Zespół ds. edukacji ekologicznej – Pierwsze spotkanie

4 stycznia 2022 09:10 2022 Wersja do druku

Przygotowanie scenariuszy lekcyjnych do realizacji w ramach godziny wychowawczej to główny temat rozmów podczas pierwszego posiedzenia zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2021 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.


Jak poinformował podczas spotkania wiceminister, 17 sierpnia minister edukacji i nauki oraz minister klimatu i środowiska podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. – Kilka miesięcy temu podpisaliśmy list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Jego następstwem jest powołanie zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

W prace zespołu zaangażowani są przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentu Studentów RP oraz organizacji młodzieżowych skupionych w Klimatycznym Dialogu Młodzieżowym. Niestety w tym gronie zabrakło przedstawicieli LP.

W trakcie spotkania omówione zostało pierwsze z zadań zespołu – przygotowanie scenariuszy lekcyjnych na zajęcia w ramach godziny wychowawczej. – To ambitne wyzwanie, jednak łącząc siły, wiedzę i doświadczenie, a także korzystając ze wsparcia eksperckiego, zrealizujemy ten projekt – zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister wskazał także, że realizując to zadanie, MKiŚ traktuje młodzież jako partnerów. – Chcemy, aby głos młodzieży był słyszalny w tematach edukacji ekologicznej i klimatycznej. Jestem przekonany, że uda nam się wypracować scenariusze lekcyjne na zajęcia dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Red.