Z zagranicy 15-16/2016

27 września 2016 13:15 2016 Wersja do druku

Finlandia 

Projekt węglowo-przyrostowy „Las 150”

Austria 
Leśne 2016 piwem jałowcowym

Szwecja
Södra emituje zielone obligacje

Finlandia 
Porażka Metsähallitusa w sądzie


                Fot. www.smy.fi


Finlandia
Projekt węglowo-przyrostowy „Las 150”

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) rozpoczyna realizację ogólnokrajowego projektu badawczego, którego celem jest zgromadzenie kompleksowych informacji o możliwościach zwiększenia rocznego przyrostu zasobów drzewnych Finlandii i o ekologicznych implikacjach tego procesu. Obecnie przyrost roczny w fińskich lasach kształtuje się na poziomie nieco przekraczającym 100mlnm3. W przyszłości mógłby sięgać 150 mln m3 – stąd nazwa projektu: „Las 150”.

Intencją badań nie jest jednak rozwój nowych metod gospodarki leśnej. Chodzi o stworzenie bazy aktualnej wiedzy o różnych metodach gospodarowania na różnych siedliskach we wszystkich zakątkach Finlandii i o potencjale tych siedlisk. – Nigdy jeszcze nie kalkulowaliśmy, jaki ogólnokrajowy efekt mogą przynieść różne metody gospodarowania – mówi Jari Hynynen, naukowiec z instytutu Luke.

Ewaluacja potencjału przyrostowego
będzie uwzględniała efektywność kosztową oraz krótką (dziesięcioletnią) i długą perspektywę czasową. Celem ewaluacji jest identyfikacja metod gospodarowania optymalnych w danych
warunkach lokalnych. Fińscy naukowcy zdają sobie sprawę z tego, że wiedza o ekologicznych implikacjach zwiększania przyrostu jest niewystarczająca. – Przykładowo: wpływ tego procesu na pochłanianie CO2przez lasy nie ma bynajmniej tak prostego charakteru, jak dotychczas przypuszczaliśmy – zaznacza Jari Hynynen.

Instytut Zasobów Naturalnych powstał w 2015 r. w wyniku fuzji fińskich państwowych instytucji badawczych obsługujących rolnictwo, gospodarkę żywnościową, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz inne dziedziny związane z odnawialnymi zasobami naturalnymi. Wśród zespalanych jednostek był renomowany Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa (Metla). 

Źródło: www.smy.fi


Austria
Leśne 2016 piwem jałowcowym

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi
Republiki Austrii, od lat warzy we współpracy z mistrzem piwowarskim Axelem Kiesbye
koneserskie piwo Leśne. Każdego roku jest ono wzbogacane o inny dodatek pochodzący z lasu. W 2016 r. wybór padł na gałązki, igły i szyszkojagody alpejskiej odmiany jałowca. Składniki te zostały pozyskane w lipcu w lasach ÖBf.
– Szyszkojagody jałowca mają wyjątkowo intensywny aromat, a gałązki, kora i igły nadają piwu nasyconą złotą barwę i sublimują jego smak – mówi Axel Kiesbye.

Leśne 2016 będzie sprzedawane od października br. w butelkach o pojemności 0,75 i 0,33 l oraz w małych, 24-litrowych beczkach. Z uwagi na stosunkowo dużą zawartość alkoholu będzie mogło leżakować przez wiele lat.

Spółka ÖBf zaczęła produkować limitowane partie piwa Leśnego w 2011 roku. Podstawowym składnikiem do warzenia pierwszego rocznika piwa Leśnego były młode pędy jodłowe. W 2012 r. zostały one zastąpione nasionami limby, w 2013 r. – młodymi pędami i szyszkami modrzewia, a w roku 2014 – młodymi szyszkami sosny czarnej. W 2015 r. leśnym dodatkiem była żywica świerkowa z naturalnych wycieków. 

Źródło: www.bubndesforste.de


Szwecja
Södra emituje zielone obligacje

W celu finansowania inwestycji proekologicznych Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – emituje tzw. zielone obligacje. – Rynek kapitałowy okazuje duże zainteresowanie inwestowaniem w Södrę, w której zrównoważony rozwój ma długie tradycje. Nasze celulozownie praktycznie wcale już nie zużywają paliw kopalnych – mówi Lars Idermark, prezes i zarazem dyrektor generalny Södry. Zrzeszenie dąży zarówno do zwiększenia zdolności produkcji celulozy, jak i do podniesienia poziomu efektywności energetycznej swoich wytwórni. Wolumen stosownego programu inwestycyjnego sięga 6 mld koron szwedzkich.


Celulozownie Södry praktycznie nie zużywają już paliw kopalnych. M.in. dzięki temu zrzeszenie  mogło wyemitować pierwsze zielone obligacje o wartości 1 mld koron szwedzkich
Fot. www. sodra.com 


Emisja zielonych obligacji stała się możliwa po przejściu przez Södrę odpowiedniego audytu. Jego wykonawcą był Ośrodek Międzynarodowych Badań nad Klimatem i Środowiskiem (CICERO) – niezależna norweska instytucja naukowa. Ośrodek przyznał Södrze najwyższy rating w systemie zielonych obligacji (odcień ciemnozielony). Pierwsze obligacje Södry mają łączną wartość 1 mld koron, a okres ich wykupu wynosi pięć lat. Są to obligacje o oprocentowaniu zmiennym (STIBOR 3M +1,60% w skali roku). Instrument finansowy, który jest określany mianem zielonych obligacji, funkcjonuje w Szwecji od trzech lat.

Södra zrzesza 50,4 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,44 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC. 

Źródło: www.sodra.com


Finlandia
Porażka Metsähallitusa w sądzie

Okręgowy Sąd w Helsinkach oddalił roszczenia o odszkodowanie, z którymi fiński koncern Metsähallitus, obejmujący lasy państwowe i parki narodowe, wystąpił wobec firm drzewnych, biorących udział w zmowie cenowej w latach 1997–2004. – Właśnie otrzymaliśmy uzasadnienie decyzji sądu. Wraz z naszymi ekspertami wnikliwie przestudiujemy ten materiał i rozważymy podjęcie dalszych kroków – mówi Esa Härmälä, dyrektor generalny Metsähallitusa.

Wiosną 2004 r. spółka UPM-Kymmene wystąpiła do fińskiego urzędu ochrony konkurencji z wnioskiem o zwolnienie z kary finansowej nałożonej na ten podmiot gospodarczy za zmowę cenową z firmami Metsäliitto i Stora Enso. W 2006 r. urząd ochrony konkurencji przekazał sprawę do Sądu Handlowego, który w swoim orzeczeniu potwierdził stosowanie przez trzy ww. firmy drzewne niedozwolonych praktyk kartelowych w latach 1997–2004 na fińskim rynku drewna okrągłego. Zmowa cenowa objęła 100% fińskiego rynku papierówki i 80% całego rynku drewna okrągłego. Firmy drzewne wymieniały się np. informacjami o stanie i treści swoich negocjacji z Metsähallitusem. Orzeczenie nabrało mocy prawnej w styczniu 2010 roku. Na firmy zostały ostatecznie nałożone kary finansowe w łącznej wysokości przeszło 50 mln euro.

Metsähallitus jest największym dostawcą surowca drzewnego w Finlandii. W odróżnieniu od innych fińskich gospodarstw leśnych sprzedaje drewno nie na pniu, lecz loco zakład. Negocjowane przez Metsähallitusa ceny drewna obejmują więc także koszty pozyskania, zrywki, transportu i usług logistycznych. W związku z tym skutki zmowy cenowej były dla fińskich lasów państwowych szczególnie dotkliwe. Zewnętrzni eksperci oszacowali straty poniesione przez państwowy koncern na 159,4 mln euro. W 2011 r. Metsähallitus wystąpił do Sądu Okręgowego w Helsinkach z roszczeniem o odszkodowanie od firm UPM-Kymmene, Metsäliitto i Stora Enso. Proces sądowy trwał przeszło pięć lat.

Fiński państwowy koncern Metsähallitus składa się z segmentu podmiotów gospodarczych i segmentu finansowanego głównie z budżetu państwa. Podstawową jednostką segmentu podmiotów gospodarczych jest Gospodarstwo Leśne, które od połowy kwietnia 2016 r. jest niegiełdową spółką akcyjną (wcześniej działało na zasadach przedsiębiorstwa państwowego). Jednostka ta ma w swoim zarządzie 3,5mln ha lasów. Zatrudnia ok.300pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 430robotników leśnych. Do budżetu państwa odprowadza corocznie dywidendę w wysokości ok.110mln euro.

Drugi, budżetowy segment Metsähallitusa stanowi osobno rozliczająca się jednostka o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), mająca w swej pieczy 39 fińskich parków narodowych oraz kilkadziesiąt ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego. Między jednostką P&WF, zatrudniającą ok. 600 pracowników, a gospodarczym segmentem Metsähallitusa nie ma transferowych przepływów finansowych. 

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.