna okleinowego. Szczególnie należy podkreślić zdolność spółki akcyjnej Łotewskie Lasy Państwowe do wypełnienia zobowiązań w zakresie dostaw zrębków energetycznych, ponieważ na rynku mieliśmy do czynienia z szybkim wzrostem popytu na ten sortyment, a nawet z jego deficytem – mówi Andris Balodis, zastępca dyrektora ds. produkcji i dostaw drewna.

Klienci LVM sprzedają swoje produkty głównie na rynkach eksportowych w Europie, Afryce Północnej i w Azji, śmiało konkurując z producentami ze Skandynawii, Rosji i Niemiec. W związku ze wzrostem łotewskiego potencjału w zakresie przerobu drewna typu papierówki LVM sprzedawały w pierwszej połowie 2018 r. większe ilości tego surowca lokalnym przetwórcom. W rezultacie wolumen eksportu papierówki spadł o 80% w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku.

Całkowite przychody LVM w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnęły poziom 157,6 mln euro (ok. 689 mln zł). Zysk sięgnął 60,2 mln euro (ok. 263 mln zł). Inwestycje zamknęły się kwotą 15,4 mln euro, z czego 11,8 mln euro zostało przeznaczone na rozwój infrastruktury leśnej. Od momentu rozpoczęcia działania w formie niegiełdowej spółki akcyjnej (1999 r.) LVM wpłaciły do budżetów samorządów i budżetu państwa w sumie miliard euro (ok. 4,4 mld zł) w postaci podatków i dywidend. LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów.

Źródło: www.lvm.lv

Opr.A.S.