Know-how Austriackich Lasów Związkowych S.A. dla Serbii

1 czerwca 2005 19:44 2005 Wersja do druku

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe otrzymała zlecenie opracowania planu restrukturyzacji serbskich lasów państwowych ,Srbijasume". Wzorem dla przyszłej struktury organizacyjnej serbskiego państwowego gospodarstwa leśnego ma być model samych Austriackich Lasów Związkowych. Projekt consultingowy finansowany jest w 70% przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA) w ramach Programu Współpracy Austrii ze Wschodem. Pozostałe 30% kosztów ponoszą serbskie lasy państwowe. Wartość projektu sięga 250 tys. euro. Austriackie Lasy Związkowe S.A. zostały wybrane na wykonawcę usług consultingowych na życzenie strony serbskiej.


Realizacja projektu ma zająć siedem miesięcy. Podstawowym założeniem planu restrukturyzacji jest stosowanie rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Serbskie lasy państwowe ,Sbrijasume" gospodarują na 1,3 mln hektarów, co stanowi blisko połowę powierzchni leśnej Serbii. Zatrudniające 4 tys. osób ,Sbrijasume" są mającym bardzo duże znaczenie serbskim pracodawcą. Podstawowym problemem serbskich lasów państwowych jest ich niska produktywność. Do tego dochodzą jeszcze zniszczenia infrastruktury w wyniku konfliktu kosowskiego.
opr. A.S.
źródło: www.bundesforste.at