Internetowa konsultacja w sprawie unijnego planu leśnego

19 kwietnia 2006 13:27 2006 Wersja do druku

Dyrekcja Generalna "Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich" Komisji Europejskiej, koordynująca prace nad unijnym planem leśnym, który ma zostać przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE do połowy 2006 r., zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich przyczynków do planu. Unijny plan leśny będzie zapisem programowym działań, jakie należy podjąć w UE i poszczególnych krajach członkowskich, aby zapewnić europejskiemu leśnictwu wszechstronny rozwój. Formularz przyczynkowy dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/fore/action_plan/provide_a_contribution_en.htm

Język polski jest jednym z języków urzędowych UE, tak że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przesłać propozycje po polsku. Trzeba jednak pamiętać, że spośród wszystkich unijnych języków urzędowych tylko trzy są językami roboczymi, a mianowicie: angielski, niemiecki i francuski. Nie obejdzie się więc bez tłumaczenia. A do służb translatorskich Komisji Europejskiej lepiej mieć ograniczone zaufanie.

Pod auspicjami Komitetu Stałego ds. Leśnictwa, stanowiącego forum współpracy Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi UE w zakresie leśnictwa, zostały utworzone 3 eksperckie grupy robocze, które w ramach opracowywania unijnego planu leśnego zajmują się odpowiednio trzema zespołami zagadnień takimi, jak: (1) ekonomiczny i społeczny wymiar lasów i leśnictwa, (2) ekologiczny wymiar lasów i leśnictwa i (3) spójność i koordynacja. W grupie ekonomiczno-społecznej Polska nie ma żadnego przedstawiciela. W grupie ekologicznej nasz kraj reprezentuje Jerzy Wawrzoniak (IBL), a w grupie koordynacyjnej - prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz (SGGW). Zastanawiający może być fakt, że Lasy Państwowe, bodaj największa leśna organizacja gospodarcza w całej UE, nie mają swojego przedstawiciela w grupie ekonomiczno-społecznej. Oby nie miało to w przyszłości negatywnych skutków dla naszych lasów!