Rada ds. Środowiska – O unijnych strategiach ws. bioróżnorodności i leśnictwa

27 kwietnia 2022 04:53 2022 Wersja do druku

– Polski model gospodarki leśnej, kształtowany przez pokolenia, jest najlepszym ze sposobów czynnej ochrony przyrody i powinien być utrzymany – powiedział doradca prezydenta Paweł Sałek po posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Dyskutowano na niej o wpływie dwóch unijnych dokumentów – strategii bioróżnorodności oraz strategii dotyczącej lasów.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. wiceminister Edward Siarka oraz główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska.


Pytany o konkluzje czwartkowego posiedzenia Paweł Sałek powiedział, że: – Jeśli UE zależy na tym, by chronić bioróżnorodność, która w Polsce jest powszechna, to w tej sytuacji można przecież model polskiej gospodarki leśnej, polskiej myśli gospodarki przyrody, zaimplementować w Europie Zachodniej, tam gdzie zostały utracone siedliska, wyginęły albo zaniknęły gatunki, gdzie można odtworzyć obszary wodno-błotne. Oświadczył, że to jest „polski pomysł” na kierunek do rozwoju różnorodności. – Nie chcielibyśmy, ażeby Polska z tego tytułu, że ma tak dobrze prowadzoną ochronę przyrody, była objęta kolejnymi sankcjami.

Główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska zaznaczyła, że podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wypływających z zapisów strategii, a także wskazała, że dokument opublikowany przez Komisję Europejską w maju 2020 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” nie został poddany wcześniej konsultacjom. Podkreślała również, że polski rząd przygotował swoje stanowisko do tego dokumentu, w którym zwracał uwagę na wiele „słabych zapisów” tej strategii.

Jak wyjaśniła, chodzi przede wszystkim o definicje, które nie zostały uszczegółowione, a także wskazanie skutków gospodarczych i społecznych oraz skutków dla samej przyrody, które mogą być odwrotne niż te założone w strategii.

Jej zdaniem oczekiwania wpisane w strategię, m.in. takie jak objęcie ochroną ścisłą 10% powierzchni obszarów lądowych, mogą uderzyć w gospodarkę leśną, przemysł drzewny, a więc także w gospodarkę naszego państwa.

Red.

 

Fot.: www.prezydent.pl