Z zagranicy 6/2017

22 lutego 2018 08:43 2018 Wersja do druku

Austria
Walka o uratowanie jesionu

Łotwa
Darowizny LVM na cele społeczne

Litwa
Zamysł reformy państwowego leśnictwa

Świat
Seul gospodarzem Światowego Kongresu Leśnictwa 2021

Czechy
Służbowe SUV-y dla leśniczych

Austria
Walka o uratowanie jesionu

Patogeniczny grzyb Hymenoscyphus fraxineus grasuje w Austrii od 2007 roku. Obecnie zamieranie jesionu wyniosłego stało się w alpejskiej republice tak powszechne, że w niektórych jej częściach gatunek ten jest bliski wyginięcia. Naukowcy ze Związkowego Centrum Badawczego Leśnictwa (BFW) i Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU) gorączkowo poszukują rozwiązań mogących uratować jesion.


Grzyb Hymenoscyphus fraxineus doprowadził w niektórych regionach Austrii niemal do wyginięcia jesionu
Fot. UZ

Nawet w silnie porażonych drzewostanach spotykane są pojedyncze drzewa, które nie są opanowane przez grzyb. Osobniki te są rozmnażane i ich potomstwo jest badane pod kątem odporności na patogena. Rośliny o potwierdzonej odporności służą za materiał wyjściowy do zakładania nowych plantacji nasiennych. – Bez eksperckiej pomocy ze strony BFW i BOKU uratowanie tego ważnego gatunku drzewa nie będzie możliwe – twierdzi Peter Mayer, kierownik BFW.

Źródło: www.forstpraxis.de


Łotwa
Darowizny LVM na cele społeczne

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) corocznie przyznają organizacjom pożytku publicznego i fundacjom darowizny na cele społeczne. Fundusz darowizn osiąga łącznie poziom setek tysięcy euro. Preferowane są cztery kategorie projektów społecznych, a mianowicie: pomoc dla dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach, pomoc dla grup w trudnej sytuacji społecznej, pomoc ukierunkowana na umożliwienie seniorom prowadzenia aktywnego trybu życia w godnych warunkach i pomoc ukierunkowana na integrację społeczną.

Aby zapewnić transparentność przyznawania i wykorzystywania darowizn, LVM powierzyły administrowanie nimi trzem niezależnym organizacjom charytatywnym. Organizacje te rozdzielają dotacje między projekty społeczne w drodze konkursu organizowanego każdorazowo na początku roku. Kontrolują również wydatkowanie przyznanych pieniędzy.

LVM działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Mają w swojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,41 mln ha lasów. Zatrudniają ok. tysiąca osób. 90% zysku (kwota rzędu 60 mln euro) odprowadzają do budżetu. Zgodnie ze strategią LVM priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki jest ochrona przyrody.

Źródło: www.lvm.lv


Litwa
Zamysł reformy państwowego leśnictwa

Litewski minister środowiska Kęstutis Navickas przedstawił do publicznej debaty wizję reformy struktur lasów państwowych na Litwie. Celem reformy ma być zwiększenie efektywności i transparentności gospodarowania majątkiem państwowym i zasobami naturalnymi. Podstawową proponowaną zmianą jest scalenie 42 litewskich nadleśnictw, które mają status przedsiębiorstw państwowych, w jedną firmę państwową.

Fot. www.wikipedia.org
Jestem przekonany, że konsolidacja państwowej gospodarki leśnej w ramach jednej firmy państwowej daje najlepszą gwarancję zapewnienia długookresowej stabilizacji ekonomicznej i prężności państwowego sektora leśnego, jak również podniesienia ekologicznej i społecznej wartości lasów. Gospodarka leśna wymaga zreformowania, chociażby ze względu na potrzebę poprawy transparentności i efektywności ekonomicznej. To jest naszym głównym celem – mówi Kęstutis Navickas.

W 42 litewskich nadleśnictwach, gospodarujących w lasach o powierzchni 1,06 mln ha, pracuje ok. 4 tys. osób, w tym 2 tys. pracowników na stanowiskach nierobotniczych (1200 leśników i 800 specjalistów administracji). Reforma zakłada kompresję rozbudowanego aparatu administracyjnego: złączenie odrębnych osób prawnych w jedną całość pozwala na uniknięcie niepotrzebnego powielania ogólnych funkcji administracyjnych.

Źródło: www.am.lt


Świat
Seul gospodarzem Światowego Kongresu Leśnictwa 2021

Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zdecydowała, że XV Światowy Kongres Leśnictwa, przypadający w 2021 r., odbędzie się w Seulu – stolicy Korei Południowej. Organizowany co sześć lat kongres jest najważniejszym zjazdem światowej społeczności związanej z leśnictwem. Stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń dla rządów, uczelni oraz przedstawicielstw społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.


Decyzję o wyborze Korei Południowej na gospodarza XV Światowego Kongresu Leśnictwa FAO ogłosiło w grudniu ub. roku
Fot. www.english.forest.go.kr

Kongres, który po raz pierwszy miał miejsce w 1926 r., dotychczas tylko dwa razy gościł w regionie Azji i Pacyfiku: w Indiach w 1954 r. i w Indonezji w 1978 roku. Ostatnio odbył się w 2015 r. w Durbanie w RPA, gromadząc blisko 4 tys. delegatów z 138 krajów. Koreańczycy chcą sprawić, żeby impreza w 2021 r. była „wolna od papieru, węgla i barier językowych”.

Źródło: www.fao.org


Czechy
Służbowe SUV-y dla leśniczych

W 2017 r. następni leśniczowie Lasów Republiki Czeskiej (LČR) otrzymają nowe samochody służbowe. Od ub. roku w czeskich lasach państwowych jeździ już 530 egzemplarzy modelu Škoda Yeti. Do września br. ma do nich dołączyć 411 kompaktowych SUV-ów Hyundai Tucson. Dostarczy je spółka Hyundai Motor Czech, która wygrała ogłoszony przez LČR przetarg o wartości 153,2 mln CZK netto. W tym roku LČR planują jeszcze przetarg na dostawę 15 samochodów typu pickup.


Fot. www.press.hyundai.cz

Umowa na dostawę samochodów Hyundai Tucson w kolorze zielonym została podpisana 3 stycznia. – Samochody z fabryki w morawsko-śląskich Noszowicach mają zostać dostarczone w ciągu ośmiu miesięcy. Jeden egzemplarz z zapewnionym trzyletnim serwisem będzie kosztował 372763 korony bez VAT-u – mówi Radovan Srba, dyrektor handlowy LČR. O zawarcie umowy na dostawę samochodów do LČR ubiegały się także firmy Škoda Auto i BARTH. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył jednak Hyundai. – Samochód Hyundai Tucson jest czeskim i europejskim bestsellerem. O jego wysokiej jakości świadczy sukces w tym przetargu – twierdzi Vladimír Vošický, dyrektor generalny spółki Hyundai Motor Czech.

Egzemplarze modelu Hyundai Tucson, przeznaczone dla leśniczych czeskich lasów państwowych, będą wyposażone w tzw. pakiet terenowy. – Zespół ten chroni pojazd przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie. Specjalnie osłonięte będą np. przewody, obudowa silnika i zbiornik paliwa – informuje Radovan Srba.

LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,23 mln ha. Zatrudniają ok. 3380 osób, w tym 960 pracowników na stanowiskach robotniczych. W 2016 r. wypłaciły państwu czeskiemu dywidendę w wysokości 5,6 mld CZK (ok. 917 mln zł). Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko jedną 1/3 wód płynących.

Źródło: www.lesycr.cz

Opr. A.S.