Pierwsza leśna spółka akcyjna w Niemczech?

2 października 2005 13:54 2005 Wersja do druku

16 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska w rządzie niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt publicznie przedstawiło wyniki ekspertyzy w sprawie optymalizacji systemu zarządzania lasami państwowymi w tym landzie. Na podstawie owej ekspertyzy rząd Saksonii-Anhalt ma niebawem podjąć decyzję co do przyszłości Krajowego Gospodarstwa Leśnego Saksonii-Anhalt, które zostało utworzone w 2002 r. na bazie wcześniejszej administracji leśnej (zmniejszono wówczas liczbę nadleśnictw z 42 do 24, a liczbę leśnictw z 300 do 196).
Z ekspertyzy wynika, że Krajowe Gospodarstwo Leśne Saksonii-Anhalt wymaga dotacji w wysokości ok. 40 mln euro rocznie, w tym 21 mln euro na zagospodarowanie lasów i 19 mln na wykonywanie pozostałych zadań (funkcje administracyjne, świadczenia na rzecz ogółu, doradztwo, piecza nad lasami niepaństwowymi). Zdaniem ekspertów liczba 24 nadleśnictw i 196 leśnictw jest za wysoka jak na Saksonię-Anhalt - land o stosunkowo małej lesistości. Krajowemu Gospodarstwu Leśnemu grożą także sankcje prawne ze względu na wniesione do Brukseli skargi przeciwko jego zespolonej formie organizacyjnej: Unia Europejska jest krytycznie nastawiona wobec łączenia zagospodarowania lasów państwowych z subsydiowaną pieczą nad lasami niepaństwowymi. Eksperci zaproponowali przekształcenie Krajowego Gospodarstwa Leśnego Saksonii-Anhalt w spółkę akcyjną z czterema - w znacznym stopniu samodzielnymi - gospodarstwami po 9-11 leśnictw o wielkości 2,8-3,8 tys. ha. Funkcje administracyjne powinny, zdaniem ekspertów, zostać przejęte przez organy administracji publicznej związane z rolnictwem i ochroną środowiska. Leśnicy Saksonii-Anhalt są generalnie nastawieni bardzo krytycznie do propozycji przedstawionych w ekspertyzie. Według ostatnich informacji, rząd Saksonii-Anhalt zapewne wydzieli z domeny Krajowego Gospodarstwa Leśnego wszystkie funkcje nieprodukcyjne, ale nie zdecyduje się - na razie? - na przekształcenie go w spółkę akcyjną. źródło: "AFZ-DerWald" nr 6/2005, "Forst&Technik" nr 4/2005