Szwecja - Podwójna certyfikacja

21 września 2009 15:36 2009 Wersja do druku

Södra – spółdzielcze zrzeszenie 50 tys. prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji, o łącznej powierzchni 2,2 mln ha – oferuje podwójnie certyfikowany surowiec drzewny. Członkowie zrzeszenia mogą bowiem korzystaç  z certyfikacji zarówno w systemie PEFC (PanEuropean Forest Certification), jak i FSC (Forest Stewardship Council). Ci, którzy zdecydują się na podwójną certyfikację, mogą otrzymaç premię w wysokoŚci 20 koron szwedzkich za każdy kubik dostarczonej papierówki. – Podwójna certyfikacja przynosi korzyŚci zarówno naszym członkom, jak również naszym zakładom przerobu drewna. Ułatwia ona członkom Södry sprzedaż drewna, jednocześnie pomagając zaspokoiç popyt na rynku – mówi Urban Eriksson, szef działu gospodarki leśnej w koncernie Södra.


Powierzchnia (w tys. ha) lasów certyfikowanych w krajach europejskich, gdzie stosowane są dwa systemy certyfikacji, według GUS „Leśnictwo 2008” 

 

FSC

PEFC

Austria

5

3374

Belgia

11

255

Czechy

15

1976

Dania

188

27

Finlandia

434

22144

Francja

16

4352

Hiszpania

132

972

Luksemburg

11

20

Łotwa

1629

38

Niemcy

478

7188

Polska

5568

Słowacja

159

537

Szwajcaria

405

399

Szwecja

11234

7048

Włochy

20

646

Opr. A.S.

Źródła: www.nordicforestry.org, www.sveaskog.se, www.bundesforste.at, www.holz-zentralblatt.com, www.sodra.com, www.asp.bayern.de .