Projekt bartny – Na ratunek pszczole augustowskiej

18 listopada 2021 14:54 2021 Wersja do druku

Nadleśnictwo w Augustowie (RDLP w Białymstoku) zrealizuje projekt pn. „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom, pszczoły lasom”. Działanie mające skutecznie chronić zapylacze otrzymało w sumie ponad 2,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW pochodzących z funduszu MF EOG oraz budżetu państwa. W całości projekt będzie kosztować ok. 2,8 mln zł. Umowa przekazania dofinansowania z MF EOG została uroczyście podpisana 8 października w Augustowie przez dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Dianę Piotrowską oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Wojciecha Szostaka.


Projekt będzie realizowany na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra (ich łączna powierzchnia to 93 288 ha).

Jako partnerzy zagraniczni do przedsięwzięcia przyłączą się Państwowy Rezerwat Przyrody „Szulgan Tasz” z Rosji oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Grodzieński Leshoz z Białorusi. – Przekazujemy tę dotację z Mechanizmu Finansowego EOG z satysfakcją, ale też z troską o pszczoły augustowskiej linii M jako ważnego zasobu bioróżnorodności w Puszczy Augustowskiej. Szacowana liczebność populacji naturalnej pszczół linii M Augustowska wynosi w Polsce 700–800 rodzin pszczelich. Dobrze, by było ich znacznie więcej. Co ważne dla nas, jest to gatunek owada rodzimego. Jest także jednym z gatunków zapylaczy, o które chcemy dbać szczególnie, pamiętając, jak ważne są one m.in. dla naszego rolnictwa. Cieszy mnie szczególnie to, że projekt poprowadzą fachowcy – leśnicy z Nadleśnictwa Augustów – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. – Współpraca przy projekcie ma umocnić relacje z partnerami w zakresie działań prośrodowiskowych oraz upowszechnić odpowiednią wiedzę i doświadczenie w Polsce, Białorusi i Rosji. Ochrona pszczół jako zapylaczy będzie wiązać się nie tylko z zapewnieniem równo-wagi ekosystemów naturalnych, ale również pośrednio ze wzmocnieniem potencjałów i rezerwuarów produkcji żywności, które ma charakter ponadregionalny i międzynarodowy z pożytkiem dla wszystkich społeczności.

Podstawowym celem aktywności jest stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M w Puszczy Augustowskiej.

Projekt nawiązuje do zrealizowanej w latach 2016–20 inicjatywy pn. „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”, również dofinansowanej w ramach środków MF EOG. Podjęty został w związku ze zmianami klimatu i ekosystemów leśnych powodujących zmniejszanie się stanu gatunków zapylaczy i ich liczebności. Inicjatywa obejmie szereg działań, które pozwolą zrealizować cel zasadniczy, zaplanowano m.in. zakładanie łąk kwiatowopożytkowych, organizację remiz leśnych, oczek wodnych, mini pasiek leśnych, wykonanie barci i zawieszenie kłód bartnych, hoteli, budek i domków zapylaczy, zakup rojów pszczoły augustowskiej.

Pszczoła augustowska pełni m.in. rolę gatunku parasolowego, który znacząco wpływa na ochronę innych gatunków zapylaczy (trzmiele, pszczoły samotnice, osy, motyle, muchówki, chrząszcze), co zwiększa różnorodność biologiczną. Efektem projektu będzie przywrócenie w ekosystemach leśnych rodzimej rasy pszczoły augustowskiej, ale też wielu gatunków zapylaczy, co poprawi stan lasów.

Red.

Fot. stock.adobe