Z zagranicy 15-16/2018

16 sierpnia 2018 14:50 2018 Wersja do druku

Finlandia
Mapa ryzyka szkód huraganowych

Finlandia
Rębnia zupełna nie jest nieekologiczna

Słowacja
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Szwecja
Södra najatrakcyjniejszym pracodawcą

Austria
Tartaki nie odbierają drewna


Finlandia
Mapa ryzyka szkód huraganowych

W ramach projektu „Wiatrowały” fińscy naukowcy tworzą ogólnodostępną i bezpłatną szczegółową mapę ryzyka szkód od wiatru w lasach. Prognozy będą się odnosiły do poszczególnych komórek siatki o wymiarach 16 x 16 m nałożonej na obszary leśne. Jednym z problemów, które muszą rozwiązać naukowcy, jest uwzględnianie bieżących cięć w lasach. W Finlandii właściciele lasu są wprawdzie zobowiązani do zgłaszania cięć użytkowania rębnego instytucji nadzorującej leśnictwo przed ich rozpoczęciem, ale nie wszystkie zgłoszone cięcia są rzeczywiście wykonywane.


Mapa ryzyka szkód od wiatru naniesiona na zdjęcie lotnicze: ciemniejsza barwa wskazuje miejsca bardziej narażone na szkody.
Fot. Arch. Luke (National Resources Institute Finland)

Mapa zostanie skojarzona z aktualnymi mapami drzewostanów i systemem GIS. Obejmie również funkcję odnoszenia ryzyka szkód do wartości zasobów drzewnych. Gotowa mapa ma zostać udostępniona najpóźniej w 2019 roku. Można ją będzie przeglądać także na urządzeniach mobilnych.

Źródło: www.smy.fi


Finlandia
Rębnia zupełna nie jest nieekologiczna

Nie ma powodu do przylepiania rębni zupełnej etykiety nieekologiczności, aczkolwiek gospodarka leśna ze stałym okapem drzewostanu mogłaby objąć w Finlandii więcej lasów. Taki pogląd reprezentują Sauli Valkonen, naukowiec z Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), i Seppo Vuokko, botanik i autor licznych publikacji przyrodniczych.

W Finlandii przeważają dwa systemy hodowli i użytkowania lasu – rębnia zupełna i gospodarka ze stałym okapem drzewostanu. Seppo Vuokko zwraca uwagę na fakt, że otwarte przestrzenie powstające w wyniku rębni zupełnej mają istotne znaczenie dla bioróżnorodności. Na zrębach zupełnych środowisko życia znajdują motyle i inne owady oraz rośliny, które są wypierane z obszarów zagospodarowanych rolniczo. Gleba leśna zawiera zasoby nasion różnych roślin. Jedne mogą kiełkować na otwartej przestrzeni, inne – dopiero w dojrzałych drzewostanach. – Wiele owadów i połowa motyli dziennych Finlandii rozmnaża się w drzewostanach znajdujących się w fazie młodocianej, które kompensują zanik łąk. Jednym z gatunków ptaków, które czerpią profity z rębni zupełnej, jest gąsiorek – mówi Seppo Vuokko.


Fińscy naukowcy dowodzą, że rębnia zupełna może stwarzać warunki do bytowania organizmów, które są naturalnie związane z zanikającymi łąkami Fot. www.flickr.com/Tero Laakso

W Finlandii rębnia zupełna jest co roku wykonywana na łącznym obszarze stanowiącym 0,5–0,7% całkowitej powierzchni lasów. Użytkowanie rębne jest najintensywniejsze w lasach prywatnych

na południu Finlandii, gdzie przeciętna powierzchnia zrębu zupełnego wynosi 1,4 ha. Seppo Vuokko uważa, że przy odnawianiu zrębów zupełnych należałoby lepiej chronić glebę leśną: – Gleba mineralna jest odsłaniana w większym zakresie, niż to jest rzeczywiście potrzebne do sadzenia. Sauli Valkonen nie chciałby, aby użytkowanie i hodowlę lasu w Finlandii zdominował jeden system – czy to rębnia zupełna, czy to gospodarka ze stałym okapem drzewostanu. – Podstawa to znalezienie równowagi – twierdzi naukowiec.

Źródło: www.smy.fi

 

Słowacja
Sprzedaż drewna z lasów państwowych

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi (ok. 900 tys. ha), zorganizowały w 11. i 12. tygodniu 2018 r. aukcje drewna cennego w 16 spośród 23 swoich regionalnych gospodarstw leśnych. Nabywców znalazło 97% oferty LSR, której łączna miąższość wynosiła przeszło 5,1 tys. m3. Na aukcjach najwięcej było cennego surowca dębowego (2,4 tys. m3) i bukowego (1,7 tys. m3). W mniejszych ilościach oferowano drewno jesionowe, modrzewiowe, klonowe i daglezjowe. Najwyższą cenę osiągnął klon pochodzący z regionalnego gospodarstwa leśnego w Revúcy: za sztukę tego surowca o miąższości 1,72 m3 zapłacono 7854 euro netto.


Lasy Republiki Słowackiej, podobnie do naszych LP, prowadzą specjalne aukcje drewna cennego. Na jednej z nich w tym roku klon z gospodarstwa leśnego w RevucyRevúcy osiągnął cenę 7854 euro za 1,72 m3 Fot. www.lesy.sk

Pozyskanie drewna w słowackich lasach państwowych osiągnęło w 2017 r. poziom 4,2 mln m3. Przeciętna cena drewna, uzyskana przez LSR, wyniosła 49,64 euro/m3 (ok. 207 zł). Zgodnie ze swoją strategią handlową na lata 2018–22 LSR starają się zapewnić słowackim przetwórcom drewna tartacznego i papierówki dostawy surowca na poziomie 45% ich rzeczywistych mocy przerobowych, zawierawszy z poszczególnymi przedsiębiorstwami umowy średnio i długoterminowe. Odsetek równy 45% bierze się stąd, że lasy pod zarządem LSR stanowią ok. 45% wszystkich lasów na Słowacji. Odbiorcy drewna, którzy chcą nabyć w lasach państwowych więcej surowca, niż przewidują umowy, mogą to czynić w drodze aukcji elektronicznych drewna tartacznego i papierówki (system EAD) lub aukcji drewna na pniu. 

Źródło: www.lesy.sk

 

Szwecja
Södra najatrakcyjniejszym pracodawcą

Gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – Södra – zdobyło tytuł najatrakcyjniejszego szwedzkiego pracodawcy w największym światowym rankingu – Randstad Award. W ciągu ostatnich dwóch lat Södra awansowała z 48. miejsca na sam szczyt i została pierwszą firmą z branży leśno-drzewnej, która otrzymała tytuł najlepszego pracodawcy w Szwecji. W badaniach opinii publicznej, których wyniki stanowiły podstawę rankingu, wzięło udział 150 największych szwedzkich pracodawców oraz ponad 5 tys. pracobiorców, uczniów, studentów i osób poszukujących pracy w wieku od 18 do 65 lat z najróżniejszych zakątków Szwecji. Respondenci oceniali firmy pod względem m.in. renomy, sytuacji finansowej oraz aspektów społecznych i ekologicznych.

W Södrze nie tylko las musi rosnąć. Jesteśmy firmą, która pokazuje sposoby i sfery wspólnego rozwoju w przyszłości. Wciąż jest praca do wykonania, ale zdobyty tytuł stanowi potwierdzenie tego, że znajdujemy się na dobrej drodze – mówi Kamilla Svensson, specjalistka ds. rozwoju kadr w Södrze.

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha, zorganizowane w 36 nadleśnictw zrzeszeniowych. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą główne trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern zatrudnia w sumie 3,4 tys. pracowników.

Źródło: www.sodra.com

 

Austria
Tartaki nie odbierają drewna

Żywotność austriackich lasów znacznie ucierpiała wskutek suszy w ostatnich latach. Masowo rozmnaża się kornik. Konieczne jest szybkie usuwanie i wywożenie z lasu drzew zasiedlonych przez szkodnika. Niestety, austriackie tartaki nie odbierają zamówionego drewna, ponieważ ich składy są już przepełnione. Sytuacja w lasach staje się coraz trudniejsza.

Już w ubiegłym roku zwracaliśmy tartakom uwagę na to, że w obecnych warunkach, cechujących się ekstremami klimatycznymi, trzeba się liczyć z bardzo dużą podażą drewna. Mimo to zostało ostatnio sprowadzone z Niemiec i Czech więcej drewna niż rok wcześniej. Ponieważ drewno spoza Austrii jest tańsze, z austriackich lasów nie zostaje odebrany nawet surowiec, który stanowi przedmiot obowiązujących umów – alarmuje Rudolf Rosenstatter, szef Austriackiego Związku Leśnego.

Rynek drewna tartacznego jest dziś kompletnie przeciążony w całej Austrii. Dlatego organizacje reprezentujące branżę leśną apelują do właścicieli lasów o niepozyskiwanie świeżego, zdrowego drewna i skupienie się na wyróbce drewna kornikowego.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr.A.S.