Z zagranicy 22/2018

13 grudnia 2018 09:04 2018 Wersja do druku

Czechy
Chcą zwiększyć eksport do Chin

Litwa
Optymalizacja zatrudnienia

Saksonia, Niemcy
Ciężkie czasy dla lasów

Finlandia – Niemcy
Ocena monachijskich badań


Czechy
Chcą zwiększyć eksport do Chin

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, prowadzą negocjacje z przedstawicielami chińskiego przemysłu drzewnego ws. sprzedaży większych ilości drewna do tego kraju. W związku z nadpodażą drewna na rynku środkowoeuropejskim i trudnościami z zbytem tego surowca kierownictwo LČR postanowiło zorganizować w sierpniu 2018 r. spotkanie z reprezentacją Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Palet i Opakowań. Obecny rozmiar eksportu drewna okrągłego do Chin, realizowanego przez LČR, kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych. – Rozmawiamy o warunkach następnych umów, których wolumen byłby znacznie większy – zdradza Tomáš Pospíšil, tymczasowy szef LČR.


Zapotrzebowanie Chin na drewno okrągłe znacząco rośnie. Chińscy przetwórcy szukają nowych źródeł surowca i są poważnie zainteresowani drewnem z LČR. – Transport drewna okrągłego na tak wielkie odległości nie jest idealnym rozwiązaniem. Wolelibyśmy oczywiście, żeby czeskie drewno było przerabiane w Czechach i eksportowane np. w postaci mebli. Ponieważ jednak na czeskim rynku i w krajach sąsiednich mamy do czynienia z nadpodażą drewna, musimy znaleźć inne rynki zbytu – tłumaczy Tomáš Pospíšil.

LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. Zatrudniają ok. 2,4 tys. osób na stanowiskach nierobotniczych i przeszło 1 tys. pracowników na stanowiskach robotniczych. W 2017 r. pozyskały 8 mln m3 drewna, w tym aż blisko 5 mln m3 surowca poklęskowego, którym w zdecydowanej większości było drewno kornikowe.

Źródło: https://lesycr.cz


 

Litwa
Optymalizacja zatrudnienia w nadleśnictwach

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), zarządzające lasami o powierzchni 1,09 mln ha i pozyskujące rocznie ok. 3,6 mln m3 drewna, rozpoczęło optymalizację rozmieszczenia i struktury stanowisk pracy we wszystkich swoich nadleśnictwach. Podstawą optymalizacji jest redukcja zatrudnienia w sferze administracyjnej i zarazem wzrost liczby etatów związanych z ochroną przyrody i gospodarką leśną. Zmiany w zatrudnieniu były konsultowane z reprezentacją central związkowych działających w VMU.

Liczba nadleśnictw zostanie stopniowo zmniejszona z 42 do 26 jednostek. Nie zmieni się natomiast liczba leśnictw (337 jednostek). W nadleśnictwach zostaną utworzone nowe stanowiska pracy w dziedzinach ekologii, ochrony przyrody i bezpieczeństwa pracy oraz w dziale pozyskania drewna. Przewiduje się, że w styczniu 2019 r. łączna liczba nierobotniczych stanowisk pracy w nadleśnictwach VMU wyniesie 1624 etaty. Na stanowiska nadleśniczych zostały ogłoszone konkursy. Największa liczba kandydatów w jednym konkursie sięgnęła 28 osób.

Źródła: www.am.lt ; www.vivmu.lt

 


Saksonia, Niemcy
Ciężkie czasy dla lasów

W Saksonii szybkie usuwanie drzew trocinkowych nie powstrzymało gradacji kornika drukarza
Fot. Jakub Słowik

Wpierw niszczycielskie wichury, później susza i upały: saksońskie lasy przeżywają wyjątkowo trudny okres w swojej historii. Drzewa są w znacznym stopniu osłabione. Usychają uprawy posadzone wiosną 2018 roku. Masowo rozmnażają się szkodniki. Szybkie i konsekwentne usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika nie powstrzymało jego gradacji. Rozmiar szkód od kornika osiąga najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia ich notowania w Saksonii. W związku z tym leśnicy i przedsiębiorcy leśni tego landu koncentrują się na wyróbce drewna kornikowego.

Źródło: www.medienservice.sachsen.de

 


Finlandia – Niemcy
Ocena monachijskich badań

Gdy przyrost drzew staje się intensywniejszy, gęstość ich drewna, i owszem, maleje. Jednak spadek ten wynosi zaledwie kilka procent i nie niweluje wzrostu akumulacji węgla wskutek intensyfikacji przyrostu. Taką uwagę wypowiada prof. Matti Kärkkäinen, fiński specjalista w dziedzinie technologii drewna, komentując wyniki niemieckich badań nad zmianami gęstości drewna w ciągu ostatnich 150 lat.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Monachijskiej, skupionych wokół Hansa Pretzscha, zmiana klimatu skutkuje szybszym przyrostem drzew, ale i zarazem mniejszą gęstością wytwarzanego przez nie drewna. Przyczyną zmniejszenia gęstości drewna nie jest jednakże intensyfikacja przyrostu sama w sobie. – Uwzględniliśmy ten efekt. Spadek gęstości drewna ma inne przyczyny – wyjaśnia Peter Biber, współautor niemieckich badań. Monachijscy naukowcy upatrują tych przyczyn w długookresowym wzroście temperatury w następstwie zmiany klimatu, wydłużeniu okresu wegetacyjnego oraz w emisjach azotu pochodzących ze sfer rolnictwa, transportu i przemysłu. W rezultacie w słojach rocznych wzrasta ilość drewna wczesnego.

Fińscy naukowcy uważają, że jakkolwiek wyniki niemieckich badań są prawdziwe, to nie mają istotnego znaczenia. – W debacie ekologicznej powinniśmy pamiętać o tym, że twierdzenia muszą być nie tylko prawdziwe, lecz również wystarczająco istotne – postuluje prof. Kärkkäinen. O tym, że szybszy wzrost drzew pociąga za sobą zmniejszenie ciężaru drewna, wiadomo nie od dziś. Jednak ubytek ciężaru jest tak niewielki, że nie wpływa na techniczne właściwości drewna, toteż można go pominąć.

Naukowcy niemieccy ustalili, że gęstość drewna europejskich drzew maleje nieprzerwanie od 1870 roku. Przedmiotem badań było przeszło 30 tys. próbek drewna pochodzącego z najstarszych europejskich leśnych powierzchni doświadczalnych. – Bardzo dokładnie znamy historię każdej pojedynczej powierzchni, każdego pojedynczego drzewa. Dlatego możemy wykluczyć, że nasze wyniki biorą się z tego, że las jest dziś inaczej zagospodarowywany niż sto lat temu – zapewnia Hans Pretzsch. Jego zdaniem roczne pochłanianie węgla przez środkowoeuropejskie lasy jest przeszacowane o 10 mln ton z uwagi na stosowanie w kalkulacjach dawnej, większej gęstości drewna.

Źródła: www.smy.fi; www.forstpraxis.de

Opr.A.S.