Student Roku WLiTD UPP – XVI edycja za nami

12 lipca 2022 07:17 2022 Wersja do druku

Drugiego czerwca 2022 r. po raz XVI obradowała kapituła przyznająca wyróżnienie „Student roku im. prof. J. Rivolego” oraz nagrodę finansową dla najlepszego studenta Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyli prodziekan wydziału leśnego ds. studiów – Janusz Szmyt, przewodniczący zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego Jerzy Flisykowski oraz sekretarz oddziału – Jolanta Behnke-Borowczyk, opiekun Koła Leśników – Jarosław Szaban.


Studenci nominowani do wyróżnienia to: Wiktoria Breza, Przemysław Dyba, Michał Kugacz, Ewelina Łangowska, Tymoteusz Skoda, Katarzyna Sycz.

Po przybliżeniu sylwetek kandydatów odbyła się dyskusja, a następnie głosowanie. Zaszczytne wyróżnienie „Studenta Roku 2022” otrzymał Przemysław Dyba – student studiów leśnych II stopnia, były prezes Sekcji Biometrycznej, oraz wiceprezes Koła Leśników UPP. Uczestnik wielu konferencji naukowych, seminariów oraz szkoleń. Stażysta Działu Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizator takich wydarzeń jak m.in. Zawody Młodych Leśników, konferencji Kół Naukowych Leśników, studenckiego Rajdu „Śladami strzygonii po Puszczy Noteckiej”. Uczestnik stażu naukowego w Univerzitet u Sarajevu organizowanego w ramach programu Erasmus+. Laureat stypendium „Lasy Świata – Dominikana 2022”.

W 2007 r. zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL postanowił corocznie nagradzać najlepszego studenta wydziału leśnego, a od 2021 r. kierunku leśnictwo Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tytułem „Student roku” oraz nagrodą finansową. Od roku 2008 pełna nazwa tytułu brzmi: „Nagroda i tytuł studenta roku im. prof. Józefa Rivolego”. Wyboru kandydata dokonuje kapituła, w której skład wchodzą: prodziekan ds. studenckich, przewodniczący i sekretarz zarządu Oddziału oraz opiekun Koła Leśników.

Jolanta Behnke-Borowczyk, Jerzy Flisykowski