Z zagranicy 6/2016

6 kwietnia 2016 11:41 2016 Wersja do druku

Szwecja
20 lat edukacyjno-naukowej fundacji Södry

Bawaria, Niemcy
Numeryczne mapy potencjału produkcyjnego plantacji energetycznych

Finlandia
40. park narodowy dla uczczenia niepodległości

Republika Czeska
Apel leśników do firmy IKEA

Szwecja
20 lat edukacyjno-naukowej fundacji Södry

W 1995 r. została utworzona przez Södrę – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – Fundacja na rzecz Prac Badawczo-Rozwojowych i Edukacji. Od tego czasu Södra przekazała do budżetu fundacji stymulującej rozwój branży leśno-drzewnej łącznie 250 mln koron szwedzkich. Wsparcie finansowe otrzymało ok. 150 projektów badawczych. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są cztery razy do roku podczas zebrania zarządu fundacji. W ostatnim czasie wśród aplikacji istotnie wrosła liczba projektów zajmujących się kwestią wkładu lasów w ochronę klimatu.

         


Przez 20 lat fundacja Södry wsparła kwotą 250 mln szwedzkich koron ok. 150 projektów badawczych
Fot. www.sodra.com

Södra zrzesza 50,8 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należy do nich w sumie 36 tys. posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,36 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia 3,5tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC.

Źródło: www.sodra.com

 

Bawaria, Niemcy
Numeryczne mapy potencjału produkcyjnego plantacji energetycznych

Rząd Bawarii realizuje program pobudzania rozwoju plantacyjnej uprawy drzewiastych roślin energetycznych. Ważnym elementem tego programu było sporządzenie i powszechne udostępnienie numerycznych map potencjału siedlisk w zakresie produkcyjności plantacji energetycznych.

      


W warunkach bawarskich 2 tys. ha plantacji energetycznych dostarcza surowca niezbędnego do ogrzania ok. 5 tys. gospodarstw domowych
Fot. www.wikipedia.org

Mapy obejmują cały obszar landu. Jako miejsca pod uprawę drzewiastych roślin energetycznych są preferowane pola o kształcie niesprzyjającym ich zagospodarowaniu na potrzeby produkcji żywności. Szczegółowe doradztwo fachowe zapewniają właścicielom gruntów organy administracji terenowej.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Finlandia
40. park narodowy dla uczczenia niepodległości

Fiński minister rolnictwa i środowiska, Kimmo Tiilikainen, zaproponował utworzenie nowego parku narodowego jako formę uczczenia 100-lecia niepodległości Finlandii, przypadającego w 2017 roku. Projektowany park obejmuje obszary o powierzchni ok. 11 tys. ha, położone w rejonach Suomussalmi i Kuusamo w północno-wschodniej części Finlandii.

W 2015 r. we wszystkich 39 fińskich parkach narodowych zanotowano łącznie 2,6mln pobytów – o 15% więcej niż w 2014roku. Wydatki ponoszone przez wycieczkowiczów w związku z ich pobytem w parkach oznaczały dla lokalnych społeczności przychody rzędu 141,1 mln euro i 1400 pełnych etatów pracy. Do tego doszło 12,2 mln euro i 131 pełnych etatów pracy, wygenerowanych przez sześć państwowych ośrodków turystycznych, działających przy parkach.

        

        

Okolice miejscowości Hossa w Finlandii staną się wkrótce częścią nowego parku narodowego, utworzonego ku czci niepodległości
Fot. www.suomifinland100.fi


Fińskie parki narodowe znajdują się w pieczy jednostki o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), zatrudniającej ok. 600 pracowników i finansowanej głównie z budżetu państwa. P&WF wchodzi w skład koncernu leśnego Metsähallitus, który obejmuje również Gospodarstwo Leśne, działające na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Między P&WF a Gospodarstwem Leśnym nie było dotychczas transferowych przepływów finansowych. Zabraniało tego fińskie prawo o ochronie konkurencji.

Źródło: www.forstpraxis.de

Republika Czeska
Apel leśników do firmy IKEA

Czescy leśnicy zaapelowali w lutym 2016 r. do firmy IKEA o uznanie systemu certyfikacji PEFC, którym objęta jest większość czeskich lasów. Wyrazicielami apelu, skierowanego do Petera Agnefjälla, szefa koncernu IKEA, byli: Daniel Szórád, dyrektor generalny Lasów Republiki Czeskiej (LČR); Josef Vojáček, dyrektor Wojskowych Lasów i Gospodarstw Rolnych (VLS), i František Kučera, przewodniczący Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Gminnych i Prywatnych (SVOL).

       Fot. www.ceskatelevize.cz


Strategia handlowa firmy IKEA preferuje wyroby z drewna pochodzącego z lasów certyfikowanych w systemie FSC. System ten nie jest jednak popularny w Republice Czeskiej. – Impuls do naszej inicjatywy dały wyniki monitoringu wymogów stawianych przez największe europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się przerobem drewna. Poinformowaliśmy Petera Agnefjälla, że stosowany w normalnej praktyce gospodarczej w czeskich lasach system certyfikacji PEFC jest gwarancją równorzędnego traktowania wszystkich trzech filarów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, określonych na konferencji ministerialnej w Helsinkach w 1993r. – powiedział Daniel Szórád.

Czechy są jednym z pierwszych krajów, w których zaczęto stosować w praktyce certyfikację lasów. Wynikiem tego jest rzeczywista poprawa środowiska leśnego i stanu zdrowotnego lasów, jak również stały wzrost zasobów drzewnych i powierzchni leśnej. Wszystko to są dowody sankcjonujące nasz postulat uznania systemu certyfikacji PEFC przez firmę IKEA – argumentował Josef Vojáček.

Lasy LČR, VLS i członków SVOL stanowią w sumie blisko 70% wszystkich czeskich lasów. Łącznie dostarczają na rynek ok. 11mlnm3 drewna rocznie. W samych LČR, które są odpowiednikiem naszych Lasów Państwowych, roczne pozyskanie drewna osiąga poziom 7,9mlnm3. LČR gospodarują w lasach o powierzchni 1,28 mln ha i zatrudniają ok. 3,3tys. pracowników. Działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, którego zadaniem jest także piecza nad blisko 1/3czeskich wód płynących. W grudniu 2015 r. LČR odprowadziły do budżetu państwa czeskiego dywidendę w wysokości przeszło 8,2 mld koron (ok.1,3mld zł).

Źródło: www.lesycr.cz

Opr. A.S.