O bioróżnorodności w lasach – Debata w Drawsku

20 czerwca 2022 05:17 2022 Wersja do druku

Przy okazji akcji „Łączą nas drzewa”, organizowanej przez RDLP w Szczecinku, odbyła się debata dotycząca leśnej bioróżnorodności. Do udziału w niej zaproszono wiceprezesa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego Macieja Tracza, zastępcę dyrektora szczecineckiego BULiGL Tomasza Babiaka, naczelnika Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Szczecinku Wojciecha Osucha oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Świdwin (RDLP w Szczecinie) Rafała Grzegorczyka.


Dyskusja miała na celu poruszenie tematu bioróżnorodności w kontekście zmian klimatycznych i społecznych, a co za tym idzie – zmian przyrodniczych. Nie da się bowiem ukryć, że wszelkie zmiany naturalnego środowiska oddziałują na zamieszkiwane przez nie organizmy. Łatwo więc przewidzieć, że negatywne procesy uszczuplają pulę gatunkową. Z drugiej strony wraz ze zmianami choćby klimatu na terenie naszego kraju pojawiają się nowe gatunki. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie, czy proces zmian jest możliwy do zatrzymania i w jaki sposób gospodarować zasobami przyrodniczymi, by nie tylko ich nie tracić, a wręcz je odbudowywać.

Podczas dyskusji poruszono także niezwykle istotną kwestię godzenia często bardzo sprzecznych interesów i oczekiwań względem lasów i przyrody. Nie od dziś bowiem wiadomo, że takowe problemy są na porządku dziennym i tylko wzajemne zrozumienie oczekiwań, a także merytoryczna dyskusja, mogą przynieść sukces, który zadowoli każdego.

Spotkanie poruszyło także problem dbania o otaczające nas środowisko, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie: jak o nie dbać?

Debata, która odbyła się w Drawsku Pomorskim, jest jedną z pierwszych, jakie mają się odbywać przy współudziale szczecineckich leśników.

BaszA