Z zagranicy 21/2017

27 lutego 2018 13:43 2018 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Bartnictwo w lasach państwowych

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Bezpośrednie subsydiowanie lasów niepaństwowych

Dania
Pierwsze szczenięta wilka od 200 lat

Hesja, Niemcy
Lasy Hesji przyjazne rodzinie


Bawaria, Niemcy
Bartnictwo w lasach państwowych

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF), największe niemieckie państwowe gospodarstwo leśne (755 tys. ha lasów), współpracują z trzema bawarskimi związkami pszczelarzy. Dotychczas zawarły w sumie 1,2 tys. stosownych umów. Liczba ta ma w przyszłości znacznie wzrosnąć za sprawą szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej. – W naszych regionalnych strategiach ochrony przyrody powinny być w jeszcze większym stopniu uwzględniane wymagania środowiskowe pszczół – uważa Martin Neumeyer, prezes dwuosobowego zarządu BaySF.

BaySF działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Dzielą się na 41 gospodarstw i 370 leśnictw. W 2016 r. zatrudniały 1144 osoby na stanowiskach nierobotniczych i 1421 pracowników na stanowiskach robotniczych. Pozyskały 4,7 mln m3 drewna. Do budżetu odprowadziły dywidendę w wysokości 65 mln euro (ok. 287 mln zł) przy dotacjach rzędu 7,5 mln euro (ok. 33 mln zł).


Wszystkie terytorialne jednostki BaySF nieodpłatnie udostępniają pszczelarzom swoje powierzchnie

Źródło: www.baysf.de


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Bezpośrednie subsydiowanie lasów niepaństwowych

W związku z wydanym przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zakazem łączenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe funkcji administracyjnych z gospodarczymi, tj. ze świadczeniem usług organizacyjnych z zakresu sprzedaży drewna i wykonywania zadań gospodarczych na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha, władze Badenii-Wirtembergii postanowiły przestawić system opieki nad lasami niepaństwowych tego landu z subsydiowania pośredniego na bezpośrednie.

Subsydiowanie pośrednie polegało na obsłudze lasów prywatnych i samorządowych przez leśników państwowych, oferowanej częściowo bezpłatnie i częściowo po obniżonych cenach (dzięki dotacjom celowym dla lasów państwowych). Praktyka ta dyskryminowała prywatnych oferentów świadczeń z zakresu obsługi niepaństwowych gospodarstw leśnych. Subsydiowanie bezpośrednie oznacza kierowanie wsparcia finansowego z budżetu prosto do właścicieli lasów i ich zrzeszeń, co daje tym podmiotom możliwość wyboru między ofertami państwowymi i prywatnymi. W nowym systemie, który ma zostać w pełni wdrożony do lipca 2019 r., kluczowa rola przypadnie zrzeszeniom leśnym. Gospodarstwo Krajowe ForstBW, zarządzające lasami państwowymi landu, będzie działało w formie niezależnego przedsiębiorstwa państwowego. Jego system informacyjny (FOKUS 2000) będzie funkcjonował oddzielnie od systemu administracji leśnej landu (to ona przejmie funkcje z zakresu władztwa administracyjnego), ale oprogramowanie jako takie będzie jednolite i dostępne także dla podmiotów trzecich. Reorganizacja struktur państwowego leśnictwa landu ma się odbywać w sposób odpowiedzialny pod względem społecznym (perspektywy pracy dla personelu leśnego).

Izba Leśna Badenii-Wirtembergii, reprezentująca interesy prywatnych i samorządowych właścicieli lasów w tym landzie, określa planowane przekształcenia jako krok we właściwym kierunku. Badeńsko-wirtemberski oddział Związku Leśników Niemieckich widzi w reformie szansę na unowocześnienie struktur leśnych landu, ale zarazem obawia się oszczędności etatowych i ewentualnego obniżenia standardów zagospodarowania lasów niepaństwowych.

Gospodarstwo Krajowe ForstBW ma pod swoim zarządem 324 tys. ha lasów państwowych. W swej obecnej formie jest ono zasadniczo organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowe jednostki ForstBW mają jednak podwójny status, ponieważ pełnią także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Dania
Pierwsze szczenięta wilka od 200 lat

W pięć lat od zaobserwowania pierwszego osobnika wilka w Danii pojawiło się tam pierwsze potomstwo tego drapieżnika. Myśliwi mówią o ośmiu szczeniętach. Trzy z nich zostały uchwycone przez fotopułapkę. Jest to pierwsza potwierdzona obserwacja wilcząt w Danii od przeszło 200 lat. Eksperci sądzą, że duńskie osobniki wilka podochodzą od jego środkowoeuropejskiej populacji.


Zdjęcia z fotopułapki, choć niewyraźne, nie pozostawiają wątpliwości - wilki zadomowiły się w Danii
Fot. www.woelfeindeutschland.de

Od 2014 r. obowiązuje w Danii plan zarządzania populacją wilka, wypracowany wspólnie przez tamtejszy związek łowiecki i resort środowiska. Plan reguluje kwestie subwencjonowania środków ochrony zwierząt gospodarskich i odszkodowań w przypadku ich zarznięcia przez wilki oraz określa kryteria identyfikowania nienaturalnie zachowujących się osobników i sposób postępowania wobec nich.

Źródło: www.jagderleben.de


Hesja, Niemcy
Lasy Hesji przyjazne rodzinie

Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”, zarządzające heskimi lasami państwowymi, otrzymało po raz kolejny certyfikat zakładu pracy przyjaznego rodzinie. Elastyczny czas pracy, ułatwiający opiekę na dziećmi i pomoc seniorom, możliwość telepracy i zindywidualizowane modele pracy na niepełnym etacie – wszystkie te rozwiązania, pozwalające godzić obowiązki rodzinne z pracowniczymi, są z powodzeniem praktykowane w Lasach Hesji. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

Zalet prorodzinnej polityki kadrowej doświadcza m.in. Yvonne Cnyrim, która pracuje jako referentka w biurze centrali Lasów Hesji. – Mogę odprowadzić córkę do przedszkola i w porze przedpołudniowej pracować w biurze. Przez dwa dni w tygodniu pracuję zdalnie z domu. W rezultacie mam więcej czasu zarówno dla córki, jak i na pracę. To jest plus, który w Lasach Hesji bardzo sobie cenię – mówi.

Lasy Hesji stoją w obliczu zmiany pokoleniowej. Gospodarstwo przyjmuje obecnie do pracy stosunkowo dużo młodych leśników. – Młodzi ludzie mają nowe pomysły i inne potrzeby. Wspieramy naszych pracowników w znajdowaniu modelu pracy, który pasuje do ich sytuacji życiowej – informuje Hans-Dieter Treffenstädt, kierownik działu kadr w Lasach Hesji (na zdj. na dole w środku prezentuje certyfikat). Za trzy lata zindywidualizowane modele pracy na niepełnym etacie mają być dostępne także dla leśniczych.

Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji” zatrudnia ok. 2250 pracowników. Ma pod swoim zarządem 342 tys. lasów państwowych. Obsługuje także lasy samorządowe (284 tys. ha) i prywatne (100 tys. ha). Zajmuje się ponadto międzynarodowym konsultingiem leśnym.


Źródło: www.hessen-forst.de

Opr. A.S.