Z zagranicy 19/2018

23 października 2018 11:42 2018 Wersja do druku

Szwecja
Biologiczne zwalczanie szkodników brzozy

Czechy
Testują system pomiarowy firmy Dralle

Austria
Klęskowe gradacje kornika

Litwa
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Federacja Rosyjska
Spadek pozyskania drewna

Szwecja
Biologiczne zwalczanie szkodników brzozy

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – założyła jesienią 2017 r. pierwszą w tym kraju krytą plantację nasienną brzozy. Obiekt ten znajduje się na terenie należącej do Södry szkółki leśnej w miejscowości Falkenberg. Zaletą uprawy krytej jest maksymalne ograniczenie możliwości zapylania obcego (dzięki wcześniejszemu kwitnieniu takiej plantacji) i tym samym utrzymanie wysokiej jakości genetycznej nasion dostarczanych przez wyselekcjonowane szczepy brzozy. Jednak w warunkach cieplarnianych szybko rozwijają się także szkodniki. Do ich zwalczania Södra stosuje metodę biologiczną: liczebność populacji szkodliwych owadów regulują drapieżne roztocza. – Do proekologiczności przywiązują wagę zarówno nasi klienci, jak i nasi właściciele. Wymagania w tym zakresie, którym musimy sprostać jako dostawcy, stają się coraz większe – mówi Johan Jonsson, szef firmy szkółkarskiej Södry.


Pożyteczne organizmy rozprzestrzeniają się z woreczków, które są wieszane na drzewkach Fot. Arch. Södra

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny).

Źródło: www.sodra.com


Czechy
Testują system pomiarowy firmy Dralle

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, testują od maja 2018 r. fotooptyczny system pomiaru drewna stosowego, oferowany przez duńską firmę Dralle. – Po półrocznych próbach eksploatacyjnych będzie jasne, czy zdecydujemy się na pełne wdrożenie systemu firmy Dralle do praktycznego stosowania. Jeżeli testy wypadną pomyślnie, ogłosimy przetarg na zakup tego sprzętu – mówi Tomáš Pospíšil, tymczasowy szef LČR.

W fotooptycznym systemie pomiarowym firmy Dralle kamery stereo, zamontowane na dachu samochodu, mierzą w trakcie jazdy powierzchnię czół stosów, na podstawie której określana jest miąższość drewna. Funkcja lokalizacji GPS ustala położenie stosów. Wszystkie dane są niezwłocznie publikowane na serwerze, do którego mają dostęp użytkownicy systemu – leśnicy i ich partnerzy handlowi. W samochodzie zainstalowany jest tablet z odpowiednim oprogramowaniem. Silne reflektory LED pozwalają na pomiar drewna praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych o każdej porze doby. Jeden zestaw pomiarowy osiąga wydajność rzędu 300 tys. m3 rocznie. System ten wykorzystują także polskie Lasy Państwowe. Okazał się pomocny w odbiórce drewna na terenie zeszłorocznych wiatrołomów.

Źródło: www.lesycr.cz


Austria
Klęskowe gradacje kornika

W austriackich lasach, w których rocznie pozyskuje się ok. 17 mln m3 drewna, kornik zasiedlił w ub. roku drzewa o łącznej miąższości kilku mln m3. W 2018 r. straty od tego szkodnika mogą być równie duże. Najtrudniejsza sytuacja jest w landach Dolna Austria (1,8–2,2 mln m3 drewna kornikowego) i Górna Austria (ok. 1 mln m3). Na rynku obserwowany jest spadek cen drewna.

Austriackie władze uruchomiły specjalny program pomocy właścicielom lasów dotkniętych gradacjami kornika. Za rejony klęskowe zostały uznane obszary, na których szkodniki owadzie zniszczyły co najmniej 20% potencjału produkcyjnego lasów. Program, którego fundusz sięga 3 mln euro, jest finansowany przez Unię Europejską (50%), związek krajów austriackich (30) i poszczególne landy (20%). Wsparcie finansowe przeznaczane jest przede wszystkim na szybką wyróbkę i wywóz zasiedlonego drewna z lasów oraz na zakładanie specjalnych składnic tego surowca.

Źródło: www.forstpraxis.de

Fot. www.pxhere.comLitwa
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) sprzedaje zdecydowaną większość (ok. 90%) drewna w ramach umów wieloletnich (maks. dziesięcioletnich) i półrocznych, zawieranych ze zwycięzcami aukcji elektronicznych. Aukcje te są od 1 stycznia 2018 r. przeprowadzane co pół roku na platformie internetowej https://emps.baltpool.eu. Informacje o ich wynikach są publikowane na stronie internetowej www.baltpool.eu. Na umowy wieloletnie i półroczne, zawierane w drodze aukcji, przypada odpowiednio ok. 60 i 30% drewna zbywanego przez VMU. Sprzedaż na bieżących aukcjach elektronicznych obejmuje ok. 5% drewna. Reszta surowca jest sprzedawana poza internetem.

Elektroniczne aukcje drewna okrągłego i energetycznego, oferowanego przez VMU do sprzedaży w ramach umów obejmujących drugie półrocze 2018 r. i umów wieloletnich zakończyły się 29 maja 2018 roku. Nabywców znalazło 99,42% oferty, której łączny wolumen wynosił 589,9 tys. m3. Rozmiar i wartość sprzedaży w ramach umów na drugie półrocze 2018 r. kształtowały się na poziomie odpowiednio 562,6 tys. m3 i 28,85 mln euro. Cena średnioważona wzrosła we wszystkich grupach sortymentów poza drewnem tartacznym w stosunku do wyników aukcji na pierwsze półrocze 2018 roku. Rozmiar i wartość sprzedaży w ramach umów wieloletnich wyniosły odpowiednio 23,8 tys. m3 i 914 tys. euro. Również w tym przypadku cena średnioważona wzrosła we wszystkich grupach sortymentów poza drewnem tartacznym.

Średnioważona cena drewna sprzedanego na bieżących aukcjach elektronicznych w maju 2018 r. wyniosła 47,35 euro/m3. W maju 2017 r. było to 37,75 euro/m3. W pierwszym półroczu 2018 r. VMU sprzedało 1,75 mln m3 drewna o łącznej wartości 86 mln euro.

Źródła: www.baltpool.eu; www.vivmu.lt


Federacja Rosyjska
Spadek pozyskania drewna

Jak poinformowała Federalna Agencja Gospodarstwa Leśnego „Rosleschoz”, pozyskanie drewna w Rosji zmniejszyło się z 213,8 mln m3 w 2016 r. do 212,4 mln m3 w 2017 roku. To pierwszy spadek rosyjskiego pozyskania po trzech latach nieprzerwanego wzrostu. W latach 2014 i 2015 w lasach Rosji pozyskano odpowiednio 202,8 mln m3 i 205,1 mln m3 drewna.

Źródło: www.forstpraxis.de
Opr.A.S.