Z zagranicy - 01/2011

27 grudnia 2010 20:04 2010 Wersja do druku

Szkocja, Wielka Brytania
Lasy państwowe wchodzą do branży energetyki odnawialnej

Austria – Laos
ÖBf i WWF chronią lasy w Laosie

Austria
Tetra Pak sponsorem odnowień

Saara, Niemcy
Zieloni odwracają reformy

Szwecja
Czas na zmianę dyrektora generalnego

Szkocja, Wielka Brytania
Lasy państwowe wchodzą do branży energetyki odnawialnej


Komisja Leśna Szkocji przyłączyła się do konsorcjum Broadland/Gilkes, mając w planach budowę małych elektrowni wodnych na terenie szkockich lasów państwowych. W ciągu najbliższych ośmiu miesięcy konsorcjum przygotuje listę możliwych lokalizacji hydroelektrowni. Projekty, które uzyskają akceptację Komisji Leśnej, wkroczą w fazę realizacji. – Przedsięwzięcie to jest częścią działań Komisji Leśnej, które stymulują rozwój czystej energetyki odnawialnej na terenie lasów państwowych. Będzie ono także poważnym wkładem w realizację ambitnych planów rządu szkockiego w zakresie produkcji energii odnawialnej – podkreśliła Roseanna Cunningham, minister środowiska w rządzie krajowym Szkocji.
Szacuje się, że potencjalna moc małych przepływowych elektrowni wodnych, mogących powstać na terenie szkockich lasów państwowych, wynosi co najmniej 50 MW. Komisja Leśna Szkocji przymierza się także do współpracy z firmami energetycznymi w dziedzinie energetyki wiatrowej (stosowna procedura przetargowa ma zostać zakończona do końca tego roku). Wszystkie projekty energetyczne będą współrealizowane i nadzorowane przez specjalną jednostkę organizacyjną Komisji Leśnej – Forest Renewables.
Konsorcjum Broadland/Gilkes tworzą firmy Broadland Properties Ltd (zarządzanie nieruchomościami) i Gilbert Gilkes & Gordon Ltd (produkcja turbin wodnych). Komisja Leśna Szkocji pełni funkcję zarówno departamentu leśnictwa w krajowym rządzie Szkocji, jak i terenowej administracji leśnej, gospodarującej w szkockich lasach państwowych (0,5 mln ha).

Źródło: www.forestry.gov.uk


Austria – Laos
ÖBf i WWF chronią lasy w Laosie


Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf) i organizacja ekologiczna WWF rozpoczęły realizację wspólnego projektu ochrony lasów deszczowych w rezerwacie Xe Pian w południowym Laosie. Podstawowe cele projektu to ochrona klimatu poprzez zapobieganie wylesieniom i degradacji lasów, ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym tygrysa, oraz poprawa warunków egzystencji miejscowej ludności.
Rezerwat Xe Pian, utworzony w 1993 r., zajmuje powierzchnię 240 tys. ha. Jednak ze względu na brak środków finansowych i odpowiedniego personelu administracja rezerwatu nie była dotychczas w stanie powstrzymać degradacji lasów. W Laosie, którego lesistość wynosi ok. 40%, znajdują się największe zwarte kompleksy leśne Azji Południowo-Wschodniej. Lasy porastające Góry Annamskie pełnią bardzo ważną rolę jako pochłaniacz dwutlenku węgla. Jednak w samych tylko latach 1992–2002 laotańska powierzchnia leśna zmniejszyła się o 6%. Aż 70% emisji gazów cieplarnianych w tym kraju ma swe źródło w wylesieniach.
Spółka akcyjna ÖBf, która sprawuje pieczę nad austriackimi lasami państwowymi (ok. 0,5 mln ha), zatrudnia 1200 pracowników, w tym ok. 700 robotników leśnych. Wyłącznym właścicielem ÖBf jest Republika Austrii, która kontroluje spółkę za pośrednictwem 6-osobowej rady nadzorczej.

Źródło: www.bundesforste.at


Austria
Tetra Pak sponsorem odnowień


W sezonie 2011 firma Tetra Pak, renomowany producent opakowań, wesprze finansowo Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) w pracach odnowieniowych w regionie Königsberg-Hollenstein w Dolnej Austrii. Region ten szczególnie ucierpiał z powodu niedawnych huraganów.
Dziękujemy współpracującej z nami firmie Tetra Pak za wsparcie. Ścisłe współdziałanie z sektorem prywatnym pozwala zintensyfikować realizację ważnych projektów poświęconych środowisku leśnemu – cieszy się Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf.
Świadomość ekologiczna jest osią działań firmy Tetra Pak. Nasze opakowania składają się w 75–80% z drewna – surowca odnawialnego. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do gospodarki leśnej. Realizujemy na świecie liczne projekty związane z równoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Współpracując ze spółką ÖBf, chcemy także w Austrii dać wyraźne świadectwo naszej odpowiedzialności – tłumaczy Eric Schmid, dyrektor austriackiej filii przedsiębiorstwa Tetra Pak.

Źródło: www.bundesforste.at


Saara, Niemcy
Zieloni odwracają reformy


Po ostatnich wyborach parlamentarnych w Saarze władzę w tym niemieckim kraju związkowym zdobyła koalicja CDU, FDP i Zielonych. W rządzie, utworzonym przez tę koalicję pod koniec 2009 r., Zielonym przypadło w udziale Ministerstwo Środowiska, Energii i Komunikacji, któremu podlega Gospodarstwo Krajowe „Lasy Saary”, sprawujące pieczę nad lasami państwowymi landu Saara.
Lasy Saary były pierwszym niemieckim państwowym gospodarstwem leśnym, które zostało przekształcone z administracji państwowej w organizację gospodarczą działającą na zasadach komercyjnych (1999 r.). Finansowa samowystarczalność lasów państwowych, przyczyniająca się do oddłużenia budżetu landu, została uznana za powinność leśników wobec społeczeństwa i przyszłych pokoleń. W celu usprawnienia gospodarowania w lasach zrezygnowano w 2005 r. z tradycyjnego systemu leśnictw, wprowadzając kilkuosobowe zespoły specjalistów działających w granicach większego zasięgu terytorialnego.
Objęte przez Zielonych Ministerstwo Środowiska, Energii i Komunikacji zamierza jednak teraz zmienić kierunek reform. Do połowy 2011 r. Lasy Saary mają przestawić się na nowy model gospodarowania. Miejsce gospodarki leśnej kierującej się zasadą równowagi celów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych ma zająć gospodarka silnie proekologiczna i prospołeczna. Cele ekonomiczne zejdą na drugi plan. Tam, gdzie jest to możliwe, w pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna zostanie zastąpione na powrót metodami ręczno-maszynowymi, nawet jeśli są to metody kosztowne i stwarzające duże zagrożenie wypadkowe. Ma to służyć przede wszystkim celom społecznym (zwiększenie zatrudnienia) oraz ochronie klimatu – a to z tego względu, że w pełni zmechanizowane prace leśne są sprzeczne z założeniem, żeby oszczędzać energię szczególnie tam, gdzie jej marnotrawienie przynosi szkody lasowi i przyczynia się do zmiany klimatu. Ponadto metody pozyskiwania drewna zostaną podporządkowane ochronie gleb leśnych, a gospodarka łowiecka – potrzebom hodowlanym (zasada „las przed zwierzyną”). Jedną z konsekwencji wdrażania nowego modelu gospodarowania będzie ponowne utworzenie leśnictw, których powierzchnia ma wynosić maksymalnie 1,5 tys. ha. Przyszli leśniczowie będą pełnić przede wszystkim funkcję – by zacytować pomysłodawców zmian – pracowników ds. kontaktu z obywatelami.
Za ojca nowego projektu przekształceń uznawany jest Klaus Borger (Zieloni), sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Energii i Komunikacji. Jest to postać kontrowersyjna w środowisku niemieckich praktyków leśnych. Swego czasu Borger przyrównał operatorów maszyn leśnych do pilotów bombowców, a w pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna – do masowego morderstwa. Wywołało to reakcję czołowych przedstawicieli niemieckiej gospodarki leśnej i drzewnej, którzy w liście otwartym wezwali Borgera do odwołania tego twierdzenia, urągającego ich zdaniem ofiarom wojny. Odnosząc się do tezy o marnotrawieniu energii, autorzy listu przytoczyli wyniki szwajcarskiej pracy dyplomowej, zgodnie z którymi przy średniej masie strzały wynoszącej 0,26 m3 zużycie energii wynosi 91,23 megadżula/kubik w przypadku w pełni zmechanizowanego pozyskiwania drewna i 111,43 megadżula/kubik przy pozyskiwaniu ręczno-maszynowym (pilarka, skider).

Źródła: www.saarforst.de, Forst & Technik 11/2010

Szwecja
Czas na zmianę dyrektora generalnego


Członkowie rady nadzorczej szwedzkiego państwowego koncernu leśnego Sveaskog i jego dyrektor generalny Gunnar Olofsson doszli do wspólnego przekonania, że czas już na zmianę dyrektora generalnego. Gunnar Olofsson pozostanie na tym stanowisku do czasu walnego zgromadzenia Sveaskogu, które ma się odbyć w kwietniu 2011 roku. Rada nadzorcza rozpoczyna już rekrutację kandydatów na następcę Olofssona.
Gunnar Olofsson był wyśmienitym dyrektorem generalnym – mówi Göran Persson, przewodniczący rady nadzorczej Sveaskogu. – Przyczynił się do rozwoju i wzmocnienia Sveaskogu jako firmy leśnej. Sveaskog jest dobrze zarządzany, wykazuje wysoką rentowność, spełniając wysokie wymogi ekologii i ochrony przyrody. Doceniam gotowość Gunnara Olofssona do pozostania na stanowisku dyrektora generalnego do czasu walnego zgromadzenia w kwietniu. Dzięki temu rada nadzorcza będzie miała czas na przygotowanie zmiany na stanowisku dyrektora generalnego – dopowiada.
Pracowałem w Sveaskogu przez 10 lat. Teraz jestem gotowy do zmierzenia się z nowymi funkcjami – wyjaśnia Gunnar Olofsson. – Moją mocną stroną jest kierowanie firmami w okresie zmian i to mogłem czynić w Sveaskogu. Jestem dumny z tego, że wspólnie z profesjonalną i zaangażowaną 700-osobową załogą oraz radą nadzorczą przekształciliśmy Sveaskog w przodującą firmę leśną, jaką jest on dzisiaj. Czuję, że przyszedł czas, abym rozpoczął nowy etap kariery.

Źródło: www.sveaskog.se

Opr. A. S.