Z zagranicy 10/2012

4 czerwca 2012 11:55 2012 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Greenpeace walczy z daglezją

Austria
Rozpoznawanie drzew: komputer przegrywa z człowiekiem

Stany Zjednoczone
Praca sezonowa w lasach federalnych

Łotwa
Łotewskie Lasy Państwowe edukują nauczycieliBawaria, Niemcy
Greenpeace walczy z daglezją

W ramach protestu przeciwko zasadom hodowli lasu stosowanym w bawarskiej części wysoczyzny Spessart członkowie organizacji Greenpeace wyrwali na początku kwietnia w lasach państwowych blisko 2 tys. sadzonek daglezji i zastąpili je młodymi bukami. Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) uznały akcję Greenpeace’u za działanie nieracjonalne, motywowane ideologicznie. Daglezja jest sadzona w lasach Spessartu od 120 lat i jak dotąd nie wyparła żadnego gatunku rodzimego. Gatunki liściaste stanowią tam aż 3/4 drzew w lasach państwowych.
BaySF wprowadzają daglezję do swoich lasów w postaci domieszki grupowej. Jest to zgodne z obowiązującymi w Bawarii zasadami hodowli lasu i pożądane z uwagi na konieczność przystosowywania drzewostanów do zmiany klimatu. Europejska daglezja wymarła w czasie ostatniego zlodowacenia. Daglezja zielona, która jest sadzona w lasach BaySF, pochodzi z północo-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej – regionu, który cechuje się dużymi opadami w zimie i zarazem wyjątkowo suchymi okresami letnimi. I to właśnie odporność daglezji zielonej na letnie susze przesądza o jej przydatności do uprawy w zmieniających się warunkach klimatycznych. Udział daglezji w składzie gatunkowym drzewostanów BaySF, obecnie wynoszący 1%, ma zostać zwiększony w ciągu następnych 50 lat do 3%.
Akcję Greenpeace’u ostro skrytykował Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW). – Kradzież 1600 drzewek daglezjowych w bawarskim Spessarcie przez aktywistów Greenpeace’u to ewidentne działanie przestępcze – twierdzi Philipp zu Guttenberg, prezes AGDW. – Greenpeace świadomie narusza przy tym prawo własności. Kto stosuje takie metody, ten jest dla mnie bynajmniej nie obrońcą lasu, lecz ekoterrorystą działającym z powodów ideologicznych.
Zrzeszenie Niemieckiego Tartacznictwa i Przemysłu Drzewnego (VDS) rozważa nawet złożenie do prokuratury doniesienia na aktywistów Greenpeace’u odpowiedzialnych za akcję w Spessarcie w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich czynu przestępczego. Konsekwencją ewentualnego uznania akcji za działanie przestępcze może być pozbawienie Greenpeace’u statusu organizacji pożytku publicznego i ulg podatkowych.

Źródła: www.baysf.de, www.forstpraxis.de


Austria
Rozpoznawanie drzew: komputer przegrywa z człowiekiem

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf) realizuje niecodzienny projekt we współpracy z Instytutem Automatyki Komputerowej Politechniki Wiedeńskiej. – Pierwotnie naszym zamiarem było stworzenie mobilnej aplikacji na smartfon, służącej do rozpoznawania drzew – wyjaśnia Georg Erlacher, prezes zarząduÖBf. Dzięki takiej aplikacji użytkownik smartfonu mógłby rozpoznać drzewo leśne na podstawie jego zdjęcia i uzyskać więcej informacji o danym gatunku. Aplikacje rozpoznające obrazy są już bowiem z powodzeniem stosowane w praktyce do określania np. starych monet.
Jednak wyniki pierwszych doświadczeń, przeprowadzonych w ramach projektu, zaskoczyły nawet naukowców z Politechniki Wiedeńskiej. – Mimo zapewnienia obszernego materiału próbnego i wykorzystywania różnych technik, komputer nie mógł bezbłędnie rozpoznawać igieł, liści i kory nawet po długiej fazie testowej – informuje Robert Sablatnig, kierownik zespołu badawczego.
Tak jak w roku 1996 ówczesny szachowy mistrz świata Garri Kasparow stoczył legendarny pojedynek z komputerem Deep Blue, tak teraz leśnik i biolożka z ÖBf zmierzyli się z programem Deep Green w rozpoznawaniu gatunków drzew. Dysponujący bogatą wiedzą i doświadczeniem specjaliści z ÖBf pokonali program. – Wiedza fachowa, długoletnia praktyka i wyćwiczony wzrok zadecydowały o zwycięstwie – wyjaśnia Georg Erlacher. Program Deep Green bada 200–400 lokalnych cech jednego obrazu i w oparciu o nie próbuje go zidentyfikować. – Trudność polega na tym, że obrazy są zbyt podobne do siebie, a igły – za małe, aby można było znaleźć odpowiednie punkty – tłumaczy Robert Sablatnig. Rozpoznawalność liści jest jeszcze stosunkowo duża. W przypadku kory rozpoznawalność zdecydowanie spada. Najtrudniejsze dla programu jest rozróżnianie igieł.
Z komputerem Deep Green można zmierzyć się za pośrednictwem witryny internetowej BAUMwissen (www.bundesforste.at/baumwissen). Witrynę tę spółka ÖBf przygotowała we współpracy z agencją „ovos media”. Umieszczono tam do rozpoznanaliście, igły i korę dwunastu gatunków drzew występujących w Austrii. Do wyboru są trzy stopnie trudności (rozpoznawanie dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalistów). W jednej grze rozpoznawanych jest pięćgatunków drzew. Wyniki gry porównywane są z rezultatem osiągniętym przez komputer Deep Green.

Źródło: www.bundesforste.at


Stany Zjednoczone
Praca sezonowa w lasach federalnych

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) oferuje w okresie letnim tysiące miejsc pracy sezonowej. – Z uwagi na charakter znacznej części naszej działalności, obejmującej m.in. zapobieganie pożarom w wolnej przyrodzie i realizowanie sezonowych programów rekreacyjnych, przewidujemy zatrudnienie licznych pracowników sezonowych – mówi Tom Tidwell, szef USFS. – Okresowe miejsca pracy przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej wielu bezrobotnych Amerykanów i pomogą w aktywizacji lokalnych społeczności wiejskich.
W okresie letnim USFS zatrudnia co roku przeszło 15 tys. pracowników sezonowych. Najwięcej sezonowych miejsc pracy (12 tys.) tworzonych jest w ochronie przeciwpożarowej. Są one oferowane w miesiącach największego zagrożenia pożarowego.
USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (pow. 770 tys. km2). Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.
źródło: www.fs.fed.us


Łotwa
Łotewskie Lasy Państwowe edukują nauczycieli

Spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) podpisała porozumienie o współpracy z międzyna-rodową organizacją Fundacja Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) w celu wsparcia programu „Poznaj las” (Learning about Forests – LEAF), realizowanego na Łotwie i w innych krajach. Organizacja FEE doceniła wkład spółki LVM w rozwój leśnej edukacji ekologicznej i w tym roku przyznała Łotewskim Lasom Państwowym status członka stowarzyszonego FEE i krajowego reprezentanta programu „Poznaj las”.
Celem organizacji FEE, założonej w 1981 r., jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną. Łotwa współpracuje z FEE od 2003 roku. Najbardziej znane programy FEE to: Błękitna Flaga (Blue Flag), Ekoszkoły (Eco-Schools), Młodzi Reporterzy na rzecz
Środowiska (Young Reporters for the Environment), Zielony Klucz (Green Key) i wspomniany już program „Poznaj las” (LEAF). Na Łotwie jest realizowanych wszystkich pięć programów.
Program „Poznaj las”, zainicjowany w 1997 r., jest obecnie realizowany w 17 krajach na świecie. Na Łotwie od 2005 r. wdraża go spółka LVM we współpracy z
Łotewską Fundacją Edukacji Ekologicznej (FEEL). Celem programu „Poznaj las” jest promocja kompleksowej edukacji dzieci w wieku szkolnym w zakresie wiedzy o lesie i jego funkcjach. W ramach programu kształceni są nie tylko uczniowie, lecz również nauczyciele.
W bieżącym roku szkolnym w kursach edukacji leśnej, zorganizowanych przez spółkę LVM, uczestniczyło blisko 400 nauczycieli, którzy na co dzień pracują z przeszło 26 tys. dzieci. Na kursach nauczyciele uzupełniali swoją wiedzę na temat leśnictwa pod kierunkiem specjalistów z
Łotewskiego Państwowego Instytutu Badawczego Leśnictwa „Silava” i Instytutu Badawczo-Rozwojowego Produktów Leśnych i Drzewnych oraz zapoznawali się z pracą leśników i robotników leśnych w terenie (sami też wykonywali niektóre prace leśne). Program kursów został uzgodniony z łotewskim Ministerstwem Oświaty i Nauki. W tym roku szkolnym spółka LVM po raz pierwszy zaproponowała nauczycielom kurs o nazwie „Doskonalenie kwalifikacji nauczycielskich w dziedzinie edukacji ekologicznej z zakresu zrównoważonej gospodarki leśnej”.
W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,4 mln ha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM, ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 21% gruntów spółki. Roczny wolumen sprzedaży surowca drzewnego kształtuje się na poziomie 8 mln m3 przy przyroście rocznym równym 12 mln m3. Spółka zatrudnia blisko 900 pracowników.

Źródło: www.lvm.lv

Opr. A.S.