NavLog

14 lutego 2006 20:48 2006 Wersja do druku

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele wszystkich rodzajów własności leśnej oraz przemysłu drzewnego w Niemczech - w tym reprezentanci takich organizacji, jak: Wspólnota Gospodarcza Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW), Niemiecki Związek Miast i Gmin (DStGB), Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF) i Wspólnota Gospodarcza Użytkowników Surowca Drzewnego (AGRV) - założyli wspólnie Przedsiębiorstwo Nawigacyjnego i Logistycznego Wsparcia Gospodarki Leśnej i Drzewnej ,NavLog" Sp. z o.o. Podstawowym zadaniem firmy, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r., jest budowa i eksploatacja ogólnoniemieckiego systemu informacji nawigacyjnej dotyczącej dróg leśnych i publicznych, odpowiadającego normom zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Przedsiębiorstwo NavLog ma ponadto świadczyć usługi logistyczne związane z leśno-drzewnym łańcuchem produkcyjnym, jak również z akcjami ratowniczymi i ochroną przed katastrofami.