Z zagranicy 22/2015

13 stycznia 2016 11:50 2016 Wersja do druku

Kanada
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Finlandia
Autobus na drewnopochodny ON 

Dolna Saksonia, Niemcy
Więcej lasów państwowych wyłączonych z użytkowania

Brandenburgia, Niemcy
Usamorządowią lasy państwowe?


Kanada
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Zgodnie z informacjami firmy konsultingowej Wood Recources International (WRI), w Kanadzie w 2014 r. zostało pozyskanych ok. 137mln m3 drewna okrągłego. To o 1,3% więcej niż w 2013 r. i o 14% więcej niż w roku 2010. Blisko ¾ (72%) pozyskania stanowiło drewno tartaczne iglaste. Na papierówkę przypadło 17%, a na surowiec do produkcji płyt drewnopochodnych i drewno na eksport – pozostałe 11% całości pozyskania.            W kanadyjskich lasach corocznie pozyskuje się więcej drewna - w 2014 r. było to juz 137 mln m3
            Fot. www.tackk.com

Masa drewna liściastego, pozyskiwanego rocznie w Kanadzie, utrzymuje się od wielu lat na poziomie 20 mln m3. Natomiast pozyskanie drewna iglastego wrosło w latach 2008–14 o 24%.

Przeszło 90% kanadyjskiego eksportu drewna okrągłego w ostatnich pięciu latach stanowił surowiec wysyłany z zachodniego wybrzeża Kanady do Azji.

Źródło: www.woodbusiness.ca


Finlandia
Autobus na drewnopochodny ON

Na trasie między Helsinkami a miastem Kerava (30 km) rozpoczął regularne kursowanie pierwszy w Finlandii autobus napędzany drewnopochodnym olejem napędowym, zwanym UPM BioVerno. Biopaliwo to jest wytwarzane z surowego oleju talowego – ubocznego produktu przemysłu celulozowego.Biopaliwo UPM BioVerno może być wykorzystywane w zwykłych silnikach. Producent zachwala je jako tańszą i szybszą do wprowadzenia alternatywę dla pojazdów elektrycznych
Fot. www. facebook.com/UPM

Na początek paliwo BioVerno będzie stanowiło 20% oleju napędowego tankowanego przez cztery autobusy, które będą wykorzystywane do prób eksploatacyjnych. W ciągu ośmiu miesięcy odsetek biopaliwa ma jednak wzrosnąć do 100%. Test ma trwać rok. Autobusy nie muszą być specjalnie przystosowywane do spalania biopaliwa. – Dążymy do tego, żeby najpóźniej w 2020 r. wszystkie nasze pojazdy z silnikami dieslowskimi były w 100% napędzane biopaliwem – informuje Reijo Mäkinen, dyrektor w firmie przewozowej, obsługującej linie autobusowe w regionie Helsinek.

Produkcja drewnopochodnego oleju napędowego ruszyła w Finlandii w styczniu 2015 roku. Obecnie można go już kupić na zwykłych stacjach benzynowych. Zgodnie z informacjami producenta (koncern drzewno-papierniczy UPM) odnawialne paliwo umożliwia redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 80% w stosunku do poziomu typowego dla paliw kopalnych. – Dużą zaletą paliwa UPM BioVerno jest to, że jego wytwarzanie nie stanowi konkurencji dla produkcji żywności – podkreśla Sari Mannonen, szefowa sprzedaży i marketingu w dziale biopaliw koncernu UPM.

Źródło: www.smy.fi

 

Dolna Saksonia, Niemcy
Więcej lasów państwowych wyłączonych z użytkowania

Resorty rolnictwa i środowiska w krajowym rządzie Dolnej Saksonii chcą zwiększyć udział lasów trwale pozostawionych do naturalnego rozwoju (program NWE) w dolnosaksońskich lasach państwowych do 10%. W lasach NWE nie będą wykonywane ani cięcia użytkowe, ani cięcia pielęgnacyjne. Powierzchnia lasu pozostawionego do naturalnego rozwoju powinna wynosić co najmniej 3 tys. m2.      Fot. www.bfn.de

W 2013 r., w którym rozpoczął pracę obecny rząd Dolnej Saksonii, z użytkowania było wyłączone 5,1% dolnosaksońskich lasów państwowych. Obecnie odsetek ten sięga 8,3%. Saksońskie władze konsekwentnie realizują przyjętą przez federalny rząd Niemiec „Narodową strategię ochrony różnorodności biologicznej”, zakładającą, że do 2020 r. lasy pozostawione do naturalnego rozwoju będą w Niemczech stanowiły 5% wszystkich lasów i 10% lasów publicznych.

Powierzchnia leśna Dolnej Saksonii wynosi 1,2mln ha. Lasy państwowe zajmują ok.335tys.ha, a lasy prywatne i spółdzielcze – ok.706 tys. ha. Reszta to lasy samorządowe i federalne.

Źródło: www.forstpraxis.de


Brandenburgia, Niemcy
Usamorządowią lasy państwowe?

Władze niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia przygotowały projekt kompleksowej reformy państwowych struktur zarządzania. Projekt zakłada jednoznaczny rozdział funkcji z zakresu władztwa administracyjnego i świadczeń na rzecz dobra ogółu od funkcji gospodarczych. Praktycznym rezultatem reformy, zaplanowanej na 2019 r., ma być przejęcie funkcji pozagospodarczych przez samorządy. Oznaczałoby to m.in. częściowe usamorządowienie brandenburskich lasów państwowych. Do pracy w samorządach miałoby przejść ok. 800 spośród 1500 państwowych leśników.

Związek Leśników Niemieckich (BDF) podchodzi do propozycji sceptycznie. Reforma powinna skutkować lepszym, efektywniejszym wykonywaniem zadań. BDF wątpi w taki rezultat rozbicia scentralizowanego zarządzania lasami. Uwe Engelmann, przewodniczący brandenburskiego oddziału BDF, apeluje do brandenburskiego ministra spraw wewnętrznych, firmującego reformę: – Nie wystarczy poinformować z wysokości podium o regionalnych konferencjach. Proszę dotrzymać przyrzeczenia i podjąć prawdziwy dialog z nami, leśnikami. Jesteśmy gotowi do rozmów.

Brandenburskie lasy państwowe znajdują się w zarządzie Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii”. W jego skład wchodzą dwa odrębne typy nadleśnictw: nadleśnictwa nadzorujące (30 jednostek) i nadleśnictwa lasów krajowych (14 jednostek). Nadleśnictwa nadzorujące nie tylko sprawują nadzór nad lasami niepaństwowymi, lecz również zajmują się fachowym doradztwem na rzecz blisko 100 tys. brandenburskich właścicieli lasów. W zakres ich działalności wchodzi także powszechna ochrona lasu, w tym ochrona przeciwpożarowa i edukacja leśna. Z kolei nadleśnictwa lasów krajowych gospodarują w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha – ¼ powierzchni leśnej Brandenburgii). Prowadzą również gospodarkę łowiecką.

Zgodnie z przyjętą w Lasach Brandenburgii zasadą rozdziału funkcji podstawowych od funkcji obsługowych, sprawami finansów i stanu posiadania, jak również kwestiami ogólnoadministracyjnymi zajmuje się siedem wyspecjalizowanych jednostek. W skład Lasów Brandenburgii wchodzi ponadto Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde, którego głównym zadaniem jest organizowanie transferu wiedzy z nauki do praktyki leśnej.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.