Z zagranicy 2/2018

27 lutego 2018 15:21 2018 Wersja do druku

Islandia

Kłopoty zzalesianiem

Litwa

Perspektywa legalizacji pomiaru harwesterowego

Litwa

Perspektywa legalizacji pomiaru harwesterowego

Bawaria, Niemcy

Trzeci prywatny rezerwat lasu naturalnego

Łotwa

Pierwsze stypendium artystyczne LVM


Islandia

Kłopoty zzalesianiem

Lasy na wyspie Islandia, które pierwotnie pokrywały ¼ jej powierzchni, zostały wytrzebione przeszło tysiąc lat temu przez osiadłych tam Wikingów. Islandczycy próbują odtworzyć przynajmniej część dawnych lasów. Jednak zalesianie postępuje bardzo powoli. Mimo sadzenia w ostatnich latach milionów drzew lesistość wyspy – wynosząca 1% na początku XX w., gdy odtwarzanie lasów stało się dla Islandczyków zadaniem priorytetowym – niemal wcale nie wzrosła. – To wyjątkowo mozolna praca. Zyskaliśmy może pół procenta wminionym stuleciu – mówi Jon Asgeir Jonsson, leśnik pracujący wprywatnym Islandzkim Zrzeszeniu Leśnym. Islandczycy chcieliby zwiększyć lesistość swojego kraju do 5% wciągu następnych 50 lat, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Brzoza, świerk sitkajski, forma górska sosny wydmowej imodrzew syberyjski – to główne gatunki drzew stosowane wzalesieniach. – Chętnie sadzilibyśmy osikę, ale uwielbiają ją owce – żali się Jonsson. Wlasach rosnących na Islandii przed jej zasiedleniem dominowała brzoza.


Islandczycy z uporem dążą do zwiększenia lesistości wyspy

Obecnie zalesienia są także jednym z elementów islandzkiego programu ochrony klimatu. Islandia zamierza zredukować swoją emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50% najpóźniej w 2050 r.

Źródło: www.nytimes.com


Litwa

Perspektywa legalizacji pomiaru harwesterowego

Po wdrożeniu do praktycznego stosowania fotooptycznego pomiaru drewna stosowego Litewskie Lasy Państwowe zainicjowały proces legalizacji kolejnej nowoczesnej metody pomiaru drewna okrągłego – pomiaru harwesterowego. Specjalna komisja, wktórej skład weszli naukowcy ipraktycy leśni, zanalizowała techniczne, normatywne iprawne aspekty pomiaru drewna za pomocą systemów harwesterów. Jako konkluzję przedstawiła propozycję niezbędnych nowel do obowiązujących aktów prawnych iprzygotowała projekt zmian zasad pomiaru drewna okrągłego.


Litewskie Lasy Państwowe wdrażają pomiar harwesterowy

Jak poinformował wlistopadzie 2017 r. dyrektor generalny Litewskich Lasów Państwowych Rimantas Prūsaitis, jednym zpriorytetowych zadań państwowego gospodarstwa leśnego po jego reorganizacji w2018 r. ma być zdecydowane zwiększenie efektywności idokładności pomiaru drewna okrągłego. Litewskie LP zarządzają obszarem leśnym opowierzchni 1,08 mln ha. W2016 r. wygospodarowały zysk operacyjny wwysokości 8,7 mln euro (ok. 38 mln zł) przy przychodach rzędu 156,2 mln euro (ok. 689 mln zł) iodprowadziły do budżetu państwa dywidendę równą 18,1 mln euro (ok. 80 mln zł).

Źródło: www.gmu.lt


Finlandia

Akceptacja wzrostu pozyskania drewna

Sondaż opinii publicznej, zamówiony przez gazetę „Maaseudun Tulevaisuus”, wykazał, że Finowie generalnie zgadzają się ztwierdzeniem, że fińska gospodarka leśna jest prowadzona zgodnie zzasadami zrównoważonego rozwoju: tak uważał co drugi respondent, podczas gdy przeciwnego zdania była tylko jedna piąta ankietowanych.

Nieco zaskakująca była pozytywna reakcja Finów na planowany wzrost rocznego rozmiaru pozyskania drewna. Czterech na pięciu respondentów akceptowało pozyskanie, które jest: albo zdecydowanie mniejsze od przyrostu, albo nieco mniejsze od niego, albo mu równe, albo sporadycznie go przekracza. Trzy ostatnie opcje były wsumie akceptowane przez trzech na czterech ankietowanych (wrzeczywistości planowane pozyskanie ma się raczej zdecydowanie mieścić wgranicach przyrostu rocznego). 18% respondentów aprobowało pozyskanie sporadycznie przekraczające przyrost. Tę opcję częściej akceptowali mieszkańcy regionu metropolitalnego – to chyba najbardziej zaskakujący wynik sondażu. Poziom akceptacji dużego pozyskania drewna był najwyższy wgrupach wiekowych 65 iwięcej lat oraz 30–44 lata. Sondaż został przeprowadzony pod koniec października 2017 roku.

Zgodnie znajnowszymi szacunkami przyrost roczny fińskich zasobów drzewnych sięga 110 mln m3. Ubytki naturalne szacowane są na zdecydowanie mniej niż 10 mln m3. W2016 r. pozyskanie drewna kształtowało się wFinlandii na poziomie 62 mln m3. Fiński rząd planuje zwiększenie pozyskania rocznego o15 mln m3.

Źródło: www.smy.fi


 

Bawaria, Niemcy

Trzeci prywatny rezerwat lasu naturalnego

Bawarski minister odpowiedzialny za leśnictwo, Helmut Brunner, ustanowił wpaździerniku 2017 r. obszar leśny położony wpobliżu miejscowości Freihung 164. rezerwatem lasu naturalnego wBawarii. Jest to trzeci tego rodzaju rezerwat wbawarskich lasach prywatnych. Jego powierzchnia wynosi 19 ha. Od 1978 r. Bawaria tworzy sieć rezerwatów lasu naturalnego, obejmującą zbiorowiska leśne wstanie zbliżonym do naturalnego, które, pozostawione do spontanicznego rozwoju, mają stać się wprzyszłości lasami pierwotnymi landu. Wlasach państwowych znajduje się 156 takich rezerwatów, wlasach samorządowych – pięć. Bawarskie rezerwaty lasu naturalnego zajmują obecnie wsumie powierzchnię przekraczającą 7,5 tys. ha. Reprezentują wszystkie podstawowe zbiorowiska leśne występujące wBawarii.

Źródło: www.forstpraxis.de


Łotwa

Pierwsze stypendium artystyczne LVM

Niegiełdowa spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzająca blisko połową wszystkich lasów Łotwy, przyznała wlistopadzie 2017 r. swoje pierwsze stypendium artystyczne. Otrzymała je studentka Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych (LMA) Zoja Golubeva, która do leśnego konkursu stypendialnego zgłosiła pracę pt. „Serce lasu”. Kwota stypendium wynosi 1,5 tys. euro. Nagrodę-wyróżnienie LVM zdobyła Laura Vela za pracę pt. „Co tutaj rośnie?”. Wkonkursie na stypendium artystyczne LVM uczestniczyło 45 studentów LMA. Przedstawili oni wsumie 61 prac. Jury składało się ztrzech przedstawicieli LVM ityluż reprezentantów LMA, wtym jej rektora, prof. Kristapsa Zarinša. Jedenaście prac, które jury zakwalifikowało do etapu finałowego, było wgrudniu 2017 r. wystawianych wCentrum Obsługi Klienta LVM wRydze.

LVM mają wswojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, wtym 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają około tysiąca osób. Rocznie pozyskują ok. 5,6 mln m3 drewna przy przyroście równym 12 mln m3. Znaczą część zysku odprowadzają do budżetu (wostatnich latach była to corocznie kwota wgranicach od 30 mln do 70 mln euro).

Źródło: www.lvm.lv

Opr. A.S.