Z zagranicy 24/2011

30 grudnia 2011 08:22 2011 Wersja do druku

Wielka Brytania
Serwis danych GIS

Szwecja
Nowy ekopark Sveaskogu

Bawaria, Niemcy
Lasy Ziemi na powierzchni stu boiskpiłkarskich

Stany Zjednoczone

Nowe zasady urządzania lasów federalnych

Bawaria, Niemcy
Dziecięcy dzień w Ratyzbonie


Wielka Brytania
Serwis danych GIS
 
Komisja Leśna Wielkiej Brytanii uruchomiła w swojej witrynie internetowej serwis danych, który zapewnia użytkownikom systemów informacji geograficznej bezpośredni dostęp do kilkudziesięciu zestawów danych przestrzennych (www.forestry.gov.uk/datadownload). Wcześniej użytkownicy programów GIS musieli każdorazowo prosić o przygotowanie i udostępnienie danych.W pilotażowej fazie projektu, od czerwca do połowy października 2011 r., użytkownicy programów GIS pobrali samodzielnie z serwisu łącznie 1800 kopii zestawów danych w postaci plików zip. Było to równoznaczne z zaoszczędzeniem 900 godzin pracy personelu Komisji Leśnej. – Cieszymy się, że możemy oferować tę usługę, która przynosi wiele korzyści naszym klientom, nam i brytyjskim podatnikom – mówi Peter Weston, szef działu inwentaryzacji, prognozowania i wsparcia operacyjnego Komisji Leśnej.
Zestawy danych GIS stanowią zazwyczaj blok informacji dotyczących określonego obiektu terenowego. Mogą to być takie informacje, jak rodzaj i charakterystyka gleb, topografia, sieć dróg, aktualny sposób użytkowania gruntów, przepisy planowania przestrzennego odnoszące się do obiektu, drzewostany oraz subsydia i płatności przyrodnicze (otrzymywane i potencjalne).
Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, w której zarządzie znajdują się brytyjskie lasy państwowe, składa się z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii (pow. leśna ok. 200 tys. ha), Komisji Leśnej Szkocji (450 tys. ha) i Komisji Leśnej Walii (100 tys. ha). Wszystkie brytyjskie gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, których finanse są preliminowane w budżecie odpowiedniego rządu krajowego (Szkocja i Walia) lub rządu westminsterskiego (Anglia).
Źródło: www.forestry.gov.uk

Szwecja
Nowy ekopark Sveaskogu


Na początku października 2011 r. szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog otworzył na pograniczu nadbałtyckich regionów Skania i Blekinge ekopark Raslangen. Jest to już 29. ekopark, którego funkcjonowanie zostało oficjalnie zainaugurowane. Raslangen, obejmujący powierzchnię blisko 1300 ha, jest najdalej wysuniętym na południe ekoparkiem Sveaskogu i jedynym w rejonie lasów z dużym udziałem gatunków liściastych. Centralną część parku zajmuje jezioro Raslangen.
W składzie drzewostanów dominuje buk. Domieszkowo występuje dąb. Na obszarze parku spotykają się granice zasięgów świerka (południowa granica strefy północnej) i buka (granica północna). – To zdumiewające, że ma to miejsce właśnie na terenie ekoparku Raslangen. W taki jak tutaj sposób gatunki drzew spotykają w bardzo nielicznych miejscach na świecie. Niemiej jednak ekologia buka i świerka jest podobna. Obydwa gatunki rosną w środowiskach cienistych i tutaj, w ekoparku, konkurują o dominację. Który gatunek wygra, buk czy świerk? Przebiega tu bardzo interesujący proces ekologiczny – mówi Gisela Björse, specjalista ds. ochrony przyrody w Sveaskogu.
Działania Sveaskogu na obszarze obejmującym 72% powierzchni ekoparku Raslangen będą podporządkowane ochronie przyrody. Długoterminowym celem jest zwiększenie udziału gatunków liściastych w składzie drzewostanów. W sumie Sveaskog utworzył w swoich lasach 36 ekoparków (wszystkie mają zostać oficjalnie otwarte w najbliższej przyszłości). Ich łączny obszar stanowi 5% powierzchni produktywnych lasów Sveaskogu. Ekoparki są dużymi kompleksami leśnymi, w których priorytet ma ochrona przyrody i które mają stanowić ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych. W ekoparkach i innych swoich chronionych obiektach leśnych Sveaskog praktycznie wyłączył z użytkowania łącznie 475 tys. ha lasów. W sumie 20% produktywnych lasów Sveaskogu, rosnących poniżej granicy regla dolnego, wchodzi w skład obszarów chronionej przyrody.
Źródło: www.sveaskog.se
Fot. F. Persson

Bawaria, Niemcy
Lasy Ziemi na powierzchni stu boisk piłkarskich


W październiku 2011 r. Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) i administracja leśna Bawarii otworzyły w miejscowości Freising odnowione arboretum „Lasy Świata”. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Niemczech, a jego osobliwością jest to, że rosną tam nie tylko pojedyncze drzewa z innych regionów świata, lecz całe egzotyczne drzewostany.
Bawarskie Lasy Państwowe reprezentował na otwarciu Reinhardt Neft, członek zarządu BaySF, a administrację leśną Bawarii – Martin Neumeyer, szef Urzędu Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa. Specjalnie opracowany koncept zwiedzania Lasów Świata sprawia, że wizyta w arboretum staje się dużym przeżyciem. – Wspólnie z administracją leśną stworzyliśmy tu prawdziwy klejnot botaniczny – podkreślił Reinhardt Neft.
W arboretum rośnie obecnie 200 gatunków drzew i krzewów rozmieszczonych według środowisk przyrodniczych Europy, Ameryki i Azji. Lasy Świata, których flora w przyszłości ma obejmować 500 gatunków roślin drzewiastych, udostępnione są za pośrednictwem sieci szlaków spacerowych
o łącznej długości przekraczającej 7 km. W skład infrastruktury arboretum wchodzą również cztery pawilony informacyjne. Kierownikiem Lasów Świata jest leśniczy miejscowego leśnictwa BaySF. Bawarskie Lasy Państwowe opiekują się arboretum od 2005 roku.
Źródło: www.baysf.de 

Stany Zjednoczone
Nowe zasady urządzania lasów federalnych


Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przygotowuje projekt nowelizacji zasad urządzania lasów federalnych i prerii. – Potrzebujemy zasad urządzania, które przy prostszych procedurach
i niższych kosztach zapewnią ten sam lub nawet wyższy poziom ochrony
– powiedział Tom Tidwell, szef USFS, występując przed podkomisją ds. parków narodowych, lasów i gruntów państwowych Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Dotychczasowe zasady urządzania 155 kompleksów lasów federalnych i 20 kompleksów prerii obowiązywały od 1982 roku. – Rekomendowana przez nas nowelizacja będzie jeszcze lepsza dzięki setkom tysięcy konstruktywnych komentarzy, które otrzymaliśmy od pojedynczych obywateli i grup społecznych z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych – podkreślił Tom Tidwell. Nowe zasady znacznie skracają okres przeprowadzania rewizji planu urządzenia lasu, redukując koszty prac terenowych. Plan urządzenia lasu będzie ukierunkowany na ochronę i odtwarzanie siedlisk i zasobów wodnych. Jego sporządzanie i realizacja będą wymagały ściślejszej współpracy z gminami. Większy nacisk ma zostać położony na rekreację (rekreacyjna aktywność ludności w lasach federalnych zapewnia amerykańskiej gospodarce 14,5 mld dolarów przychodów rocznie).
USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (pow. 770 tys. km2), mogących zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.           
Źródło: www.fs.fed.us

Bawaria, Niemcy
Dziecięcy dzień w Ratyzbonie


W listopadzie centrala Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF) w Ratyzbonie zaprosiła dzieci swoich pracowników na dzień zabaw w siedzibie firmy. Po krótkiej rundzie zwiedzania siedziby i otrzymaniu firmowych czapek dzieci spotkały się z Reinhardtem Neftem, członkiem dwuosobowego zarządu BaySF. Opowiedziawszy krótką historyjkę, Neft zainicjował zabawę w poszukiwanie skarbów. Dzieci, podzielone na dwie grupy (szkolną i przedszkolną), szukały skarbów ukrytych na poszczególnych kondygnacjach siedziby BaySF. Później centralnym miejscem zabaw było atrium, gdzie dzieci miały do dyspozycji górę klocków lego i gdzie pod opieką dwóch pracownic odbywały się różne gry i zabawy.
Źródło: www.baysf.de

Opr. A.S.