Z zagranicy 19/2016

27 września 2016 13:16 2016 Wersja do druku

Szwecja
Planują likwidacyjny skup uprawnień do emisji

Ukraina
Nielegalne pozyskanie drewna w Karpatach

Szkocja, Wielka Brytania
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Austria
Pozyskanie drewna w 2015 roku


Szwecja
Planują likwidacyjny skup uprawnień do emisji

W lipcu 2016 r. szwedzkie władze oświadczyły, że będą skupować i wycofywać z obiegu miliony uprawnień do emisji w celu zmniejszenia nadwyżki jednostek CO2w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS). Co roku zamierzają inwestować 300 mln koron szwedzkich (ok.32mln euro) w likwidację ok. 7 mln uprawnień do emisji CO2. Likwidacyjny skup planowany jest w okresie od 2018 do 2040 roku.


Wiele szwedzkich środowisk domagało się, by kopalnie i elektrownie szwedzkiego koncernu Vattenfall w Niemczech zostały zamknięte ze względów ekologicznych

Fot. www.flickr.com/Sean Gallup

Szwecja ma nadzieję, że skup przyczyni się do rozwiązania problemu niskich cen uprawnień wskutek ich nadpodaży. Niestety, skasowanie 7mln uprawnień – stanowiących zaledwie 0,4% obecnej ich nadwyżki (blisko 2 mld) – będzie miało marginalny wpływ na cenę jednostek CO2i wielkość ich nadpodaży. Dlatego krytycy szwedzkiego planu twierdzą, że skup likwidacyjny będzie trwonieniem publicznych pieniędzy, które mogłyby zostać zainwestowane w inne rozwiązania chroniące klimat.

Niektórzy przypuszczają, że plan skupu likwidacyjnego powiązany jest w jakiś sposób ze sprzedażą kopalni węgla brunatnego i opalanych nim elektrowni, posiadanych w Niemczech przez szwedzki państwowy koncern energetyczny Vattenfall. Wiele szwedzkich środowisk domagało się bowiem, żeby kopalnie i elektrownie te zostały po prostu zamknięte ze względów ekologicznych. Nie będzie więc zaskoczeniem, gdy fundusz na skup uprawnień będzie równy wpływom ze sprzedaży działu węgla brunatnego w Niemczech przez koncern Vattenfall.

W bieżących negocjacjach w sprawie unijnej polityki klimatycznej szwedzki rząd opowiedział się za rewizją systemu ETS i anulowaniem po pewnej liczbie lat nadwyżki uprawnień, zgromadzonej obecnie w rezerwie stabilizującej rynek CO2(Market Stability Reserve, MSR). Ponadto Szwecja postuluje zwiększenie zakresu redukcji emisji w sektorach objętych systemem ETS. Te szwedzkie działania są mniej spektakularne niż plan skupu likwidacyjnego, ale mogą dopomóc Unii w osiągnięciu jej celów klimatycznych.

Źródło: www.carbonmarketwatch.org

 

Ukraina
Nielegalne pozyskanie drewna w Karpatach

Ekolodzy alarmują: w ciągu ostatnich dwóch lat w ukraińskich Karpatach drastyczne zwiększyła się skala nielegalnego pozyskania drewna. Rozmiar dewastacji karpackich lasów unaoczniają publikowane w Internecie zdjęcia z powietrza, przedstawiające wylesione stoki.

Nielegalnie pozyskane drewno jest masowo eksportowane do unijnych sąsiadów Ukrainy, w tym do Polski. Proceder ten jest praktycznie bezkarny. Nad wszystkim czuwa bowiem leśna mafia, która z kolei ma ochronę kręgów wielkiego biznesu. Zdaniem ekologów wpływy ze sprzedaży nielegalnie pozyskiwanego i eksportowanego drewna trafiają też do kieszeni lokalnych policjantów, celników, prokuratorów, którzy w zamian kryją kontrabandę. Uwikłani w nią mają być też celnicy z państw unijnych. W rezultacie Ukraina traci miliardy hrywien, a region Karpat zmierza ku katastrofie ekologicznej (erozja, powodzie).


Nielegalne pozyskanie drewna wukraińskich Karpatach stale rośnie, a proceder pozostaje praktycznie bezkarny
 
Fot. www.zak-kor.net

Nielegalne pozyskanie odbywa się najczęściej pod płaszczykiem cięć sanitarnych. Mogłoby to zostać ukrócone przez inspekcję, ale na przeszkodzie temu stoi, zdaniem ekologów, przekupność ukraińskich inspektorów. Nielegalnym pozyskaniem drewna trudni się niemała część miejscowej ludności, która nie jest w stanie przeżyć z legalnych zajęć.

Regionalne władze zaprzeczają twierdzeniom o masowym, niekontrolowanym pozyskiwaniu drewna. Utrzymują, że etaty cięć nie są przekraczane. Została wprowadzona elektroniczna rejestracja drewna. Znaczniki z kodem kreskowym ułatwiają identyfikację każdej sztuki. Informacja o tym, co się dzieje w lasach, jest na bieżąco dostępna w Internecie.

W ub. roku Rada Najwyższa Ukrainy – ukraiński parlament – wprowadziła 10-letnie moratorium na eksport drewna okrągłego. Środek ten miał chronić lasy przed dewastacją i zarazem zapewniać zaopatrzenie ukraińskiego przemysłu drzewnego w surowiec. Praktyka pokazuje, że cel ten nie został osiągnięty. Wagony wyładowane drewnem nadal jadą za granicę. Handlarze nielegalnym drewnem wiedzą, jak obejść zakaz eksportu. Potrzebna jest więc przede wszystkim ścisła kontrola pozyskania.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, żemoratorium na eksport drewna jest sprzeczne z założeniami układu stowarzyszeniowego między Ukrainą a UE i nie odpowiada warunkom ukraińskiego członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Źródło: www.counterpunch.org

 

Szkocja, Wielka Brytania
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Komisja Leśna Szkocji, sprawująca pieczę nad szkockimi lasami państwowymi i nadzorująca lasy prywatne, realizuje od 2007 r. leśny program pomocy osobom dorosłym z długotrwałymi zaburzeniami psychicznymi. Cotygodniowe zajęcia na łonie leśnej przyrody, prowadzone są przez odpowiednio wyszkolonych przewodników.


Z zajęć skorzystało już 200 grup, liczących w sumie 1800 osób
 
Fot. www.scotland.forestry.gov.uk

Zajęcia, których pełny cykl trwa 12 tygodni, mają pomagać w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz w rozwijaniu zdolności komunikacyjnych. Program zajęć obejmuje ćwiczenia fizyczne w formie marszów i gimnastyki tai chi, prace związane z ochroną przyrody, rękodzielnictwo i naukę o przyrodzie, w tym rozpoznawanie roślin drzewiastych i ptaków.

Przy realizacji projektu Komisja Leśna Szkocji współpracuje z 17 partnerami, wśród których są różne terenowe służby władz samorządowych oraz fundacje ekologiczne i charytatywne. Program zajęć został zatwierdzony przez ekspertów szkockiej publicznej służby zdrowia. C

Źródło: scotland.forestry.gov.uk

Austria
Pozyskanie drewna w 2015 roku

W austriackich lasach zostało w ub. roku pozyskanych łącznie 17,5 mln m3drewna. To o 2,7% więcej niż w 2014 roku. W stopniu ponadprzeciętnym, bo o 6,7%, wzrosło pozyskanie drewna tartacznego. Aż 42% austriackiego pozyskania stanowiło drewno poklęskowe, którego ilość wzrosła o 58% w stosunku do 2014 roku. Rozmiar użytkowania przedrębnego spadł o 11%. C

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.