Propozycja Komisji Europejskiej

2 października 2005 13:56 2005 Wersja do druku

11 marca 2005 r. pani Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, oficjalnie przedstawiła "Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - sprawozdanie z wdrażania Strategii Leśnej UE". W tym dziewięciostronicowym dokumencie Komisja Europejska formułuje konkluzję, że konkurencyjność i ekonomiczna sprawność zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej w Unii Europejskiej poddawane są coraz cięższym próbom wskutek otwarcia na rynek globalny.
Komisja Europejska zaproponowała, żeby do 2006 roku opracowany został we współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi środowiskami Plan Działania Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, który mógłby stać się instrumentem koordynowania i zwiększenia spójności działań związanych z leśnictwem i lasami, podejmowanych przez Wspólnotę i państw członkowskie. Plan ten powinien uwzględniać różnorakie aspekty działań: społeczno-ekonomiczne (konkurencyjność, wycena świadczeń środowiskowych i społecznych), ekologiczne (zmiana klimatu, pożary leśne, ochrona różnorodności biologicznej), administracyjne, informacyjne (promowanie drewna jako surowca odnawialnego, użytkowanie go jako surowca energetycznego), naukowe, edukacyjne i in.Lasy zajmują w Unii Europejskiej ok. 160 mln ha, czyli mniej więcej 35% jej lądowej powierzchni. Około 60% unijnych lasów stanowi własność prywatną. Liczba właścicieli lasów prywatnych sięga 15 milionów. Przeciętna powierzchnia prywatnej własności leśnej wynosi co prawda 13 ha, ale większość prywatnych lasów w UE ma mniej niż 3 ha.Unia Europejska jest jednym z największych na świecie wytwórców i zarazem konsumentów produktów leśnych. W gospodarce leśnej i w gałęziach przemysłu związanych z lasami zatrudnionych jest 3,4 mln ludzi. Roczna wartość produkcji tego sektora osiąga poziom 356 mld euro. Przeciętny rozmiar rocznej produkcji surowca drzewnego w UE wynosi 400 mln m3. Unijne pozyskanie drewna nieznacznie przekracza 60% przyrostu rocznego. Jako główny instrument wdrażania Strategii Leśnej UE na poziomie Wspólnoty służy, jak dotąd, polityka rozwoju obszarów wiejskich. W jej ramach na finansowe wsparcie leśnictwa łożone jest ok. 10% środków z budżetu przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich.źródło: http://europa.eu.int/comm/agriculture/consultations/forestry/index_en.htm

Opr. A.S.