Wiązany zbyt drewna na cenzurowanym

2 października 2005 13:46 2005 Wersja do druku

Według wstępnej, nie mającej jeszcze oficjalnego charakteru opinii niemieckiego urzędu antymonopolowego, wiązany zbyt drewna pozyskanego w lasach różnych rodzajów własności, organizowany w Niemczech na dużą skalę przez jednostki organizacyjne lasów państwowych, jest zasadniczo sprzeczny z niemieckim prawem kartelowym.
Przy regulacjach rynkowych, jakie mają obecnie zastosowanie w Niemczech, dopuszczalny jest jedynie wiązany zbyt drewna pozyskanego w prywatnych i gminnych gospodarstwach leśnych, których powierzchnia jest mniejsza niż 12 tys. ha. Lasy państwowe generalnie nie mają jednak prawa w nim uczestniczyć. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi lasów państwowych w zakresie zbytu drewna dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych wypadkach. Przesłanki takiej współpracy winny być każdorazowo sprawdzane przez urząd antymonopolowy. źródło: ,Forst&Technik" nr 2/2005