Z zagranicy 3/2018

27 lutego 2018 15:38 2018 Wersja do druku

Finlandia

Wideo prezentujące szlaki w parkach narodowych

Finlandia

Przyrodniczy prezent na 100-lecie niepodległości

Szwecja

O 120 mln drzew liściastych więcej

Holandia

Orły kontra drony – fiasko projektu

Brandenburgia, Niemcy

Premia za pozyskanie dzików skutkuje


Finlandia

Wideo prezentujące szlaki w parkach narodowych


www.youtube.com

Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF) – jednostka tworząca państwowoadministracyjny segment gospodarstwa leśno-parkowego Metsähallitus, odpowiedzialna za ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach będących własnością państwa fińskiego – eksperymentuje z obraza-mi wideo prezentującymi szlaki turystyczne w parkach narodowych. Pierwszy udostępniony w serwisie YouTube film przedstawia popularny szlak górski biegnący przez Park Narodowy Syöte (www.youtube.com/watch?v=q8uyt9zy_bk&t=7s). Widz może bardzo łatwo ocenić szlak pod kątem własnych oczekiwań. Tworząc obrazy wideo, jednostka P&WF chce pomóc odwiedzającym parki narodowe w planowaniu ciekawych i bezpiecznych wędrówek.

Zatrudniająca ok. 550 pracowników jednostka P&WF ma w swej pieczy 40 fińskich parków narodowych oraz kilkadziesiąt ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego. Od segmentu gospodarczego Metsähallitusa jest oddzielona finansowym „firewallem” (osobne rozliczanie się, niedopuszczalność przepływów transferowych). W 2016 r. łączny fundusz P&WF kształtował się na poziomie 63 mln euro (ok. 277 mln zł). Fińskie prawo zabrania finansowania parków narodowych bezpośrednio przez lasy państwowe. O budżecie tych pierwszych decyduje parlament.

Źródło: www.metsa.fi


 

Finlandia

Przyrodniczy prezent na 100-lecie niepodległości

Wyniki kampanii „Mój przyrodniczy prezent na 100-lecie”, której celem było wydzielenie na potrzeby ochrony przyrody dodatkowych 1,8 tys. Ha lasów przez właścicieli prywatnych posiadłości leśnych, zdecydowanie przekroczyły oczekiwania pomysłodawców. Przed końcem 2017 r., w którym Finowie świętowali 100-lecie niepodległości swojego państwa, prywatni właściciele lasów zgłosili do objęcia ochroną przeszło 2,6 tys. ha lasów. Fiński rząd obiecał ze swej strony objęcie ochroną adekwatnej dodatkowej powierzchni lasów państwowych.


Timo Kujala, prywatny właściciel, przekazał najwięcej, bo aż 600 ha lasów pod ochronę. Jednym z tych lasów jest liczący 37,7 ha, siedliskowo zróżnicowany i malowniczy, las w Hoikkavaara w gminie Sotkamo we wschodniej Finlandii
Fot. www.smy.fi/Timo Kujala

Spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), która zarządza fińskimi lasami państwowymi, zakładała, że nie będzie musiała dodatkowo wydzielić na potrzeby ochrony przyrody więcej niż 1,8 tys. ha lasów. Teraz potwierdziła jednak, że dostosuje wielkość powierzchni lasów państwowych, które dodatkowo zostaną objęte ochroną, do wyników kampanii po stronie lasów prywatnych. Spółka poprosiła nawet organizacje ekologiczne o zaproponowanie odpowiednich powierzchni leśnych. – Niektóre propozycje ekologów są bardzo dobre – uważa Antti Otsamo, szef działu zrównoważonego rozwoju w MM Oy. Do kampanii przyłączyło się również wiele samorządów. Łączna powierzchnia obszarów lasów samorządowych, zgłoszonych do objęcia ochroną, sięgnęła 800 ha.

Wśród prywatnych właścicieli lasów dawcą największego przyrodniczego prezentu na 100-lecie niepodległości Finlandii był Timo Kujala. W sumie przeznaczył on na cele ochrony przyrody 600 ha lasów, obejmujących najróżniejsze siedliska i cechujących się dużymi walorami przyrodniczymi.

Źródło: www.smy.fi


 

Szwecja

O 120 mln drzew liściastych więcej

Miąższość drzew liściastych w lasach krainy Götaland wzrastała w okresie ostatnich 25 lat średnio o blisko 3 mln m3 rocznie. To oznacza, że w tej najdalej na południe wysuniętej części Szwecji rośnie dziś o 120 mln drzew liściastych więcej niż w 1993 roku. Ich udział w składzie gatunkowym drzewostanów zwiększył się z 18 do 23%. W lasach południowej Szwecji liczniejsza stała się także sosna. Udział świerka zmniejszył się natomiast z 53 do 48%. 

Źródło: www.sodra.com


 

Holandia

Orły kontra drony – fiasko projektu


Fot. www.reuters.com

Realizowany od roku policyjny projekt wykorzystywania orłów do zwalczania nielegalnych dronów został zarzucony. Układnie ptaków do polowania na drony okazało się zbyt kosztowne, tym bardziej że w praktyce prawie wcale nie było zapotrzebowania na tę ptasią służbę. Przydatność orłów do zwalczania dronów została ponadto podważona przez badania naukowe. Nie bez znaczenia było również niebezpieczeństwo zranienia ptaków śmigłami.

Źródło: www.jagderleben.de


Brandenburgia, Niemcy

Premia za pozyskanie dzików skutkuje

W roku łowieckim 2016/2017 wprowadzono w kilku powiatach wschodniej Brandenburgii premię za zwiększone pozyskanie zwierzyny czarnej. Za każdego dodatkowego dzika, ubitego po przekroczeniu referencyjnego rozmiaru pozyskania (poziom z roku łowieckiego 2015/2016), brandenburski resort rolnictwa płaci myśliwemu 20 euro. To przynosi rezultaty: liczba dzików na brandenburskim rozkładzie wzrosła o 8% i osiągnęła jeden z najwyższych poziomów od czasu prowadzenia statystyki pozyskania zwierzyny w Brandenburgii. Premiowanie zwiększonego pozyskania zwierzyny czarnej jest środkiem służącym redukowaniu szkód wyrządzanych przez nią na wałach przeciwpowodziowych, jak również reakcją na rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.