Aktywizacja kobiet w leśnictwie – Ankieta Stowarzyszenia Kobiet Lasu

7 września 2022 05:54 2022 Wersja do druku

Prezeska Stowarzyszenia Kobiet Lasu, Izabela Pigan, wystąpiła z prośbą o jak najszersze wzięcie udziału w ankiecie, której wyniki mają wpłynąć na aktywizację kobiet zatrudnianych w Lasach Państwowych.


W kwietniu br. powołano Radę Kobiet przy Dyrektorze Generalnym LP, której członkinią została również przedstawicielka SKL. Zadaniem rady jest m.in. analiza stanu prawnego i postulowanie zmian prawa w kontekście aktywności zawodowej kobiet, a także analiza potencjału LP w zakresie możliwości aktywizacji zawodowej kobiet i ułatwienia im wykonywania pracy w PGL LP. Priorytetowym celem Rady Kobiet jest doradzanie dyrektorowi generalnemu LP we wszelkich sprawach dotyczących pracy kobiet w leśnictwie, w szczególności w zakresie zwiększania ich aktywności zawodowej.

W związku z tym Izabela Pigan zachęca wszystkich do wypełnienia ankiety dotyczącej aktów prawnych (głównie w zakresie regulacji wewnętrznych), a także praktyk, które z punktu widzenia kobiet nie tworzą dobrych warunków pracy, pomijają ich specyficzne potrzeby lub wprost stoją w sprzeczności z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Wszelkie pomysły i propozycje, po ich zagregowaniu, zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Kobiet jako tematy, którymi należy się zająć w ramach prac tego zespołu.

Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją znaleźć tutaj.

Red.