Z zagranicy 4/2017

22 lutego 2018 08:42 2018 Wersja do druku

Niemcy
Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o lasach

Czechy
Wpłata do budżetu za 2016 rok

Szwecja
Rekordowe dostawy tarcicy do Polski

Niemcy
Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o lasach

W grudniu 2016 r. niemiecki parlament – Bundestag – znowelizował federalną ustawę o lasach. Istotą noweli jest wyłączenie spod działania ustawy o ochronie konkurencji tej części działalności niemieckich państwowych gospodarstw leśnych, która polega na świadczeniu usług z zakresu organizacji wykonywania zadań gospodarczych na rzecz lasów prywatnych i samorządowych. Konkretnie chodzi o usługi, które poprzedzają właściwą sprzedaż drewna.

Nowelizacja niemieckiej federalnej ustawy o lasach jest pokłosiem postępowania antymonopolowego wobec Badenii-Wirtembergii i Gospodarstwa Krajowego ForstBW, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi tego landu. W lipcu 2015 r. niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe, łącząc funkcje administracyjne z gospodarczymi, naruszają zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym urząd zakazał lasom państwowym świadczenia takich usług na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha, jak: sprzedaż drewna, organizowanie pozyskania drewna i dokonywania jego odbiórki, sporządzanie wykazów odbiorczych, wyznaczanie cięć, opracowywanie rocznych planów gospodarczych i techniczne zarządzanie gospodarstwem leśnym. Generalnie urząd zakazał lasom państwowym Badenii-Wirtembergii oferowania lasom prywatnym i samorządowym usług po cenach poniżej kosztów.


Nowelizacja federalnej ustawy o lasach z 2016 r. jest krytycznie oceniana przez prywatnych właścicieli lasów. Podoba się natomiast leśnikom lasów państwowych

Land Badenia-Wirtembergia zaskarżył decyzję Federalnego Urzędu Antymonopolowego. Proces jest w toku. Ogłoszenie ostatecznego wyroku przez sąd jest spodziewane na wiosnę 2017 roku. Przebieg dotychczasowego postępowania wskazywał na to, że sąd zasadniczo odrzuci skargę Badenii-Wirtembergii. Tymczasem niemiecki rząd federalny pospiesznie doprowadził do wyżej wspomnianej nowelizacji ustawy o lasach, tak że teraz zakaz może objąć wyłącznie właściwą sprzedaż drewna. Decyzja rządu federalnego budzi kontrowersje w niemieckich kręgach leśnych. Leśnicy z lasów państwowych cieszą się z nowelizacji. Krytycznie ocenia ją natomiast wiele organizacji właścicieli lasów prywatnych.

Nieuwzględnienie precedensowego orzeczenia sądu i jednoznacznych ocen komisji antymonopolowej sprawi, że ustawa ta będzie stała na glinianych nogach – twierdzi Philipp zu Guttenberg, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW). Przewodniczący AGDW uważa za osobliwe to, że znaczna część niemieckiego Bundestagu, normalnie w zdecydowany sposób opowiadająca się za wzmocnieniem Urzędu Antymonopolowego i występująca przeciwko politycznym nadużyciom, akurat w tym przypadku przymyka na nie oczy beż żadnych skrupułów. Philipp zu Guttenberg zwraca również uwagę na fakt, że sprawa nie została jeszcze zbadana pod kątem prawa unijnego. W rezultacie można odnieść wrażenie, że zabezpieczenie państwowych beneficjów jednoznacznie bierze tutaj górę nad praworządnością i bezpieczeństwem prawnym.

Z kolei Związek Leśników Niemieckich (BDF) uznaje nowelizację za dobre rozwiązanie. – Cieszymy się, że po przeszło trzech latach mogła wreszcie zostać zamknięta sprawa, która silnie polaryzowała branżę leśno-drzewną. Teraz wszyscy możemy się znów skoncentrować na ważnych tematach– mówi Ulrich Dohle, przewodniczący BDF.

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy
Wpłata do budżetu za 2016 rok

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, wpłaciły w grudniu 2016 r. do budżetu państwa 5,6 mld CZK (ok. 917 mln zł). W ciągu ostatnich czterech lat LČR wypłaciły państwu czeskiemu dywidendę w łącznej wysokości 26,3 mld CZK (ok. 4,3 mld zł), co daje blisko 2,5 tys. CZK (ok. 409 zł) na jednego obywatela Republiki Czeskiej.

Regularnie odprowadzamy zyski z naszej działalności do budżetu państwa – zaznacza Karel Buchta, dyrektor ds. ekonomicznych LČR. – W 2017 r. planujemy wpłatę budżetową w wysokości 2 mld koron. W latach poprzednich wpłaty do budżetu pochodziły z rozwiązania rezerwy utworzonej z zysków zakumulowanych od 1992 r., a więc od momentu rozpoczęcia przez LČR działalności w formie przedsiębiorstwa państwowego. Od 2017 r. wysokość wpłat do budżetu państwa ma już być powiązana z wynikiem ekonomicznym przedsiębiorstwa w danym okresie obrachunkowym – wyjaśnia Daniel Szórád (na zdjęciu), dyrektor generalny LČR.

LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,23 mln ha. Zatrudniają ok. 3380 osób, w tym 960 pracowników na stanowiskach robotniczych. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko 1/3 czeskich wód płynących.

 

Źródło: www.lesycr.cz

 


Szwecja
Rekordowe dostawy tarcicy do Polski

W 2016 r. Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – zwiększyła o 150% sprzedaż swojej tarcicy w Polsce. Większość surowca dostarczanego przez Södrę to tarcica konstrukcyjna, która cieszy się w naszym kraju dobrą opinią ze względu na swoją wyrównaną jakość. A mniej odpadów oznacza więcej surowca za tę samą cenę. Wzrost sprzedaży Södry na polskim rynku jest także wynikiem odpowiednich inwestycji. – Wyroby, na które jest w Polsce popyt, należą do podstawowego segmentu naszej oferty. Generalnie właśnie na tych produktach koncentrujemy się w naszym długofalowym planowaniu – mówi Andreas Jonasson, menedżer ds. marketingu w dziale drzewnym Södry. Surowiec tego zrzeszenia stanowi obecnie przeszło 20% całości szwedzkich dostaw drewna do Polski.


Większość tarcicy dostarczanej przez Södrę do Polski to jej odmiana konstrukcyjna
Fot. www.sodra.com

Södra zrzesza ok. 50 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,44 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia w sumie 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC.

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.