Z zagranicy 12/2016

27 września 2016 13:15 2016 Wersja do druku

Austria 

Okrągły Stół przyjął Strategię Leśną 2020+

Europa 
Ławka z tony CO na 10-lecie EUSTAFOR-u 

Finlandia 
Przejdą na energię odnawialną do 2050 roku?

Austria 
Rekonstrukcja prehistorycznych dłubanek

Austria
Okrągły Stół przyjął Strategię Leśną 2020+

W połowie maja 2016 r. Okrągły Stół, organ zinstytucjonalizowanego procesu zwanego Austriackim Dialogiem Leśnym, przyjął Austriacką Strategię Leśną 2020+. Została ona wypracowana w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach szerokiej, otwartej debaty, w której uczestniczyło 85 organizacji reprezentujących interesariuszy austriackiego leśnictwa. Podstawowym celem strategii jest zabezpieczenie wszystkich wymiarów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania drewna jako odnawialnego tworzywa i źródła energii.

Austriacki Dialog Leśny jest ciągłym i otwartym procesem dialogu społecznego, obejmującego wszystkich tych, którzy chcą współtworzyć plany rozwoju leśnictwa Austrii. Głównym zadaniem procesu jest poszukiwanie rozwiązań, służących łagodzeniu konfliktu interesów wokół lasów. Podstawowe zasady dialogu to: aktywne uczestnictwo, otwartość, transparentność, moc wiążąca, zorientowanie na konsensus, ciągłość, podejście o charakterze całościowym, intersektorowym i interdyscyplinarnym oraz zgodność z odpowiednimi układami międzynarodowymi.

Fot. www.flickr.com

Okrągły Stół (jedno z posiedzeń na zdjęciu powyżej) to polityczne gremium decyzyjne, w którym równoważone są interesy różnych grup społecznych i któremu przewodniczy austriacki związkowy minister właściwy do spraw leśnictwa. Poszczególne kwestie rozpatrywane są w ramach regularnie organizowanych forów leśnych, wspieranych przez grupy robocze. Fora leśne analizują problemy wskazane przez Okrągły Stół i proponują instrumenty służące ich rozwiązaniu. Wypracowana w ramach procesu dialogowego Austriacka Strategia Leśna 2020+, będąca owocem konsensusu społecznego, stanie się podstawą wszystkich działań związanych z lasami i fundamentem austriackiej polityki leśnej w najbliższych latach. 

Źródło: landforstbetriebe.at

 

Europa
Ławka z tony CO2na 10-lecie EUSTAFOR-u

Z okazji jubileuszu 10-lecia Europejskiego Związku Lasów Państwowych (EUSTAFOR) brukselskie biuro tej organizacji przygotowało wiele kampanii, mających na celu podniesienie świadomości różnych grup społeczeństwa w zakresie wkładu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w rozwój społeczno-ekonomiczny oraz ochronę klimatu i przyrody. Jeden z pomysłów, urzeczywistniony dzięki spółce akcyjnej Łotewskie Lasy Państwowe, dał mieszkańcom stolicy Unii Europejskiej, Brukseli, możliwość uzmysłowienia sobie zdolności absorpcji COz atmosfery przez lasy. Przy wejściu na teren zieleni Square de Meeûs została bowiem umieszczona na dwa miesiące masywna ławka z drewna dębowego z opisem w postaci zachęty „Usiądź na tonie CO2!”, dopełnionej informacją, że w europejskich lasach państwowych co 0,16 sek. przyrasta 1 m3 drewna, czyli tyle, ile wynosi miąższość ławki.


    Fot. www.facebook.com/eustafor

EUSTAFOR to organizacja reprezentująca lasy państwowe w UE i Norwegii, założona w maju 2006 roku. Obecnie zrzesza 30 państwowych gospodarstw leśnych z 22 krajów. Członkowie EUSTAFOR-u gospodarują w lasach o łącznej powierzchni ok. 42 mln ha (łącznie z departamentami zamorskimi Francji), pozyskują w sumie ok. 120mlnm3 drewna i zatrudniają ok. 100 tys. pracowników. Siedziba organizacji mieści się w Europejskim Domu Leśnictwa przy placu Luksemburskim w Brukseli. W skład siedmioosobowego komitetu wykonawczego EUSTAFOR wchodzi również przedstawiciel naszych Lasów Państwowych. Dyrektorem wykonawczym EUSTAFOR jest Piotr Borkowski. 

Źródło: www.eustafor.eu

 

Finlandia
Przejdą na energię odnawialną do 2050 roku?

Przyjmując propozycję organizacji pozarządowych, fińskie Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki postanowiło przeprowadzić analizę działań niezbędnych do całkowitego przejścia Finlandii na energię odnawialną do 2050roku. Analiza będzie częścią raportu o fińskich planach wdrażania paryskiego porozumienia klimatycznego z grudnia 2015 r. oraz osiągania unijnych celów energetyczno-klimatycznych na rok 2030.

Fot. www.smy.fi

Studium analityczne dotyczące celów energetycznych uwzględni trzy scenariusze. Całkowite przestawienie się Finlandii na energię odnawialną do 2050 r. nie będzie łatwym procesem. – Osiągnięcie 100% udziału energii odnawialnej w całkowitym krajowym zużyciu energii wymagałoby chociażby całkowitego wstrzymania importu węgla i ropy, co nie sposób nazwać skromnym celem – mówi Olli Rehn, fiński minister gospodarki.

Obecnie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym Finlandii wynosi 35–37%. W 2017 r., po pełnym uruchomieniu wytwórni bioproduktów w mieście Äänekoski w środkowej Finlandii (na zdjęciu), udział ten wzrośnie o 2%. 

Źródło: www.smy.fi


Austria
Rekonstrukcja prehistorycznych dłubanek

W kwietniu 2016 r. nad jeziorem Atter w Górnej Austrii miało miejsce niecodzienne przedsięwzięcie: dwie łodzie jednopienne, wykonane z potężnych 120-letnich jodeł w sposób taki jak w młodszej epoce kamienia, zostały zatopione w pobliżu brzegu na wiele tygodni. Potym czasie nastąpi wydobycie i osuszenie łodzi, a potem ich końcowa obróbka. W ten sposób wytwarzane dłubanki były używane na alpejskich jeziorach przed 8 tys. lat.

Towarzystwo „Osady Palafitowe na Jeziorze Atter”, które zrekonstruowało prehistoryczne łodzie jednopienne, wspierane jest przez spółkę akcyjną Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), w której zarządzie znajdują się lasy państwowe Republiki Austrii. – Na obydwie łodzie jednopienne wyszukaliśmy w naszych lasach rosnących nad jeziorem Atter dwa wyjątkowo monumentalne egzemplarze jodły o nadzwyczajnych wymiarach, a mianowicie drzewa o wysokości niemal 50 m i obwodzie 3,4 m, czyli istne drzewa mamutowe – mówi Rudolf Freidhager, prezes zarządu ÖBf.

 
   
Część prac została wykonana tradycyjnymi narzędziami
Fot. www.bundesforste.at (2)


W pieczy ÖBf znajduje się 511 tys. ha lasów, w tym 342 tys. ha lasów gospodarczych. Spółka zatrudnia ok. 1130 osób, w tym przeszło 500 pracowników na stanowiskach robotniczych. Oprócz podatków odprowadza do budżetu państwa dywidendę (ok. 20 mln euro) i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych, stanowiącą równowartość 50% zysku netto. 

Źródło: www.bundesforste.at

Opr. A.S.