Miliony na pierwokupy gruntów – Parki dofinansowane z NFOŚIGW

18 maja 2023 04:22 2023 Wersja do druku

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polskie parki narodowe systematycznie rozszerzają obszary, na których prowadzą ochronę czynną lokalnych ekosystemów i zasobów przyrodniczych, także dzięki pieniądzom, które otrzymały z Funduszu. W ubiegłym roku siedem parków otrzymało z NFOŚiGW blisko 4 mln zł dotacji na przeprowadzenie pierwokupów, dzięki czemu wykupiono ponad 71 ha nowych gruntów. Fundusz zapowiada, że finansowanie tego typu projektów będzie kontynuowane także w tym roku.


Środki budżetowe pokrywające w 100% zakup nowych gruntów zostały przekazane z zasobu programu priorytetowego: Ochrona iprzywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, cz. 1, Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Celem pierwokupów jest powstrzymywanie procesu utraty bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zapobieganie antropopresjii przekształcaniu środowiska naturalnego. Dotacje na ten cel otrzymały parki: Ojcowski, Biebrzański, Wigierski, Tatrzański, Kampinoski, Poleski i Wielkopolski.

Jak podkreśla NFOŚiG, na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku w Biebrzańskim PN wykupiono 36 ha gruntów od prywatnych właścicieli za łączną kwotę ok. 430 tys. zł. Wyjątkowe były tu też przedsięwzięcia realizowane w Kampinoskim Parku Narodowym, dofinansowane kwotą ponad 1,2 mln zł, które umożliwiły wykup ok. 7,6 ha terenów cennych przyrodniczo.

NFOŚiGW kontynuuje udostępnianie dofinansowań dla pierwokupów gruntów przez parki także w bieżącym roku, oferując im dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych projektów z aktualnej odsłony wspomnianego programu, na ten cel przeznaczono ze zgromadzonej puli 16 mln zł. Wnioski można składać do końca czerwca 2023 roku.

Red.

 

Fot. www.adobe.stock.com