Z zagranicy 17/2017

22 lutego 2018 11:58 2018 Wersja do druku

Zambia
Kompleksowa inwentaryzacja zasobów przyrody


Niemcy
Inwentaryzacja zasobów węgla w lasach

Czechy
LČR zwiększają zysk

Niemcy
Wzrost importu drewna iglastego z Polski

Litwa
Wyniki elektronicznej sprzedaży drewna

Czechy
LČR wśród 10 największych podatników CIT

Zambia
Kompleksowa inwentaryzacja zasobów przyrody


W Zambii trwa największa w historii tego kraju inwentaryzacja zasobów przyrody. Dane są zbierane na przeszło 4 tys. powierzchni próbnych.
Fot. www.fao.org/Michel Bassil

Jednym z najbardziej lesistych państw na Ziemi jest leżąca w południowej Afryce Zambia: 2/3 jej powierzchni zajmują lasy. Jednocześnie kraj ten cechuje się niestety jednym z największych na świecie stopni deforestacji. Warunkiem odwrócenia tego procesu i zapewnienia zrównoważonego użytkowania lasów jest ich kompleksowy monitoring. Dlatego zambijski resort leśnictwa i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia (FAO) przeprowadzają przy finansowym wsparciu rządu Finlandii największą w historii Zambii inwentaryzację zasobów przyrody.
Zambijska energetyka bazuje na energii hydroelektrycznej. Lasy odgrywają dużą rolę w zabezpieczaniu przepływu wód, działając niczym gąbka i uwalniając wodę w okresach suszy. Zambia miałaby z pewnością trudności z utrzymaniem wzrostu gospodarczego, gdyby nie jej lasy – mówi Wesley Roberts, doradca techniczny z ramienia FAO. Ponadto lasy wytwarzają ok. 6% zambijskiego produktu krajowego brutto przez zapewnienie miejsc pracy oraz dostarczanie drzewnych i niedrzewnych produktów leśnych. Dlatego deforestacja w Zambii podminowuje nie tylko światowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu, lecz również gospodarkę tego kraju.
Terenowe drużyny inwentaryzacyjne pracują w Zambii od 2013 roku. Dane są pozyskiwane na przeszło 4 tys. powierzchni próbnych, rozsianych po całym kraju. Drugą metodą gromadzenia informacji jest analiza obrazów satelitarnych.
Jeśli Zambia będzie skutecznie walczyła z deforestacją, uzyska dostęp do odpowiednich funduszy kompensacyjnych. Środki z nich są przeznaczane na wspieranie krajów, które zwiększają poziom sekwestracji węgla.
Źródło: www.fao.org

Niemcy
Inwentaryzacja zasobów węgla w lasach

W maju 2017 r. rozpoczęła się we wszystkich 16 niemieckich krajach związkowych inwentaryzacja zasobów węgla w żywej i martwej biomasie leśnej. Prace terenowe mają potrwać do końca 2017 roku. Inwentaryzację, obejmującą wszystkie rodzaje własności leśnej, zarządziło Federalne Ministerstwo Rolnictwa. Koordynatorem prac jest państwowy Federalny Instytut Badawczy im. Johanna Heinricha von Thünen (TI). Podstawowych informacji o zasobach węgla w niemieckich lasach dostarczyły ostatnie tamtejsze wielkoobszarówki – trzecia inwentaryzacja stanu lasów i druga inwentaryzacja stanu gleb leśnych. Jednak ponieważ niemieckie wielkoobszarówki powtarzane są po stosunkowo długim czasie, wprowadzona została specjalna międzyokresowa inwentaryzacja zasobów węgla.
Źródło: www.forstpraxis.de

Czechy
LČR zwiększają zysk

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające w swojej pieczy 1,28 mln ha czeskich lasów państwowych, wygospodarowały w pierwszym kwartale 2017 r. zysk w wysokości 1,72 mld CZK (ok. 274 mln zł) przy przychodach rzędu 2,72 mld CZK (ok. 433 mln zł). W analogicznym okresie roku 2016 zysk LČR wynosił 1,59 mld CZK (ok. 253 mln zł). W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. LČR pozyskały 1,86 mln m3 drewna. Przed rokiem było to 1,76 mln m3. LČR borykają się jednak ze spadkiem cen drewna, będącym głównie następstwem trafiania na rynek dużych ilości drewna poklęskowego.
Źródło: www.lesycr.cz

Niemcy
Wzrost importu drewna iglastego z Polski

Zgodnie z informacjami niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2017 r. ilość iglastego drewna do przerobu przemysłowego, sprowadzanego do Niemiec z Polski, wzrosła o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wolumen niemieckiego importu tego surowca drzewnego z Polski osiągnął w pierwszych trzech miesiącach br. poziom 303 tys. m3. Średnia wartość drewna importowanego przez Niemców z różnych państw wynosiła na granicy 48 euro/m3.
Źródło: www.forstpraxis.de

Litwa
Wyniki elektronicznej sprzedaży drewna

30 maja br. zakończyły się przeprowadzane na platformie internetowej www.ameps.lt aukcje drewna okrągłego i energetycznego, oferowanego przez Litewskie Lasy Państwowe do sprzedaży w ramach umów obejmujących drugie półrocze 2017 r. i umów wieloletnich. Nabywców znalazło 98% oferty, której łączny wolumen wynosił 817 tys. m3. Przeciętna cena drewna okrągłego, uzyskana przez Litewskie LP, osiągnęła poziom 41,1 euro/m3 (ok. 172 zł). To oznacza wzrost o 5,4% w stosunku do poziomu cen z pierwszego kwartału. W największym stopniu wzrosły ceny dębowego drewna tartacznego (18,4%), jesionowego drewna tartacznego (16%), olchowego drewna tartacznego (16,5%) i jesionowej papierówki (16,6%). Nieznacznie obniżyła się natomiast cena świerkowego drewna tartacznego (-1,5%).


Litewskie Lasy Państwowe, podobnie jak nasze PGL LP, oferują drewno na platformie internetowej


Litewskie LP sprzedają przez Internet ok. 92% drewna okrągłego. Przy tym na sprzedaż w ramach umów długoterminowych przypada maksymalnie 60% wolumenu oferty. Właściciele lasów prywatnych nie mogą korzystać z platformy www.ameps.lt.
Źródło: www.gmu.lt

Czechy
LČR wśród 10 największych podatników CIT

Czeskie Ministerstwo Finansów ogłosiło w kwietniu 2017 r. listę 20 największych płatników podatku CIT za rok 2016 w Republice Czeskiej. Na ósmym miejscu w tym rankingu uplasowały się Lasy Republiki Czeskiej (LČR), które zarządzają czeskimi lasami państwowymi. LČR odprowadziły do kasy państwowej z tytułu podatku CIT za 2016 r. blisko 1,2 mld CZK (ok. 196 mln zł). Największym czeskim płatnikiem podatku CIT była spółka akcyjna Škoda Auto (6,1 mld CZK). Lista 20 największych podatników CIT w Republice Czeskiej sporządzana jest od 2003 roku. Całkowity wolumen wpływów z podatku CIT do czeskiego budżetu wyniósł w 2016 roku. 156 mld CZK – o 18 mld CZK więcej niż w 2015 roku. Przy tym ok. 22% całkowitego wolumenu przypadło na 20 największych płatników podatku CIT.
W samych tylko ostatnich trzech latach odprowadziliśmy do budżetu państwa 3,3 mld CZK podatku CIT. LČR powtórnie dowiodły, że należą do czołówki firm, które dzięki efektywnemu gospodarowaniu i odpowiedzialnemu podejściu do zobowiązań podatkowych wnoszą poważny wkład do kasy państwowej – mówi Karel Buchta, dyrektor ds. ekonomicznych w LČR.
Działające w formie przedsiębiorstwa państwowego LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha i sprawują pieczę nad blisko 1/3 czeskich wód płynących. Zatrudniają ok. 3,5 tys. pracowników. W roku 2016 LČR pozyskały 8,1 mln m3 drewna. Oprócz podatków do budżetu państwa odprowadziły dywidendę w wysokości 5,6 mld CZK (ok. 912 mln zł). C
Źródła: www.lesycr.cz, www.financnisprava.cz

 

Opr. A.S.