Ustawa o PAN – Projekt przesłany do dalszych prac

18 maja 2023 04:33 2023 Wersja do druku

Zakończyły się intensywne prace nad powstaniem projektu ustawy o PAN. Poniżej prezentujemy jego fragmenty, które znalazły się w liście prezesa PAN – prof. Marka Konarzewskiego.


W odniesieniu do ustroju Akademii, projekt ustawy przekształca PAN w instytucję funkcjonującą dzięki harmonijnemu współdziałaniujej dwóch filarów: korporacji i instytutów PAN. W tym zakresie za najważniejsze propozycje projektu ustawy należy uznać m.in.: zmianę ustroju Zgromadzenia Ogólnego PAN. Do składu zostaną włączeni dyrektorzy instytutów PAN z głosem stanowiącym przy wyborzewładz Akademii, w tym prezesa PAN.

Jak podkreśla prof. Konarzewski, osiąganie naukowej doskonałości instytutów PAN nie jest możliwe bez ich okresowej oceny prowadzonej z merytorycznym wsparciem ze strony członków korporacji. W związku z tym proponowane są następujące rozwiązania: ocena instytutów będzie dokonywana co najmniej raz w czasie kadencji organów Akademii przez właściwe wydziały Akademii, a wyniki oceny instytutu wraz z zaleceniami będą przekazywane dyrektorowi instytutu. Dyrektor instytutu Akademii będzie zobowiązany do wykonania zaleceń oraz do poinformowania dziekana właściwego wydziału o sposobie ich wykonania, dyrektor będzie miał też możliwość odwołania się od wyników oceny do Komisji rozjemczej, powołanej na mocy ustawy.

Zaproponowano także szereg rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie majątkiem, m.in. włączenie jednostek organizacyjnychAkademii do grona beneficjentów krajowych i unijnych programów dotyczących badań naukowych, prac rozwojowych, innowacyjności, restrukturyzacji, czy tworzenie kontrolowanych przez Akademię spółek kapitałowych w celu skutecznej komercjalizacji wyników badań,efektywnego zarządzania infrastrukturą badawczą oraz nieruchomościami.

Nie zapomniano także o członkostwie w PAN. Zaproponowano m.in. zniesienie podziału członków krajowych na rzeczywistych i korespondentów, zachowanie dożywotniego statusu członkostwa czy uzyskiwanie przywileju statusu członka-seniora po 75. roku życia.

Do projektu, na etapie jego opracowywania, zgłoszono 787 uwag. Wszystkie one zostały zanonimizowane. Po wstępnej ocenie Zespół do spraw ustawy poddał szczegółowej analizie 271 najistotniejszych. W jej wyniku 148 uwzględniono w ostatecznym tekście projektu.

BaszA